Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Dagbog / 2004

29. december 2004
En halv snes partimedlemmer i Tarm og Skjern havde afsat nogle timer til at klistre plakater, så de er klar til ophængning, når valget forhåbentlig snart udskrives. Det er dejligt at mærke opbakningen til det kommende valg. Flot at nogle vil afsætte tid mellem jul og nytår til at klistre plakater - tusind tak for det.

27. december 2004
Det er en nogenlunde stille jul, sådan politisk set. I dag var jeg til pressemøde på Dagbladet. Anledningen var at Helga Jensen ville købe nogle af mine aktier, der er udstedt i forbindelse med folketingsvalget. Helgas argument for at købe aktier, var dels at støtte mig  (tusind tak for det) men også markere VK regeringens leflen og forførelse af befolkningen. Det bliver spændende at se artiklen i Skjern-Tarm Dagblad.

21. december 2004

I TVmidtvest talte vi også om mit politiske arbejde i forbindelse med Skjern å projektet. Her et decemberbillede
En dejlig dag udelukkende med politik. Dagen startede med formøde om eftermiddagens teknik- og miljø udvalgsmøde. Hjemme og ordne til valgkamp og svare på mails, iden turen gik til TVmidtvest. 20 minnutter som ugens politiske gæst, hvor kommunestrukturen, folkeskolen og noget om min vej til at blive politiker blev vendt. Trods et par fejl, var jeg jeg nu godt tilfreds med udsendelsen. Du kan se udesendelsen her. Mødet i Teknik- og Miljøudvalget var et af de længere, men der var også mange tunge sager til behandling. Bilskrot, landsbypolitik, vilkår for dambrug og fjernvarmeforsyningen  var nogle af de tunge punkter.

18. december 2004
Herligt debatmøde i Radio Aadalen med Hanne Severinsen og Tove Videbæk. Folkeskolen var det helt store emne. Venstre vil bare have flere test og Kristendemokraterne vil som sædvanlig noget af det hele. Jeg fik sagt, at udfordringer i folkeskolen stikker dybere, end at man kan teste sig ud af problemet. Der skal bedre/andre rammer til. Det er noget alle der har med folkeskolen at gøre, skal involveres i. Det er bedre uddannelse og efteruddannelse af lærer - forældrene og elvernes engagement - kommunalbestyrelsernes opbakning til folkeskolen. Emnet skal jeg forøvrigt diskutere i TV midtvest på mandag. Andre emner der blev diskuteret var: Storebæltstaksten - Tyrkiet - Ældrechecken.

15. december 2004
Så lykkedes det endeligt at få linket et TV indslag direkste til hjemmesiden.Jeg var igår på TVmidt/vest i et indslag om 15000 tons bilskrot. Heldigvis er der udsigt til rimelig god løsning på problemet. Se her . Idag til møde i vandløbsrådet. Det altid spændende møder der er i dette råd. Holdninger til, hvad vore vandløb skal bruges til er ikke helt ens. Landbruget har een interesse og lystfiskere og Naturfredningsforeningen en ganske anden. 

14. december 2004
Endelig fik jeg fingerne i den artikel som Arla ville lave i forbindelse med mit besøg på Mejeriudstillingen i Herning den 11. november. Læs mere her. Spørgsmålet er fortsat, om det alene er forbrugernes efterspørgsel der afgør vareudbuddet. Om Arla og Danish Crown ikke har et meget stort medansvar. Det tror jeg. Aftenens kommunalbestyrelsesmøde var velbesøgt. Kommuneplan - Hovens løsrivelse - Salg af Lyne Skole trak. Borgerne i Lønborg fik deres indsigelse tilgodeset, idet der ikke bliver udlagt noget nyt boligområde ned til Skjern å. Hoven fik bevilliget 20000 til en lokal folkeafstemning om løsrivelse fra Egvad Kommune. Lyne kan købe skolen for 1 million, bare ikke før 2006. Spørgsmålet er bare, om den beslutning ikke smadrer det videre forløb om at gøre de 3 små skoler til een skole?

