Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Dagbog / 2005

19. december 2005
En underlig fornemmelse. Havde det været en normal byrådsperiode, havde jeg ledet det sidste møde i Teknik- og miljøudvalget. Heldigvis får vi et år mere, for samarbejdet i udvalget går helt fortrinligt. I dag var der ingen tunge sager på dagsordenen, så det blev et hurtigt møde. Kirkegården i Tarm har behov for mere plads. Vi indeleder forhandlinger med menighedsrådet om, at de evt. kan udvide i "Forsøgshaven". Det vil sikkert give noget debat. Et andet punkt, som også vil give debat, er forslaget om at omdøbe Skjernvej til Aaboulevarden. Det bilver sendt i høring nu. 

14. december 2005
Til møde i Egvad Kommunes vandløbsråd. Som sædvanligt et godt og konstruktivt møde, hvor der bliver udvekslet holdninger til, hvordan vi skal passe vore vandløb. Det er ikke så lige til, fordi der er mange modsat rettede interesser. Landmændene ønsker vandløbene skal fungere som afstrømning. Natur organisationerne vil have en øget biologisk mangfoldighed i vore vandløb. Det er svært at tilgodese alle og få det til at gå op i en højere enhed. Alligevel kan jeg mærke, at der er en fælles forståelse for, at vi skal være her allesammen. Mit kommende job, som formand for Social og Sundhed, gav også i dag invitationer til møder. Det er dejligt at mærke en konstruktiv tilgang til at sammenkøre de 5 kommuner til den nye Ringkøbing-Skjern Kommune.

13. december 2005
Til kommunalbestyrelsesmøde med blandede følelser. En træls sag. Havneudvidelsen i Bork, bliver noget dyere end beregnet. Derfor skal vi spørge sammenlægningsudvalget om lov. Jeg håber, at vi får det. Det er nødvendigt med et løft til Bork området, når vi vil satse så meget på turismen. En god sag. Der blevet givet grønt lys til, at Skjernvej kan blive færdiggjort i løbet af 2006. Skjernvej kommer på dagsordenen til næste udvalgsmøde. Vi vil forsøge, at få vejen omdøbt til noget så pompøst som Åboulevarden. Det skal nok give noget debat.

12. december 2005
Så begynder arbejdet i Sammenlægningsudvalget. I dag til det første møde. Her fik aftalt den endelige udvalgssammensætning. Vi får 8 udvalgsposter, så vi må sige, at Torben Nørrregaard til fulde lever op til det han lovede os i forbindelse med konstitueringen. Mødet var en opsummering af målet med kommunalreformen og en orientering om, hvilket enorme arbejde vi går ind til. Det bliver hårdt men også meget spændende. Først på dagen var jeg til møde i ESØ's bestyrelse. Jeg håber inderligt, at selskabet får lov at køre videre. Det fungerer godt og vil være en fornuftig løsning, som fremtidig affaldsselskab for Ny Varde kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

9. december 2005
RER. Til møde i Regionalt Erhvervsudviklings Råd. Det sidste møde i dette forum, hvor der blev gjort status over flere års arbejde. Der blev naturligvis også drøftet fremtid. Hvor skal erhvervsudviklingen foregå? Skal man udelukkende satse på eksisterende "lokomotiver". Der er ingen tvivl om, at vi i Ringkøbing-Skjern kommer til selv at trække det store læs. Vi skal ikke forvente meget støtte fra de omkring liggende kommuner. Men, skal vores område kunne matche f.eks. Århus og Trekantområdet, skal vi være i stand til bedre at samarbejde på et ærligt grundlag. Det betyder at Herning/Holstebro må erkende, at de også skal bakke op om en udvikling i vores område. Sådan er det ikke i dag.

8. december 2005
Godt at være blandt politiske venner. Jeg var til møde med socialdemokratiske borgmestre og gruppeformænd i Silkeborg. Det er en hel rar fornemmelse, at den region vi bliver en del af, har fået socialdemokratisk styre. Det er vi ikke vant til herovre i "det blå" Ringkøbing Amt. Mødet gav mig et klart indtryk af, at jeg her har nogle gode forbindelse, jeg kan bruge i mit kommende politiske job som formand for social- og sundhedsudvalget. På mødet blev der orienteret om nye valgkredse til folketingsvalget. Heldigvis ser det ud til, at man denne gang vil lave en mere retfærdig inddeling. De nye valgkredse skal alle bestå af 30 - 35000 vælgere. I dag er der meget stor forskel på valgkrdsenes størrelse.

7. december 2005
Efter en stille uge, sådan politisk set, er der atter kommet gang i aktiviteterne. I dag havde vi første møde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi konstituerede os helt som aftalt. Jeg får fornøjelsen af at være 2. vicebormester i den nye kommune. Allerede nu, inden det for alvor er begyndt, er der utrolig meget der skal tages stilling til. Ingen tvivl om, at det bliver en spændende og udfordrende opgave vi skal igang med, men det giver fast arbejde.

1. december 2005
LO Ringkøbing Fjord havde inviteret til møde om det fremtidige samarbejde. Et godt initiativ, som jeg tror vil hjælpe os  politiker rigtig meget, men forhåbentlig også den anden vej. Vi har mange fælles interesser. Vi havde et rigitg godt møde, hvor vi fik afklaret den fremtidige samarbejdsmodel og drøftet den aktuelle politiske situation.

30. november 2005
Til møde i København i uddannelsesudvalget. Vi blev præsenteret for regeringens planer på området. Det er uhyggeligt og udelukkende elitært. For at få unge hurtigere gennem uddannelsessystemet, vil regerinen udelukkende bruge pisken. Det betyder bl.a. fradrag i SU, hvis man ikke går hurtigt igang eller ikke bliver færdig til normeret tid. 10 klasserne bliver en slags "dummy" klasser. Børnehaveklassen bliver til 1. klasse, formentlig med den skjulte dagsorden, at få børnene gennem uddannelsessystemet et år hurtigere. Tests bliver nu standardiserede nationale test. Vi brugte meget tid på, at finde en mere offensiv tilgang til forbedringer på uddannelsesområdet. Vi var enige om, at markere vore holdninger og krav meget tydeligere end tidligere, hvis vi skal indgå forlig med regeringen. Får vi ikke markante idrømmelser, mener jeg ikke, at vi skal være med i forlig.

29. november 2005
Kanon oplevelse at være med i en Workshop om Kultur- og oplevelsesøkonomi i Egvad Kommune. Der blev sat mange skibe i søen med henblik på at udvikle vores del af den nye kommune. Hvis ideerne realiseres, bliver vores område meget attraktivt at bosætte sig i. Vi var enige om, at der skulle satses meget mere på: turisterhvervet, kunst og kultur, fritidstilbud. Vore unikke naturområder skulle naturligvis indgå i planerne. Jeg mener, at vi skal være modige og vælge en vej vi vil gå og virkelig satse på det. Det betyder en skarpere prioritering, hvor ikke alle erhverv og institutioner kan tilgodeses, men som må indordne sig under nye forhold. Tør vi ikke satse, bliver vi blot et øde udkantsområde...... Det vil jeg ikke bidrage til.

