Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Dagbog

Vi skal udviklingens vej!

Skrevet d. 09-10-2011 |
Rss-feed

I Ringkøbing-Skjern skal vi udviklingens vej. Derfor går jeg sammen med SF om forslag til budget 2012. Skal vi stoppe tilbagegangen af indbyggere i kommunen, er det nødvendigt, at vi bliver en langt mere attraktiv kommune. Det gør vi ved, at have nogle attraktive offentlige tilbud som daginstitutioner, folkeskoler og ældreinstitutioner. Det gør vi også ved at sikre erhvervslivet gode rammevilkår. Det kræver, at vi finder pengene til at gøre de helt nødvendige investeringer. Der er to muligheder. Enter øges indtægterne i form af højere skatter eller også slanker vi struturen. Begge veje er mulige i Ringkøbing-Skjern! Derfor indgår de også i det budgetforslag, jeg er med i. Vi vil investere i udvikling af kommunen. Det gør vi ved at hæve normeringen på daginstitutionerne. Dermed sikrer vi, at der er flere voksne til at hjælpe vore børn på rette vej. Undgår, at flere finder den forkerte vej, som medfører flere udgifter til specialforanstaltninger på sigt. Vigtigst, at børnene for et godt fundament for deres vidrere liv. Det efterspørger de folk, der påtænker at flytte til kommunen og vi ved, hvor vigtigt det er med en god stat på livet. Folkeskoleelverne skal have vejledende timetal og bedre rammevilkår. De unge skal sikres et ordentligt fundament og mindst lige så gode muligheder, som unge fra andre dele af landet. På ældreområdet skal vi sikre en tidlig og forbyggende indsats. Det vil øge livskvaliteten hos de ældre og mindske behovet for hjælp. Det afsætter vi også penge til i vores budgetforslag. Handicap- og psykiatriområdet tilføres også flere midler, så tilbuddene forbedres og har et forbyggende sigte. Turisterhvervet bliver i fremtiden en vigtig indtægtskilde. Derfor sætter vi også flere penge af til at forbedre infrastrukturen for turister. Det gør vi i form af flere penge til at etablere cykelstier. Gode kultur og fritidstilbud, efterspørges af borgerne. Derfor tilføres dette område også flere penge. Til gavn for foreningslivet og kulturinstutionerne. Miljøområdet får flere penge til mere og bedre natur, samt flere penge til tilsynsområdet.

Det skal være slut med bruge nedskæringensvejen til at få det kommunale budget til at nå sammen. Jeg vil udviklingsvejen... Derfor ændringsforslagene til budget 2012Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 07.01.14 af  10
replica bvlgari watches online rolex copies for sale N well prepared and as well as distinctive website published by partners in this area people individuals who else engagingly recount their specific sports intrusions, replica iwc watches --Catalogue log