13. december 2004
Så er der taget hul på endnu en uge med masser af politisk aktivitet. Bestyrelsesmøde på ESØ. Her blev der naturligvis drøftet fremtiden for selskabet i den nye kommunestruktur. Et spændende perspektiv er, hvis ESØ kan blive fælles for de nye Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Placeringen er ideel og der er masser af viden, der kan bygges videre på. Måtte melde afbud til mødet om Nationalparken - fik fortalt at Tirsbjerg/Hårkjær plantager bør indgå i projektet. Var i stedet til gruppemøde, fordi der igen er opstået tvivl om den kommende skolestruktur. Det bliver spændende at se, om Venstre igen ændrer signaler. Gør de det - står vi helt fri af den aftale vi indgik med dem i forbindelse med budgettet.

7. december 2004
Kredsbestyrelsesmøde hos Marianne i Skjern. Marianne havde sørget rigtig godt for os med god julefrokost - hun sørger i det hele taget rigtig godt for os, når vi har møder. Vi diskuterede PISA undersøgelsen. Enige om at svaret på de manglende skolekundskaber ikke er flere test. Der skal istedet sættes ind på et øget samarbejde mellem skole og hjem. Læs mere her Vi snakkede også en del om at valgberedskabet skal op i gear. Nogle gættede på at valget bliver udskrevet allerede den 4. januar. Måske gættes der rigtigt denne gang?

6. december 2004
Til det første møde i koordinationsudvalget, som lægger strategien for socialdemokraterne til det kommende kommunevalg i den nye Ringkøbing-Skjern Kommune. Der blev drøtet valgregler og opstillingprocedure. Alt sammen i en god og konstruktiv atmosfære - så det tegner rigtig godt for det kommende samarbejde. Arbejdet med det nye arbejdsprogram blev også sat i søen. Det skal danne grundlaget for kandidaterne i den kommende valgkamp. Læs mere her

2. og 3. december 2004
Et par dage helt i det kommunalpolitiske. Til møde med amtet om vindmøller i Egvad Kommune. Der skal findes en placering for nye møller i forbindelse med sanering af små gamle møller. Indgår vi en aftale, forventer jeg ikke at amtet spinger endnu engang, men man ved ikke helt, hvor man har amtet i vindmøllesagerne. Videre til møde i boligselskabet om den lidt trængte boligsituation. Heldigvis står ikke slemt til endnu. Men vi kan hurtig komme i en situation, hvor der står tomme boliger. Derfor sender vi et brev til BL. om at finde initiativer, der også gavner eksisterende lejeboliger. Fredag møde med Flemming Frost. Indgangen til Tarm fra Nord skal gøres mere tiltrækkende. det sker i forbindelse med nye butikker i området. Iøvrigt venter vi stadig på svar fra Conny Hedegaard, om vi må bygge Skjern å Centret. Det har vi efterhånden gjort meget længe....

1. December 2004
Til håndbold i Skjern Hallen. Sidste kamp i den hal, hvor også jeg har fået mange gode oplevelser. En æra sluttede . Og hvilken afslutning. Skjern vandt over GOG efter et brag af en håndboldkamp. Hallen fortjener heller ikke mindre. Hvor har den hal givet mange mennesker mange gode oplevelser. Aftenens kamp var ingen undtagelse. Publikum var helt vilde og bakkede Skjern fantastisk godt op. Det publikum har ofte været en ekstra spiller for Skjern, sådan var det også iaften.

30. november 2004
Deltog i konferencen "Midt- og Vestjylland i Verden", som handlede om de udfordringer vi står overfor i den globaliserede verden. Meget spændende konference, hvor der kom mange gode ideer på bordet. Spørgsmålet er så, om det bliver ved de pæne ord eller om der nu også kommer konkrete handlinger bag. Jeg gav udtryk for, at fundamentet i vort uddannelsessystem, også efter- og videreuddannelserne, skal styrkes, hvis vi skal klare os i fremtiden. Desværre er det sådan at mange - og det bliver flere - af vore unge mennesker ikke er istand til at få sig et job, fordi det kræver mere uddannelse idag, end det gjorde tidligere. Fortsat produktion i det Midt- og Vestjyske forudsætter at vi produktudvikler mere bl.a. indenfor fødevarer og energi.