24. november 2005
En dag med mange spændende møder. Første møde, var med Skov- og Naturstyrelsen, om den fremtidige brug af Skjern å dalen. Et møde, hvor jeg fik mulighed for, at rose styrelsen for deres håndtering af området. Det er vanskeligt at tilgodese alle, så alle bliver tilfredse. Men fakta er, at langt den overvejende del af befolkningen er meget tilfredse. Derefter nogle møder med borgere og interesseorganisationer. Dagen sluttede af med et valg evalueringsmøde. Det havde jeg set frem til med en vis spænding. Valget var ikke gået helt som ventet, men vi fik en god debat, med gode og konstruktive forslag til, hvordan vi kan gøre det bedre næste gang. Jeg pointerede, at valget ikke vindes de sidste 3 uger før valget, men at næste valgkamp er startet nu, selvom der er 4 år til. 

21. november 2005
Så er den lokalpolitiske hverdag vendt tilbage. I dag møde i Teknik- og miljøudvalget. På dagsordenen var bl.a. forskønnelse af hjørnet Skjernvej/Vejlevej i Tarm. Flemming Frost har endnu engang lavet et godt og spændende forsalg til at forskønne byen. Forslaget indeholder et lille vandtorv. Så, når vi nu ikke kan få det store vandtorv i første omgang, er dette en god erstatningen og helt sikkert noget, der vil gøre indkørslen til hovedgaden rigtig flot. Dagen sluttede med en forrygende dagligstue koncert med Neighbours i Ansager. Det var en fantastisk oplevelse, at høre dem akustisk i varme og daglige omgivelser.

17. november 2005
Så faldt aftalerne i vores gruppe på plads. Det blev gjort på et møde, hvor vi stille og rolig i en rigtig god atmosfære snakkede tingene på plads. Jeg bliver formand for social- og sundhedsudvalget og næstformand i sammenlægningsudvalget. Det glæder jeg mig meget til. Det bliver helt sikkert en stor opgave, men det bliver spændende med nye og anderledes udfordringer. I aften, var jeg til en høring om serviceniveauet i den nye kommune. Her fik jeg det første indtryk af den opgave der venter mig. Det var dejligt, at møde mange positive mennesker med lykønskninger med det gode valg.

15. november 2005
Afgørelsesns time. Det blev ikke så godt som jeg havde håbet. Jeg havde troet på 7 mandater - det blev til 5. Hele dagen gik jeg, som valgtilforordenet, og ventede på resultatet. Når jeg står på valgstedet, kan jeg ikke lade være med at se på vælgerne og tænke: "Gad vide om jeg får deres stemme?". 1263 gav mig deres stemme. Tusind tak for det! Aftenen gik med at tale med TV, Radio og aviser. Aldrig har jeg oplevet så meget interesse fra deres side. I nat lavde jeg en konstitueringsaftale med Venstre, som havde vundet stort set alt. Alligevel fik vi en fair behandling.

14. november 2005
Dagen før dagen. Jeg delte rundstykkrer ud med nogle kampfæller fra Skjern og Tarm ved Handelsskolen og Teknisk Skole i Skjern. Der blev taget godt imod os. Videre til Tarm, hvor jeg fik delt nogle foldere ud i et boligkvarter. På Vestjysk Gymnasium. Her talte jeg med en HF klasse om det at være politiker. Resten af dagen, er gået med telefon opkald og besvarelse af mail. Der er heldigvis kommet en del mail i forbindelse med valget. Det smitter forhåbentlig af på antallet af stemmer.

13. november 2005
Radio Aadalen bød på maraton debat. 2½ times udsendelse, hvor folk fra gaden, havde mullighed for at komme ind og stille spørgsmål til alle opstillede partier. Det er en dræbende mødeform. Det er vanskelig er holde sig koncentreret så længe, hvor der går meget lang tid inden, der bliver mulighed for at svare. Spørgsmålene var gengangere fra tidligere møder: Ældre, skole, fritid, landdistrikterne etc. Det kunne mærkes, at alle nu blot venter på, at valget er overstået.

12. november 2005
På gaden i Ringkøbing. 550 roser blev delt ud i løbet at et par timer. Der var mange andre partier, der havde gadearragement, det gav anledning til politiske drillerier. Heldigvis er der en god og fordragelig tone mellem os. Det tyder godt for det fremtidige samarbejde. Videre til Radio Klitholm. Jeg kom i sidste øjeblik og ganske uforberedt. Heldigvis sidder valgkampen godt og solidt på rygmarven, så det gik vist godt nok. Dagens trælse besked kom i Dagbladet, som har haft en astrolog til se på min mulighed for at bliver borgmester. Det lykkedes ikke nu - men med gode chancer om 4 år. Nu kan selv astrologer jo tage fejl. Ellers havde astologen, en fornem beskrivelse af den styrke jeg er i besiddelse af.  

11. november 2005
En god og forholdsvis rolig fødselsdag. Jeg og 14 andre socialdemokrater var på gaden i Skjern for at dele roser ud. Det er dejligt at møde så mange positive mennesker, der også giver udtryk for at de vil stemme på os. Ellers gik dagen med at svare på de mange mail der kommer i denne tid. Dejligt at mærke interessen for vores valgkamp.

10. november 2005
Alletiders debat på Handelsskolen i Skjern. Flot arrangement i ved cafe borde. Oplagte studerende. Gode ordstyrere. Sikke en stemning. Alle partier var repræsenteret og vi fik en rigtig god debat om fremtiden for Ringkøbing-Skjern Kommune. Resten af dagen, har jeg egentlig bare brugt til at "tuller" lidt rundt, talt meget i telefon og samlet energi til de sidste vigtige dage i valgkampen. Det begynder at krible en del i maven. Der er meget der taler for og imod. Mange analyser og kloge bemærkninger. På tirsdag ser vi, hvem der har fået ret.

9. november 2005
Dagens hovedbegivenhed var, at jeg skulle deltage i DR midtvest's udsendelse DOMINO. En halv time i duel med Venstres officielle borgmesterkandidat. Emnet var meget Venstres uofficielle bormesterkandidater, som er ved at gå i panik lige før lukketid på tirsdag. De er tilsyneladende parat til at bryde, en hvilken som helst aftale, blot for at komme i medierne. Jeg håber, at vælger gemmenskuer det og støtter vores stærke og samlede hold.

8. november 2005
Endnu en god valgdag. Et god vælgermøde på Teknisk Skole, hvor jeg ikke altid er på hjemmebane. I dag havde jeg en fornemmelse af at have rigtig mange med mig. Stort vælgermøde på Bechs Hotel i Tarm. Her fik vi igen markeret os rigtig flot, både i panelet og i salen. En god melding: Flere og flere tager afstand fra Venstre og tiviler på at de magter det politiske lederskab. Det giver mulighed for vi andre at komme til.

7. november 2005
Efter en tiltrængt og god fri søndag, hvor jeg var til fodbold i Herning med mine børn, står det atter i valgkampens tegn. Vælgermødet i Ringkøbing trak mange af huse. De bergske har succes med deres arrangement. Herligt med mere end 150 tilhørere. Emnet: "Udvikling, erhverv og turisme" er af vital betydning for vores nye kommune. Vi havde en rigtig god debat, hvor vi fik luftet forskellene på og interne uenigheder i partierne.

