Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Links

Links 

Politik
SF
SF Ringkøbing-Skjern Kommune 

Socialdemokratiet
Socialdemokraterne i region Midtjylland
Altinget.dk
Folketinget

Offentlige

http://www.rksk.dk/

Natur

Nationalpark Skjern å
Skjern Å projektet

Danmarks Naturfredningsforening

Skestork i Skjern Enge 
Skestork i Skjern Enge