29. november 2004
Til det første møde i den politiske styregruppe i Ringkøbing - Skjern Kommune. Et spændende møde, hvor banen for det fremtidige samarbejde skulle kridtes op. Mødet blev holdt i en god og konstruktiv atmosfære. Det lover godt for det kommende samarbejde. Så det var noget af en spand kold vand jeg fik i hovedet, da jeg så TV avisen her til aften. Solrød og Ramsø havde valgt at afbryde deres sammenlægning af kommunerne. De kunne alligevil ikke blive enige, bl.a. om vacummad - det har vi jo i Egvad - Skjern og Videbæk har sagt nej. Men...sådan må det ikke gå hos os. derefter, var jeg til et godt møde i partiforeningen i Tarm - det var især dejligt, at der blev taget nogle initiativer i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

26. november 2004

Skjern partiforening fyldte 90 år. Det blev fejret med en god fest.
Sikke en fest. Glade feststemte partimedlemmer var med til at fejre, at partiforeningen i  Skjern fyldte 90 år. Dejligt at høre altid sprudlerne Elly Mandsen, som har skrevet en historie om partiet gennem 90 år på godt og ondt. Hun har været og er fortsat en fantasktisk god repræsentant for vores parti. Jeg fik også mulighed for at sige et par ord. Læs mere her. Underholdning sørgede "De gode gamle dage for" Hvor er det dejligt at se "Det grå guld" underholde så fantasktisk gode med gamle sange, viser fra den danske sangskat.

25. november 2004
En lang men god dag tog sin begyndelse på Rådhuset. Møde med udvalgsformænd og direktører. Snakken gik om strukturen. Det bliver en spændende udfordring, at få etableret et godt sammenspil mellem parterne i den nye Ringkøbing - Skjern Kommune. Videre til København til uddannelsesmøde. Der var 40 års jubilæunsarrangement i udvalgt. Vi havde en god drøftelse om folkeskolen idag. Der skal gøres noget ved det skred der går fra folkeskolen over mod privatskoler. Jeg mener,  at vi skal have strammet op på de krav vi stiller til elever og forældre om aktiv deltagelse i skolen. Der er gået for meget zapper og ligegyldighed i skolen. Egentlig er der ikke noget at sige til at fra faldet på ungdomsuddannelserne stiger, når fundamentet fra folkeskolen bliver svagere.

23. november 2004
Til møde med sogneforeningerne i kommunen om en kommende landistiktspolitik. Et spændende indlæg fra Kim Clausen, Skjern-Egvad Museeum, om bevarelse og udvikling af kulturmiljøer i landsbyerne. Et inspirerende indlæg, som fortæller at det er vigtigt at få gjort noget ved kulturmiljøerne. Det skal være et argument for at flytte derud. Leif Vestergård fra Møldrup fortalte om Landsbyråd. En rigtig god måde at binde sognene og sammen på, fremfor at bekrige hinanden. Jeg merner, at vi skal arbejde videre med lignende tiltag i kommunen. Næsten som sædvanligt ved disse møder, var der et par stykker, der forsøgte at få mig til at garantere skolernes overlevelse og at de i øvrigt ikke vil blive ramt af nedskæringer. Men den gik heller ikke denne aften.

22. november
Et rigtig godt møde med baggrundgruppen, hvor der blev diskuteret flygtninge- og invandrepolitik. Den debat vil jeg tage offensivt og melde ud, hvad jeg mener. Jeg er ikke indstillet på at løbe efter populistiske udmeldinger a la Dansk Folkeparti. Jeg mener, at det er vigtigt at værne om ytringsfriheden. Folk skal have lov til at sige, hvad de mener uden efterfølgende at blive forfulgt. Derimod vil jeg ytre mig mod de ekstremistiske holdninger, som nogle har været fremme med på det seneste. Skattespørgsmålet blev også berørt. Grundholdningen er, at de bredeste skuldre skal bære mest. Derfor kommer nogle til at bidrage med mere. Brugerbetaling er en skjult skat. Vil man købe sig til ekstra ydelser er det ok - men, der skal være en fast og rimelig grundydelse til alle.

20. november 2004
Debat med Tove Videbæk i Radio Aadalen. Ikke den store ueninghed i dagens emner som var: For dårlig børnepolitik, terrorgrupper, der forsøger at sætte dagsordenen også i Danmark, ældreplejen - eller mangel herpå. Dog blev der mod slutningen af udsendelsen uenighed om, hvem der er den bedste leder af landet. Kristendemokraterne peger på en borgerlig regering uden at ville pege direkte på Anders Fogh - ikke fordi jeg synes de skal, bestemt ikke. Men det er blot et udtryk for den sædvanlige vattede holdning hos Kristendemokraterne. De vil det hele, og når det kommer til stykket falder de alligevel til "patten". Konklussion: en stemme på Kristendemokraterne er en stemme på Dansk Folkeparti.
Efter radiodebatten hjalp jeg med avisindsamlingen i Tarm. Et godt og nyttigt arbejde for spejderne i Tarm. Kun rimeligt at vi forældere hjælper til.