5. november 2005
Regn, regn - stiv kuling fra vest. Alligevel en god dag i Hvide Sande, hvor vi fik delt roser ud og talt med en del vælgere. Pizza hos Lizzi, den lokale kandidat, som kæmper en brav kamp for at blive valgt. Derefter til håndbold i Skjern - en Europa Cup kamp - en kamp der bare skulle vindes. Det blev den så. TV MidtVest iaften, bragte et indslag om Venstres dominans i Ringkøbing-Skjern Kommune. Se det her

4. november 2005
Duelmøde på sprogcentret med Esben Lunde fra Venstre. Et rigtig godt møde, med med en god dialog med eleverne på sprogskolen. Meningsudveklingen mellem Esben og jeg gav anledning til megen munterhed. Vigtigt vi fik vist at man godt kan have respekt for hinanden, selvom der er store meningsforskelle. Jeg havde, en god dialog med en flygtning fra Dafur efter mødet. Han var meget imponeret over vores demokrati. Gadeaktivitet i Tarm. Vi fik delt rigtig mange roser ud og talt med mange mennesker. Jo, vi var synlige den dag i Tarm. Dagen sluttede med debatmøde om ældrepolitik i Skjern. Et godt møde, hvor overraskende mange, havde valgt at bruge en fredag aften på kommunalpolitik.

3. november 2005
Dagen var i "folkeskolens tegn". Jeg var til debat i TV MidtVest med Konservative og Venstre. Se indslaget her. Debatten gik meget på skolelukning eller ej. Jeg mener, at det er uansvaligt at love, at der ikke vil ske skolelukninger. Det vil der! Økonomien gør, at vi ikke kan opretholde den nødvendige kvalitet i undervisningen, hvis vi ikke rationaliserer. Jeg kørte videre til Videbæk, hvor de Bergske havde temadrøftelse om skoler, børn og unge. Også her var hovedtemaet skolelukning. Heldigvis fik vi meldt meget klart ud, at vi vægter kvalitet højere end kvantitet.

2. november 2005
Ikke nogen stor dag. Et arrangement på Skjern Senior Center, blev pga. af misforståelser ikke rigtig til noget. Så meget af dagen er gået med at folde foldere. Det skal selvfølgelig også gøres, men det er træls arbejde. Og så tabte Skjern Håndbold noget selvforskyldt til Bjerringbro/Silkeborg i håndboldligaen. Dagen lyspunkt, var en opringning fra TV MidtVest, om at deltage i ValgXtra i morgen. Emne: Folkeskolen. Det glæder jeg mig meget til.

1. november 2005
Til en afveksling - en hel dag på skolen. Dejligt at være sammen med ungerne. Derefter arbejde med at trykke foldere til uddeling - også noget, der skal gøres i valgkampen. Vælgermøde i Hvide Sande med rigtig mange tilhører. Dagbladet har ramt et rigtigt koncept med temadrøftelser, og mødet blev styret rigtig godt. Vores repræsentant i panelet, Karsten, gjorde det godt på vegne af hele holdet. Vi syner godt, som et samlet hold.  

31. oktober 2005
I Holstebro for at indtale radiospots. Teknikken kan meget, så meget, at det er uhyggligt, hvis det bliver misbrugt. Der er næsten ingen grænser for, hvormeget der kan manipuleres, med det man siger til et bånd. På den anden side giver det også mulighed for at vælge de bedste sekvenser. Jeg var til lokal vælgermøde i Spjald. Emner om skole, ældre, erhverv, landdistrikter går igen, Vores to kandidater gjorde det godt. Også iaften, var der optræk til fælles front fra alle partier mod Venstre. Får Venstre absolut flertal, bliver det uhyggeligt.  

29. og 30. oktober 2005

Plakater til KV 2005 klistres på af formand Dreier og Frederik: Foto Niels Rasmussen
Så blev plakaterne til kommunevalget gjort klar, så de kan blive hængt op i Tarm og Omegn. Ellers har det været en forholdsvis rolig søndag, med tid til at tænke over valgforløbet til nu, til en løbetur og til afslapning. Vi havde en rigtig god dag i Videbæk igår med uddeling af roser, balloner, valgpjecer mv. Eftermiddagen sluttede i Laugesens Have, hvor turistchefen kom med et kanon godt og inspirerende oplæg til fremtidens muligheder inden for turisterhvervet.

28. oktober 2005
Vælgermøde på Ringkøbing Gymnasium. Det var ikke en af mine bedre møder, så set udfra tilslutningen til os. Jeg har vist også været mere oplagt, end jeg var der. I hvert fald faldt jeg i vælgerandel, selvom det var gode emner og spørgsmål der var oppe. Det skal bare gøres bedre næste gang. Det var et godt og veltilrettelagt vælgermøde, som havde en god og dynamisk afvikling. Dejligt at det kan lade sig gøre. selvom der er mange partier, der skal have ordet.

27. oktober 2005
Spændt på hvad aviserne havde fået ud af vores pressemøde. Det var heldigvis meget positivt. Læs mere her Dagens vælgermøde i Skjern gik rigtig godt. Lizzi gjorde det godt i panelet og flere kandidater bidrog med gode spørgsmål og interviews til pressen. Det er en meget god start, vi har fået på valgkampen - den skal holde de sidste 18 dage!

26. oktober 2005

Valgprogram fremlægges på Cafe Kræs: Foto Morten Knudsen
En rigtig hektisk og god dag. TV midtvest havde debut på udsendelsen "Middag med mening". Som sædvaling iler tiden afsted under sådan en debat. Jeg synes det blev til en hel god udsendelse se den her. Vi til et møde, hvor jeg evaluerede TV udsendelsen og drøftede valgstrategi. Pressemøde, hvor vores valgprogram blev præsenteret. Mødet var imødeset med spænding. Ville pressen komme? Kunne vi holde tungen lige i munden? Pressen mødte. Vi fik et rigtig godt pressemøde ud af det og sendt vores holdninger og visioner ud på en god måde. Det blev een af de rigtig gode dage!

25. oktober 2005
Sidste reelle styregruppemøde. Der var en del kritik af bormestrene, som havde givet efter for offentliggørelsen af nogle såkaldte hemmelige rapporter. Det er nok rigtigt, at det ikke havde givet bonus, rent vælgermæssigt, at holde rapporterne hemmelige. Men, hvad nytte har man af rapporter der ikke er færdig behandlet. Tilsyneladende har et par af kandidaterne fået noget materiale, så de kan få sig en holdning til, hvordan en kommune skal drives. Ak ja! det må ikke være rart at være så uselvstændig.

24. oktober 2005
En dejlig dag. Til konference om "Vandet stiger - og hvad så" Umiddelbart ikke nogen spændende overskrift. Men godt at få diskuteret de problemstillinger, vi står overfor, når vandet stiger. Ikke mindst, at vi får taget de nødvendige forholdsregler, når vi planlægger. Pressen havde sat Venstres borgmesterkandidat og mig stævne ved svømmehallen i Ringkøbing. Vi diskuterde kultur- og fritidspolitik. Fotografen forsøgte ihærdigt at få os til at falde i vandet. Det lykkedes ikke. Dagen sluttede lykkeligt med et møde med interessenterne ved Bork Havn. Vi nåede i land med den planlagte udvidelse. Sådan!

23. oktober 2005
Væddemålet blev afregnet for åben skærm. TV midtvest bragte idag et godt indslag, hvor Venstremander, der tabte væddemålet til mig klistrede min streamer på hans bil. Dejligt, at der også findes politikere, der vil stå ved en aftale selvom det kan give ballade. Se indslaget her. Efterårsferien er slut - nu kører valgkampen op i højeste gear. Jeg glæder mig!

