Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Kommunalvalg 2009

Kommunalvalg 2009

Der skal sættes en ny kurs for Ringkøbing-Skjern Kommune. Den sætter jeg mig gerne i spidsen for som Borgmesterkandidat (Socialdemokratiet). Vi mangler i den grad politiks lederskab, der kan samle hele Ringkøbing-Skjern Kommune og føre kommunen gennem den meget vanskelige økonomiske situation, vi står i. 4 år er spildt, hvor der ikke har været mod til at træffe nødvendige beslutninger om flere indtægter og tilpasning af strukturen. Jeg håber, du vil vise mig tillid og stemme på mig den 17. november til kommunalvalg 2009.  Niels Rasmussen - Borgmesterkandidat (Socialdemokratiet)

 

Syntes du også at børnene skal have nogle ordentlige pasningstilbud.

Jeg tror på børnene som vores fælles fremtid. Jo mere vi invisterer i børn og unge jo bedre forhold skaber vi for alle i Ringkøbing Skjern. Helt konkret vil jeg arbejde for, at flere ansatte i vore daginstitutioner, at de fysiske rammer er i orden og at vi undgår lukkedage. Flere ansatte vil give et bedre forbyggende arbejde. Dermed undgår vi, at så mange havner i et specialiseret tilbud, som er betydlig dyere for kommunen. Dermed sikrer vi at flere får et bedre liv.

 

Syntes du også at politikerne skal lytte til dig og din nabo inden der træffes beslutninger?

Jeg mener, at der skal lyttes borgernes holdning inden der træffes beslutninger. Alt for mange beslutninger er truffet hen over hovedet på borgerne i kommunen. Tænk blot på sagen om Campingpladsgrunden og placeringen af Kvickly i Ringkøbing. Ja, og så er der vindmølleplanlægningen, hvor privatøkonomiske interesser bliver tilgodeset frem for saglige begrundelser.

 

Syntes du også at vi skal have sygehuse i verdensklasse

Vi skal have et supersygehus i den vores del af landet. Som borger kræver vi den allerbedste behandling, når uheldet er ude. Derfor er vi nødt til at acceptere, at der kun er plads til et sygehus i vores område.

 

Syntes du også at det er vigtig med bedre transportmuligheder i Ringkøbing-Skjern. 

Den kollektive trafik i Ringkøbing-Skjern skal være bedre. Vi skal i højere grad tilbyde teletaxa ordninger, så borgerne i landdistrikterne har lettere ved at komme til centerbyerne. Vi skal presse på overfor staten for at få opgraderet hovedvejene A15, Herning -Søndervig, og A11 Lyne - Holstebro. Søvejen mod vest skal etableres af hensyn til erhversudviklingen. 

 

Syntes du også at boligudbuddet skal være godt og med mange muligheder

Skal vi have flere til at bosætte sig i vores kommune, skal den rigtige bolig være der. Derfor skal der være et rigt udbud af boliger. Når vi skal bygge nye almennyttige boliger, er det vigtigt, at vi fremtidsikrer dem. De skal være større end de er i dag. Vi skal bygge, så vi kan minimerer omkostninger til hjemmehjælp, hvis der bliver brug for det. det kan gøres ved, hele tiden, at anvende den nyeste teknologi.

 

Syntes du også at handicappede skal behadles som ligeværdige borgere?

Der vil, de kommende år, blive skåret drastisk på handicapområdet. Det kan vi ikke være bekendt. For de betyder at mange handicappede ikke får den hjælp de har brug for, for at kunne begå sig på lige vilkår i vores kommune. Det betyder at mange vil blive sat uden for i sociale sammenhænge. Det kan vi ikke være bekendt og det vil jeg ikke være med til. Vi skal gøre en meget bedre forebyggende indsats, så handicappet minimeres mest muligt.

 

Syntes du også at unge skal have gode fritidsmuligheder

Alt for mange unge har ikke et godt fritidstilbud, fordi rammerne ikke er iorden. Mange unge mangler f.eks et sted, hvor de kan spille musik. Bl.a. i Ringkøbing mangler vi et spillested til  unge. Det vil jeg arbejde for at de får. Dårlig økonomisk styring af kommune gør at tilskud til fritidsaktiviteter bliver mindre. Det betyder at færre vil benytte sig af tilbuddene og derfor finde alternative og uheldige måder at beskæftige sig på. Jeg mener, det vil være an god invistering, i det forebyggende arbejde, at der er gode og billige tilbud til unge.

 

Syntes du også, at uddannelse gennem hele livet skal prioriteres højere

Uddannelse, uddannelse og uddannelse er nøglen til fortsat udvikling af erhverslivet i Kommunen. Derfor skal vi være medvirkende til at der gode uddannelsesmuligheder for alle i alle aldre. Uddannelse er nemlig vigtig hele livet igennem. I en tid, hvor der sker massefyringer på vore virksomheder er det ekstra vigtigt, at der muligheder for efter- og videreuddannelse for de afskedigede. Arbejdspladser forsvinder - nye kommer til. Vi skal altid sikre at vi har en arbejdskraft med de rette kvalifikationer. 

 

Syntes du også at vores børn i folkeskolen skal have flere undervisningstimer?

Folkeskolen er fundamentet for en god ungdomsuddannelse. Derfor skal børn og unge i Ringkøbing-Skjern have mindst det vejledende timetal. Det får de ikke i dag. Jeg mener, at vi skal give unge et stærkere fundament, så vore unge står godt rustet, når de skal videre på en ungdomsuddannelse. En god folkeskole vil være med til at tiltrække nye borgere til kommunen og dermed være til gavn for vores erhversliv.

 

Syntes du også at daginstitutioner skal have flere ansatte?

Jeg mener vi skal have ansat mere pædagogisk personale i vore daginstitutioner. De vil gøre en forrebyggende forskel i forhold til idag. Det vil være til gavn for det enkelte barn, dets familie - men også til gavn for kommunens økonomi.

 

Syntes du også at børnepasning skal have et kvalitetsløft?

Jeg mener, at vi skal have flere vuggstuepladser i kommunen. Det efterspørges og det er et kvalitetsløft i forhold til i dag. Dagplejen gør det godt og vi skal fortsat have dagplejere. Der skal etableres dagplejehuse, hvor dagplejerne kan mødes med børnene.