18. november 2004
Inviteret til møde med tillidsvalgte i TiB. Et rigtig godt og spændende møde, hvor Anita Vium fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd havde et indlæg om udflytning af arbejdspladser. Vi kan gå to veje. Enten konkurrere på løn eller på knowhow og produktudvikling. Ingen tvivl om at vi ikke kan konkurrere på løn - derfor skal vi til stadighed sikre, at vi har en veluddannet befolkning i Danmark, der kan produktudvikle. Min mening. Mit indlæg gik på den aktuelle politiske situation og var naturligvis præget af det forestående valg. Den efterfølgende debat gjorde det klart, at vi skal være meget klare i mælet når vi snakker flygtninge. Vi skal ikke løbe efter Dansk Folkeparti, men vi skal heller ikke acceptere fundamentalistiske udtalelser som dem byrådsmedlemmet i Herlev har fremsat.

17. november 2004
Til møde i Danmarks Naturfredningsforening. Den årlige generalforsamling - hvor fjorden blev drøftet en hel del. Får et flertal i amtsrådet held af at sænke saltholdigheden, vil denne beslutning blive indanket for EU - og godt for det. Det er fantastisk, at nogle borgerlige politiker i den grad tør spille hasard med fjordens tilstand og borgernes penge, blot for at få nogle få populistiske skulderklap. Der blev også drøftet, hvordan man kommer i dialog med landbruget, så man fortsat sikrer en afgræsning af Skjern å dalen.

Det er vigtigt, at der fortsat er kreaturer nok til at afgræsse Skjern å dalen. Foto Niels Rasmussen

16. november 2004
En dag uden ret meget politik. Jeg har været på tur med min lille klasse til Nymindegablejren - uddannelsesstedet for hjemmeværnet. En fantastisk god tur og det blev en rigtig god oplevelse også for eleverne, hvor vi fik et rigtig godt indtryk af, hvad det vil sige at være soldat.


Udsigt fra Nymindegablejren til udmundingen af Ringkøbing Fjord. Foto Niels Rasmussen

15. november 2004
Jeg har været til møde i teknik- og miljøudvalget. Her behandelde vi bl.a. indsigelser til kommuneplanen. Borgerne i Lønborg havde gjort indsigelser mod et nyt boligområde. Vi følger disse indsigelser. Flemming Frost - vores kreative arkitiekt fra Christianshavn kom med forslag til hvordan vi kan udnytte området mellem Vestparken og Åparken - et meget spændende forslag. Hvor er det dog godt at vi har fået kontakt med denne kreative arkitekt. Efter mødet i TM var jeg til temamøde i KB. Her blev der drøftet skolestruktur. Jeg er bekymret for at vores fælles folkeskole står for fald. I hvert fald er der optræk til at der kan blive 3 nye friskoler - en beklagelig udvikling.

12. - 14. november 2004
Dejlig tur med familien til Vigsø Feriecenter. Herligt at komme lidt væk fra hverdagens trommerum og få ladet batterierne op til de kommende ugers udfordringer. 

11. november 2004.
Inviteret til at besøge Landsmejeriudstillingen i Herning. Inviteret dertil af ARLA, fordi jeg i et læserbrev har givet udtryk for at der ikke produktudvikles nok i dansk landbrug. Jeg er noget spændt på besøget. Formålet med at invitere mig er sandsynligvis, at overbevise mig om at der bliver produktudviklet meget og meget mere end jeg har viden om. En journalist fulgte med på turen rundt. Jeg glæder mig til at se hendes indtryk af besøget, som iøvrigt vil blive bragt på denne side.

Efter besøget må jeg erkende, at der produktudvikles meget inden for mejerisektoren. Desværre vil detailhandelsledet ikke præsetere så mange produkter. Dermed går forbrugeren glip af mange gode og spændende fødevarer som fremstilles i mejerisektoren. Det er fortsat min opfattelse, at der skal produktudvikles, hvis fødevareindustrien skal klare sig i en skærpet konkurrencen i fremtiden.

Turen går videre til Esbjerg Højskole, hvor jeg præsenteres for det S-dialog. Dejligt, at partikontoret er ved at være klar med den nye fælles IT-platform. Det vil helt sikkert styrke os i den kommende valgkamp.