19. oktober 2005
Dagens højdepunkt var duellen med Venstre borgmesterkandidat i TV Midtvest. Se den her. Det var en god og spændende debat, hvor spørgsmålet om skolelukning var til debat. Ingen tvivl om, at den gode journalist ville have mig til at sætte navn på de skoler der skal lukke. Endelig ville han også vide, om jeg vil opgive mit folketingskandidatur, hvis jeg blev valgt. Jeg svarede, at man ikke kan bestride begge dele, hvorfor jeg vil trække mig som folketingskandidat, hvis jeg bliver valgt til kommunalbestyrelsen. Venstres 5 kommunelister blev også berørt. Heldigvis er vi socialdemokrater blevet enige om en liste. Det signalerer sammenhold, hvilket der også er. I modsætning til den meget åbenlyse interne kamp visse Venstrepolitikere har om borgmesterposten.

17. oktober 2005
Jeg var på besøg hos Skjern-Egvad økomuseeum. Her havde jeg lejlighed til at diskutere fremtidsvisioner for musset og kommunen generelt. Ingen tvivl om, at museet gør det fantastisk godt og dermed, kan blive en af hjørnestenene i den nye turist- og erhvervspolitik. Til møde i valgaktivitets- og koordinationsudvalget. Valgkampen er nu sat helt i system. Der kommer til at ske rigtig meget. Vi har fået en hjemmeside i forbindelse med valget. Se den her

16. oktober 2005
Tiden flyver afsted. Dagbogen er blevet forsømt nogle dage - det skal ikke ske igen. I onsdags til møde i Folketinget. Vi vil have lov til at flytte handelscentrum til rundkørslen. Det forhindrer planloven os i. Mødet gav ikke de store forhåbninger om det vil lykkedes, men vi kæmper videre. Fredag havde vi endnu en god debat i kandidatgruppen. Social og ældrepolitik var temaet. Vi er enige om, at vi kan bruge meget af det der allerede i dag fungerer i kommunerne. Det store spørgsmål i valgkampen bliver helt sikkert, hvordan madtilbuddet skal være. Debatten står mellem  "aluminiumsspande" og "kølemad" men det gør bestemt ikke debatten mindre hektisk.

11. oktober 2005
En underlig fornemmelse. På KB mødet vedtog vi et budget med et underskud på 12 millioner. Det sidste budget, vi skal vedtage i Egvad Kommune. Måske derfor gik det så let? Hvor ansvarligt det er, kan man stille spørgsmålstegn ved. Blev idag interviet til TV midtvest om offentliggørelse af nogle embedsmandsrapporter. En embedsmand er kommet til at sige, at de er hemmelige. Det er de ikke. Men, vi kommunalbestyrelsesmedlemmer orienteres ikke før valget. Det er fornuftigt nok, idet det kun er nogle foreløbige anbefalinger, som efterfølgende skal diskuteres med interessegrupper. I øvrigt er det jo den nye kommunalbestyrelse der skal fastlægge det endelige serviceniveau.

10. oktober 2005
Skjern å projektet fik sindende i kog igen. På teknik- og miljøudvalgsmødet diskuterede vi mageskifte med jord museet har brug for, i forbindelse med udvidelsen af vikingebyen, og så øen Høje Sande. Høje Sande er en kommunalt ejet ø, hvortil en snes jægere har tiltusket sig eneret til. Høje Sande bliver i løbet af 2006 alligevel en del af Skjern å projektet, med de reguleringer af færdsel, det medfører. Jeg mener derfor, at vi lige så godt kan lave dette mageskifte nu, således at museet kan komme igang med udvidelsen af vikingebyen nu.

8. oktober 2005
Folkeskole- og landdistriktspolitkken blev vendt endnu engang i kandidatguppen. Vi havde et fantastisk godt møde, hvor vi fik klædt hinanden ekstra godt på til valgkampen. Vi drøftede problematikken om svømmehallen i Ringkøbing. Jeg er enig med mine partifæller i Ringkøbing. Svømmehallen/vandlandet bør bygges ved ROFI centret.

6. og 7. oktober 2005
Byplanmøde i Vejle. Igen et meget vellykket arrangenment. Dette års tema var naturligvis nok strukturreformen. Jeg deltog i workshops og ture om landdistriktsudvikling. Ingen tvivl om at vi står ovefor store udfordringer her i det vestjyske med tendens til vigende befolkningstal. Heldigvis giver vi ikke bare sådan op på forhånd. Jeg fik mange ideer med hjem, som kan bruges i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

5. oktober 2005
TV Midtvest var hos mig, for at lave optagelser til et indslag i forbindelse med kommunevalget. Jeg skulle forholde mig til det der ikke må ske, nemlig at Venstre får absolut flertal. Sker det, vil deres interne slagsmål medføre, at der ikke bliver nævneværdig indflydelse til os andre. Folkeskolen, som bliver et af de store emner i valgkampen, skulle jeg heldigvis også forholde mig til. På det område gør vi en markant forskel i fohold til de borgerlige. Indslaget bliver sendt den 26. oktober. Senere på dagen, var jeg inviteret til møde i gruppen, der skal komme med indstilling vedr. planlægning. Vi havde en god og konstruktiv debat om, hvordan planlægning bliver en central del af den nye kommune.

4. oktober 2005
Valgkampen kom på plads. Mødet i aktivitetsudvalget satte de sidste brikker på plads. Det er godt at alle kandidater kan, og får mulighed for, at bevæge sig frit i hele den nye kommune og gøre opmærksom på sig selv. Det står i skærende kontrast til Venstre, der tilsyneladende har mineret og sat pigtråd op om de gamle kommunegrænser. Selvom de har valgt 1 borgmesterkandidat, er der utvivlsomt en bormester i maven på mindst to mere. Ja, det står i avisen og på en kandidats hjemmeside og så må det jo rigtigt. Jeg er glad for, at der ikke er tvivl om mit kandidatur. 

2. oktober 2005

Grafiksnedkeriet.dk., som iøvrigt er min genbo, har gjort det igen. I forbindelse med kommunevalget, har jeg fået lavet en streamer til bilen. Anledningen er et væddemål med en Venstre kandidat. Han tabte væddemålet og skal derfor køre rundt med en streamer med min hjemmesideadresse i 1 måned.  

29. september 2005
Fælles Kommunalbestyrelsesmøde. For sidste gang inden valget, var de 5 kommunalbestyrelser samlet. Der blev diskuteret udvalgsstruktur og økonomi. Det er naturligvis ikke forbudt at komme med anbefalinger. Men, undeligt er det, at nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer rådgiver et nyt styre, som skal bygges op helt fra bunden. Land/by konflikten brød også ud i lys lue, da det blev diskuteret, hvor mange landdistriktsråd der skal være. Økonomien.... blot konstatere, at vi er 107 millioner efter målet om en kassebeholdning på 90 millioner. Det kan vist rolig siges, at det kræver stærk politisk ledelse, at få den nye kommune til at fungere.

27. september 2005
Kultur- og oplevelsesøkonomi eller -plan. I hvert blev en proces, der sætter focus på en udviklingen i Egvad og Tarm i særdeleshed sat i værk. Der var inviteret ildsjæle fra hele kommunen, som i den kommende tid skal se på fremtidige muligheder for området. Jeg er sikker på, at der vil komme et godt resultat ud af det arbejde.

26. september 2005
Regionsvalget blev skudt igang i Ringkøbing. Jeg havde fornøjelsen af, at være med til at dele roser ud for vores lokale kandidat Knud Hammer Sørensen. Han vil være en god, kompetent og værdig repræsentant for os i det nye regionsråd. Det er vigtigt for os i yderområderne, at der er en lokal kandidat der kan varetage vores interesser. Senere nåede jeg også et møde i valg aktivitetsudvalget. Dejligt, at der nu bliver sat konkrete valg aktiviteter igang. Dagen sluttede med et bestyrelsemøde i partiforeningen i Tarm. Et godt møde, hvor der blev talt ud om manglende mødeaktivitet og at der nu bliver set fremad.

24. september 2005
Valgprogrammet fik en grundig gennemgang. Sammen med nogle kandidater, fik vi diskuteret helt ned i detaljen i vores valgprogram. Det var en rigtig god og meget grundig debat, vi havde og hvor vi kom rundt om alle emner. Jeg bliver lidt "høj" af sådanne debatter. Hvor er det herligt, at diskutere politiske emner med dygtige og engagerede gruppefæller.

23. september 2005
Udligningsreformen var et af hovedpunkterne i mødet i kommuneforeningen. En ægte optimistisk Nordjysk modelbegerning blev præsenteret. Den tager kun 4,4 milliarder fra hovestadsområdet til den øvrige del af landet. Det vil give den nye Ringkøbing-Skjern kommune 60 millioner ekstra at gøre godt med. Det er ikke så ringe endda..... Men, mon det går sådan?

22. september 2005
Der er for alvor ved at komme gang i valgkampen. Et godt møde i koordinationsudvalget, der fik kridtet banen godt op. Det kan mærkes at der nu er mindre end 2 måneder til valget. Dejligt at mærke et stort engagemnet og vilje til at gøre et stykke arbejde. 

19. september 2005
Vi klager til folketingets ombudsmand. Den sagsbehandling vi har fået af miljøministeriet i forbindelse med udvidelsen af vores sommerhusområder i Skaven og Bork , er ganske enkelt ussel. Vi har svaret på de spørgsmål, vi skulle i forbindelse med ansøgningen. Alligevel, har miljøministeriet valgt at behandle vores ansøgning overfladisk. Det vil vi ikke finde os i! Til generalforsamling i Skjern Håndbold. Det var en god oplevelse med tankevækkende indlæg fra Anders Dahl Nielsen og Patrick Westerholm. Der er noget særligt ved det lokale håndboldhold, der kan begå sig i den absolutte top i dansk håndbold. I Skjern behøver man ikke, som andre steder, at indgå en stor fusion for fortsat at klare sig.

14. september 2005
Skjern Hånbold fik alletiders start på ligasæsonen - sejr på 1 mål over sølvvinderne fra sidste sæson Århus. Det var en rigtig god oplevelse at være tilskuer til. Ellers har det været en dag, hvor mit arbejde som lærer har fyldt rigtig meget. Det er et godt job jeg har. Det føles ekstra godt på en dag, hvor jeg tror, at jeg har hjulpet et ung menneske på "sporet" igen. 

13. september 2005
Det lægste KB møde i mands minde. Der var 1. behandling af budgettet, som gled glat igennem, uden diskussion, med et underskud på 11 millioner. Det var ikke gået for bare et år siden. Lokalplanen for udvidelsen af Bork Havn gik igennem efter nogen debat. Dejligt, at vi nu kan komme videre med at udvikle området. Det blev antydet, at der var en skjult dagsorden med husbåde. Det er der ikke! Kommunalbestyrelsen har hele tiden arbejdet for, at husbåde skulle være mulighed i Bork. I øvrigt tror jeg, at husbådene kan være med til at give området et tiltrængt løft.

11. september 2005
En rigtig god kongres. Dejligt, at der trods dårlige meningsmålinger, hersker en god portion optimisme og tro på, at vi kan vælte Fogh ved næste valg. Den røde tråd for vores politik blev rullet ud. Nu skal vi holde fast i tråden og ikke løbe efter regeringens og DF's forringelser af vores velfærdssamfund. Det kommende kommunevalg var naturligvis et stort emne på kongressen. Helle Torning-Schmidt gav tilsagn om, at hun vil rejse land og rige tyndt under valgkampen. Hun skal naturligvis have buddet om at komme til Ringkøbing-Skjern.

7. september 2005
Valgkampen spidser til. I dag var jeg til et godt og konstruktivt møde i valg koordinationsudvalget. Det var med en rigtig god fornemmelse, jeg gik fra det møde. Alle partiforeninger er oppe i gear. Det kræver det også, hvis vi ellers skal tro Søren Risbjerg Thomsens valgprognose. Den giver og 5 - 6 mandater. Det er naturligvis noget, der skal arbejdes hårdt på at få ændret til et højere tal.

1. september 2005
Miljøpolitikken var på dagsordenen, da vi socialdemokratiske kandidater var samlet i Ringkøbing. Som oplæg til diskussionen, fik vi et fantastisk godt indspark fra en meget dygtig medarbejder i amtet. De kommende kommunalbestyrelserne får betydelig mere kompetance og dermed ansvar på miljøområdet. Det er vigtigt, at vi socialdemokrater får magt, så de borgerlige politikere ikke tilsidesætter naturinteresser til fordel for landbrugserhvervet.  

31. august 2005
Endnu et vellykket arrangement i den socialdemokratiske kandidatgruppe. Vi besøgte virksomheden ConSet/Nippon i Skjern. Dejligt at møde 3 unge med gå på mod og vilje til at ville starte virksomhed. Det er en imponerende virksomhed de har fået stablet på benene. Vi fik nogle gode råd til, hvad vi som politikere kan gøre, for at det er attraktivt at bosætte sig i Ringkøbing-Skjern Kommune.

30. august 2005
Nu begynder det at blive svært. Til møde i den politiske styregruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvilke opgaver skal vi overtage fra amtet, og hvilke skal vi bede regionen om at varetage for os. Umuligt at træffe et valg på et kvalificeret grundlag, idet vi ikke kender de økonomiske betingelser. Men sådan er det jo med det hele, under denne strukturreform, fordi regeringen ikke formår at træde i karakter. Jeg er bange for, at nogle af de valg vi skal tage, kommer borgerne til skade. Det er jo ikke ligefrem hensigten! eller er det? Et af regeringens hovedmålene med strukturreformen, er jo mere privatisering.

27. august 2005
Rigtig god dag sammen med socialdemokratiske kandidater til Ringkøbing-Skjern Kommune. Efter et meget inspirerende oplæg fra en journalist, fik vi diskuterede vores mediestategi. Dagen sluttede af med et spil kegler i Skjern Bowlingcenter.

26. august 2005
I Vejle til en spændende og veltilretteagt konference om udlicitering af tandplejen. Jeg holdt et indlæg om de erfaringer, vi i Egvad har gjort i forbindelse med udliciteringen af børnetandplejen. Jeg fik sendt budskabet om, at licitation er OK, men, det offentlige skal have lov til at være med på lige fod med de private aktører. Skjern Kommunale Tandpleje har til fulde bevist, at det offentlige sagtens kan være med.

25. august 2005
Sidste budgetkonference i Egvad Kommune. Aldrig har det set så vanskeligt ud. Aldrig har der været så lidt diskussion om et budget. Selvom det er noget svært at få de økonomiske ender til at nå sammen, har jeg aldrig oplevet en så afslappet og munter stemning. Der bliver afleveret et acceptabelt budget. Det betyder, at alle alvorlige "udfordringer" med at få skabt en sund rentabel drift, bliver overdraget til Ringkøbing-Skjern Kommune. Jeg har, som tidligere nævnt, rejst problemstilling med de mange tilladelser, til udvidelser af husdyrbrug, amtet giver landbruget. Pressen er ved at få øjnene op for det. I morgen, kommer der et indslag i radio DR midtvest. I dag, blev jeg kontaktet af TV midtvest, som forhåbentlig også vil lave et indslag.

23. august 2005
Kommunerne skal betale for at landmændene får lov til at udvide husdyrproduktionen. Det fik jeg endnu engang bekræftet, da jeg var til møde i Herning, om kommunernes overtagelse af amtslige opgaver. Regningen kan blive meget stor for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. I Holland har det kostet samfundet 10 milliarder at tilbagekøbe tilladelser. Hvor står beløbet bliver i Danmark, kendes endnu ikke. Men, det ser ikke SÅ godt ud. Jeg undrer mig noget over, at det borgerlige flertal i amtsrådet er så rundhåndede med at give ny tilladelser. Det kan kun betegnes som vennetjenester og kammerateri.

18. - 21. august 2005
Venskabsbybesøg i Bø, Norge. En fantastisk tur med godt fagligt indhold. Der bliver også diskuteret kommunestruktur hos vore nordiske venner. De andre nordiske lande, var meget interesserede i at høre om vores arbejde med den nye struktur. Der blev også tid til at nyde Norges fantastiske og storslåede natur. Bl.a. var jeg på sejltur på Telemarkskanalen og prøvede for første gang slusesystemet, hvor båden bliver hævet op på et højere vandniveau - det var en oplevelse, som jeg gerne vil have gentaget.

17. august 2005
Borgerforening i Tarm? Et spørgsmål jeg rejste på et møde idag. 25 borgere mødte op. Dermed skulle ideen umiddelbart være lagt død, når interessen ikke er større. Men heldigvis, er der interesse for at få undersøgt muligheden for at få lavet en borgerforening. Det er vigtigt, at de bliver lavet en forening, der kan "lobby" Tarms interesser. Tidligere på dagen, var jeg til et meget interessant møde hos den kommunale tandpleje i Skjern. Jeg skal senere på måneden, holde et indlæg om udlicitering af Egvad Kommunes tandpleje. Jeg kan kun konstatere, at det på mange måder er blevet en succes, at Skjerns kommunale tandpleje vandt.

15. august 2005
Der er ved at komme skred i byudviklingen i Tarm. Inden året er gået, vil ganske meget være sket. Således får vi nu endelig mulighed for at gøre meget for at forskønne indkørslen til byen ved Vejlevej/Skjernvej. Banestyrelsen vil nu efter mange års pres i dialog med os, om få forskønnet arealerne, der grænser op til jernbanen; ligesom et par huse vil blive revet ned i nær fremtid. Her til aften til møde i Landboforeningen. Emnet var Ringkøbing Fjord og slusepraksis. Der er tilsyneladende fortsat grøde i tankerne om, at få saltholdigheden i fjorden sænket.

11. august 2005
Herlig aften sammen med socialdemokratiske kandidater til Ringkøbing-Skjern Kommune. Der blev diskuteret kultur- og fritidspolitik og de udfordringer, der ligger inden for disse områder i den nye kommune. Også her, skal det være et spørgsmål om kvalitet i tilbuddene til borgerne fremfor kvantitet. Der bliver helt sikkert mulighed for, at give borgerne i den nye kommune nogle rigtig gode kultur- og fritidstilbud, hvis vi socialdemokrater får magt, som vi har agt. Med det meget aktive foreningeliv vi har i kommunerne, bliver kultur- og fritidspolitikken et af de helt store emner. Det glæder jeg mig til!

9. august 2005
Det blev een af de mest spændende kommunalbestyrelsesmøder, jeg har deltaget i. Det første vigtige "slag" i opgøret om, at blive Danmarks første nationalpark, blev efter meget hård kamp vundet. Den kunne ellers være tabt allerede inden, det var rigtig var begyndt, pga. en taktisk manøvre, om at gøre 3 KB medlemmer inhabile. Afstemningen om inhabilitet endte iøvrigt med tættest mulig margin: 7 - 7. Efter en lang meningsudveksling for og imod, vedtog kommunalbestyrelsen at anbefale projektet overfor miljøministeren. Jeg kydser fingre for, at vi kommer med i næste runde. Det vil være til gavn for udviklingen i vores område.

8. august 2005
Jeg er netop blevet færdig med at læse bogen: "Før ørerne falder af" af Michael Jeppesen. Det er en god og tankevækkende bog om folketingsvalget 2005, denne Ekstra Blads journalist har begået. Tankevækkende, hvis journalister på førende medier er så let påvirkelig og ukritiske, at de lader sig prostituere og forføre af spindoktorer. Uhyggeligt, hvis det er rigtigt at professionelt spin, i den grad som beskrevet i bogen, skal danne dagsordenen i dansk politik fremover.

1. august 2005
Så er der gang i det kommunalpolitiske. Jeg var til møde med Økonomiudvalget om næste års budget. Det bliver, ærlig talt, noget af en udfordring at få det budget til at nå sammen. Men, også en noget speciel udfordring, idet det er det sidste budget vi skal lave i Egvad Kommune. Derefter til møde i teknik- og miljøudvalget. Mange lokalplaner har været i høring - uden at der er kommet indsigelser. Dermed er der skabt grundlag for at udviklingen i sommerhusområderne og landsbyer fortsætte.

30. juli 2005
Så er en dejlig sommerferie ved at være slut. I dag var jeg til landspolitisk debatmøde i radio Aadalen med de Radikale og Venstre. Emnerne var sommerens terrorhandlinger i London og uddannelsespolitik. Vi var naturligvis enige om, at tage afstand fra de frygtelige handlinger, der er sket i London. Uddannelsespoltikken fik en længere omgang, fordi der tilsyneladende er ved at ske en kønsmæssig skævvridning af studerende på universiteterne. Jeg tror, at vi nu ser resultatet af, at vores uddannelsessystem efterhånden er meget domineret at kvinder. Ikke noget ondt i det - men det skaber ikke den fornødne balance. Manglende lyst til at være folkeskolelærere, er blot endnu et signal om, at vi skal have en anden holdning til folkeskolen, hvis vi ikke skal miste en af vores sidste kulturbærende institutioner. 

29. juni 2005
Sommerferien nærmer sig. Dagene går med at få lukket ned til ferien. Desværre går det ikke så godt med at nå til enighed om Nationalparkprojektet. Landbruget stritter så meget imod, at projektet tilsyneladende er ved at blive helt udvandet. Jeg tror,at det er bedre at sætte landbruget stolen for døren og bede dem tilkendegive, om de vil være med i projektet eller ej.

24. juni 2005
Afslag. En trist og uforståelig melding. Vi får ikke lov til at bygge yderligere 256 sommerhuse i kommunen. Min reaktion på afslaget bragte mig i TV og radio på Bornholm og i Midtvest. Se og hør det her Endnu en trist melding kom idag. Sandy Brinck forlader folketingsgruppen. Ærgerligt, fordi hun er en fantastisk dygtig politiker med hjertet på rette sted. Når jeg ser bort fra dagens meldinger, glæder jeg mig over det dejlige danske sommervejr med sol og 27 grader.

23. juni 2005

Strålende Sankt Hans aften i Skaven. De formår at stå sammen i Skaven. De havde arrangeret alletiders Sankt Hans aften, med musik, udstillinger og salgsboder. Jeg tror, at der var mere end 1000 deltagere. Jeg havde fornøjelsen at skulle holde dette års båltale. Læs den her Så blev det endeligt afgjort, at vores nye kommune skal hedde Ringkøbing-Skjern Kommune. Dermed kan det ikke ændres før der kommer en ny kommunalbestyrelse i 2006. Jeg er sikker på at spørgsmålet vil blive rejst igen.

21. juni 2005
Ny rekord. Det tog kun 8 minutter at afvikle kommunalbestyrelsesmødet. Det eneste punkt der blev gjort noget ud af, var lokalplanen, som giver Lønborggård mulighed for at lave feriecenter. Det er ganske enestående, som ejerne af Lønborgård allerede nu har fået restaureret hovedbygningen. Det lover godt for det fremtidige arbejde med at gøre Lønborggård til et feriecenter. Kommunalbestyrelsesmødet trak alligevel ud, fordi vi kom til at diskutere Nationalparkprojektet. Mønstret, fra Skjern å projektet, med at nogle vil trække tiden ud, er ved at gentage sig. 

17. juni 2005
I dag fik vi meddelelse om at vi kan få foretræde for folketingets Miljø- og planlægningsudvalg den 28. juni 2005. Skjern å centrets mulighed fot at blive realiseret kræver en lovændring. Det vil være af afgørende betydning for området at vi får lov til at bygge dette center. Navnestriden om, hvad kommunen skal hedde fortsætter. Forslag om, at den skal hedde Stauning Kommune, blev lanceret i dag. Skal navnet ændres bør det være til Ringkøbing Kommune.

14. juni 2005
Innovationscenter i Skjern!? En gruppe Skjern borgere har taget et rigtig godt initiativ. Projektet blev i dag præsenteret ved et møde, hvor jeg var inviteret med. Projektet fortjener alt den opbakning og støtte der kan gives. Realiseres det, kan det for alvor være med til at sætte hele Ringkøbing-Skjern Kommune på landkortet.

9. juni 2005
Stor ståhaj om kommunenavnet Ringkøbing-Skjern Kommune. Nu viser det sig, at et centralt placeret navneudvalg ikke kan acceptere lange navne eller navne med bindestreg. Følger ministren den indstilling kan vi forvente en ny indholdsløs debat om, hvad vores kommune skal hedde. Mit indholdsrige forslag skal hermed være: Ringkøbing Kommune. Til mit første møde i kommuneforeningens bestyrelse. Det var spændende og indholdsrigt at være med her og jeg ser frem til de kommende møder i dette forum.

8. juni 2005

Super aften! Sammen med socialdemokratiske kandidater i Laugesens Have. Vi fik grillet,hygget og talt sammen. Forinden var vi på Videbæk Skole og fik en rundvisning i denne gennemtænkte og nybyggede skole. Møde med Kommunalbestyrelserne i den nye kommune. Her fik alle et kendskab til de udfordringer der ligger med at tilpasse driften dels til et ensartet niveau, men også til den stramme økonomi vi helt sikkert får.

7. juni 2005
Temamøde med kommunalbestyrelsen, hvor der blev fulgt op på visionsmødet i går. Herligt at opleve, at der er opbakning til at vi gør noget aktivt for at gøre det attaktivt at bo i Tarm. På kommunalbestyrelsesmødet fik vi en Masterplan, om et betydeligt mere spændende boligområde, sendt i høring. Ikke alle er lige begejstret for det. For nogen drejer det sig om at tjene så mange penge som muligt. For os, som planmyndighed, drejer det sig om at områderne bliver så attraktive som muligt. Det er ikke altid at disse synspunkter kan finde sammen... fik jeg en belæring om på de efterfølgende spørgsmål fra investorer.

6. juni 2005
Møde med udvalgsformænd og direktører om visioner for udviklingen i Tarm. Mange gode ideer kom på bordet. Ideer, som kan gøre Tam til et god sted at bo med masser af spændende udfoldelsesmuligheder. Det dejer sig nu om få realiseret ideerne. Alt for ofte har sådanne møder resulteret i gode intentioner men ingen handling. Skal der gøres noget inden samlægningen og det mener jeg at der skal - så er det nu!

4. juni 2005
En god og spændende radiodebat med Venstre, Konservative og Kristendemokraterne. Vi diskuterede bl.a. EU's fremtid set i lyset af afstemningene i Frankrig og Holland. Ingen tvivl om, at afstemningerne her har sat et tættere samarbejde på Timeout. Vi var enige om at fortsætte debatten og demed afstemningsproceduren her i Danmark. Accept af hjemmehjælp hver 3. uge blev også debatteret. Jeg gav udtryk for, at vi ikke kan være bekendt at tildele rengøring hver 3. uge, når man er visiteret til at få gjort rent. Efter radioprogrammet kørte jeg til Skaven og Bork for at hejse det Blå Flag. Flot, at vi har strande og havne der er værdige til at modtage dette flag.  

1. juni 2005
Jeg fulgte en spændende folketingsdebat på DR2. Den handlede om en økonomisk udligningsreform i forbindelse med strukturreformen. VK regeringen har lovet, at vi nu vil få den længe ventede udligningsreform . Af debatten fremgik det med al tydelighed, at der heller ikke i denne omgang kommer en udligningsreform. Altså - endnu et løftebrud fra VK regering. Skattestop og manglende udligningsreform medfører dårligere service overfor borgerne. Jeg deltog i købstadsløbet i Skjern. En herlig oplevelse at løbe sammen med 600 andre. Tiden taler vi ikke om, men jeg kom da hjem i god behold.

31. maj 2005
Et godt møde i Socialdemokraternes koordinationsudvalg i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der blev samlet op på aktiviteterne indtil dato og planlagt nye. Det er dejligt at opleve et så godt og positivt samarbejdsklima imellem de 5 partiforeninger. Det tegner godt for det kommende kommunenale valg den 15. november.

30. maj 2005
Nu begynder det at spidse til for Ringkøbing-Skjern Kommune. Administrationen og Indenrigsministeriet har lavet en økonomisk oversigt over vore 5 kommuner. Det ser "udfordrende" ud. Driftsøkonomien er ganske enkelt for dårlig. Vi er nødt til at se på, hvordan vi kan gøre tingene på en anden måde, for få økonomien til at hænge sammen. Det bliver servicen overfor borgerne nødvendigvis ikke ringere af. Til møde i Hoven om Nationalpark Skjern å. Et godt møde, hvor der blev diskuteret muligheder frem for begrænsninger i Nationalparkprojektet.

26. maj 2005
Til repræsentantskabsmøde i L90. Det er altid spændende, hvor kaotisk generalforsamlingen i dette selskab afvikles. Til en afveksling, blev dette års repræsentantskabsmøde afvikling helt uden komiske eller kaotiske situationer. Møde med grundejerne på Skjernvej om planerne for forskønnelse. Planerne blev modtaget meget positivt, så inden årets udgang, har vi flot og indbydende indkørsel til Tarm. Mødet med de socialdemokratiske kandidaterne til Ringkøbing-Skjern Kommune var bare en "kanon" aften. Temaet for aftenen var ældre og sundhed. Det gode oplæg og den efterfølgende livlige og konstruktive diskussion gav helt sikkert meget stof til vores videre arbejde.

25. maj 2005
Øv! Landbruget ønsker TimeOut i Skjern å Nationalpark. Ikke uventet men alligevel ærgeligt. Bare vi nu ikke skal igennem de samme modstands "manøvrer", som vi oplevede under Skjern å projektet. Hør mere her. Til møde i uddannelsesudvalget på partikontoret i København. Et rigtig godt møde, hvor vi fik diskuteret test- og evalueringskultur i folkeskolen. Enighed om, at der er brug for en mere forpligtende evalueringskultur i folkeskolen. Det er en opgave, som Kommunalbestyrelserne skal sikre. Ellers gik snakken meget om det manglende engangement i folkeskolen og de afledte problemer for ungdomsuddannelserne, det giver.

21. maj 2005
Lørdag formiddag på Dalager Marked i Borris. Partiforeningen i Skjern havde sørget for en god stand til os, der er kandidater til det kommende kommunevalg. Skjern havde gjort et rigtig godt og stort stykke arbejde. Efter en lidt træg start, kom der efterhånden rigtig mange mennesker på pladsen. Det er dejligt at møde mange vælgere på denne måde. Jeg fik talt med rigtig mange mennesker og delt mange balloner og bolcher ud.

20. maj 2005
Fulgte debatten fra folketinget om udviklingen i landdistrikterne eller rettere - manglen på samme. Det er utroligt at regeringspartierne kan slippe afsted med flotte ord om en positiv udvikling i landdistrikterne, når der reelt sker det modsatte. Nu må det da snart gå op for befolkningen, hvad realiteterne er bag de flotte ord. I dag er jeg blevet indkaldt som nyt bestyrelsesmedlem til kommuneforeningen i Ringkøbing Amt. Jeg glæder mig til arbejdet her.

17. maj 2005
En langt men godt og konstruktivt møde i teknik- og miljøudvalget. Et møde, hvor der var spændende planer for fremtidig udvikling på dagsordenen. Masterplan for et nyt boligområde med en betydelig mere spændende udformning end hidtil. Forskønnelse af Skjernvej blev vedtaget og realiseres nu i løbet af dette år. Lokalplan for en tiltrængt udvidelse af havnen i Bork bliver sendt i høring, således at udvidelsenkan realiseres. Sidst men ikke mindst , et meget spændende oplæg fra Skjern/Egvad Museeum til udvidelse af Vikingebyen i Bork.

16. maj 2005
Det var den pinseferie. Nu begynder det rigtig spændende i forbindelse med kommunesammenlægningen at komme frem. Analysen af vore 5 kommuner er færdiggjort - dermed begynder der for alvor at komme "kød" på det politiske. Affrapporteringen fra den adminidtrative gruppe viser, at der på mange områder er en del forskel kommunerne imellem. Det bliver spændende at se, hvordan vi får enderne til at nå sammen.

10. maj 2005
Små skolernes skæbne i Egvad Kommune er fortsat uvis. Det bliver konsekvensen af Venstre flertallets beslutning,  om at bevare dem alle. Det skete efter en hæftig debat, på byrådsmødet her i aften, Hvad værre er.... det får også konskevenser for de øvrige skoler, fordi udgifterne til hver elev på de små skoler, er noget højere. Da vi ikke undgår at skulle spare på driftsudgifterne også til næste år, kommer det til at ramme alle, hvilket utvivlsomt vil komme til at gå ud over kvaliteten. Jeg stemte for at samle eleverne på Aadum Skole, som dermed får en fornuftige og rentabel størrelse.

7. maj 2005
Til det første radio debatmøde efter valget. Kredsen af deltagere er udvidet med et parti mere, således at der nu er 4 der debatterer. Det viser sig, at det giver en noget mere nuanceret og spændende debat. Emnerne for debatten var Anders Foghs bagklogskab i forbindelse med danmarks deltagelse i 2. verdenskrig. Tina Turnes deltagelse i HCA showet - stor enighed om, at det er forargerligt at give en kunstener 1 mio dollars for 2 numre. Pengene kunne have gjort meget mere gavn hos nødlidende børn. Socialdemokraterne accept af skattestoppet blev naturligvis også berørt. Jeg tog kraftig afstand fra denne accept. Udsendelsen bliver i øvrigt genudsendt på Radoi Aadalen tirsdag kl. 19

6. maj 2005
Deltog i cykelsponsorløb til fordel for idrætshal ved Blaakilde Ungdomsskole. Det blev til 17 omgang eller godt 23 km på 1 time. Det kunne mærkes bagi - men det gør ikke noget i en god sags tjeneste. Dagens chok melding kom fra folketingsgruppen, der nu accepterer regeringens skattestop, for at få indflydelse på næste års finanslov. Den melding er ærlig talt helt ude i hampen. Nogen af det mest usolidariske VK regeringen har indført, er netop skattestoppet. Det er ikke socialdemokratisk politik efter min opfattelse.

28. og 29. april 2005
Jeg var til en spændende konference om kommunernes fremtid efter strukturreformen. Mange har taget de nye udfordringer til efterretning - omend med behersket begejstring. Det store uafklarede spørgsmål er fortsat økonomien. Jeg fik bl.a. bekræftet at det er os - kommunerne - der kommer til at betale, når vi skal tilbagekøbe de mange udvidelser af dyrenheder, som amtet i dag, i en lind strøm, giver mange landbrug. Det er helt uansvaligt og uanstændigt af amtet, at de ikke stopper med at give disse tilladelser. 

27. april 2005
En mærkedag på mange måder. Jeg havde fornøjelsen at vie et ungt par på Rådhuset i dag. Det er altid en spændende og dejlig opgave. Så var det dagen, jeg havde ventet på med spænding i lang tid. Der skulle vælges en borgmesterkandidat til den nye Ringkøbing-Skjern Kommune. Jeg blev valgt. Det er jeg utrolig glad for. Jeg ved, at der venter store udfordringer forude. Men med den liste der er sammensat, er jeg sikker på det bliver både godt og spændende. Jeg glæder mig til opgaven.

25. april 2005
Det afslag  vi har fået fra miljøminister, Conny Hedegaard på at bygge flere sommerhuse, har givet en del opmærksomhed i den midt- og vestjyske verdenspresse. Se og hør her Jeg var til bestyrelsesmøde i affaldsselskabet ESØ, hvor regnskabet blev gennemgået. Det er en godt og fornuftigt selskab vi her har. Jeg håber, at det kan komme til at køre videre også efter strukturreformen.

20. april 2005
Jeg var til et af de sidste møder i Nationalpark gruppen. Teksten til visionerne blev finpudset. Der var en del debat om, hvor store hensyn der skulle tages til et bestemt erhverv, når der skulle ses 50 år frem i tiden. Ingen kan naturligvis sige, hvad der vil ske om 50 år - men blot have ønsker for hvordan det ser ud. Diverse restriktioner, vil vi ikke kunne bestemme selv, derfor bliver der ikke hængt nogle "røde klude" op for dette erhverv . 

18. april 2005
Nu begynder det at spidse til. Endelig aftale om opgavefordeling i Ringkøbing-Skjern Kommune. På mødet i styregruppen blev der luftet en del frustrationer over forløbet og den måde regeringen har kørt strukturreformen på. Dagen sluttede med et debatmøde om 10. klasserne på Blaakilde Ungdomsskole . Efterskolerne er forståeligt nok utilfredse med at få beskåret deres tilskud til 10. klasse. Et rigtigt godt møde med mange engagerede deltagere. Dejligt, at de unge tør stå frem og sige deres mening - det gjorde de godt.

14. og 15. april 2005
En rigtig god tur til RenoSams årsmøde. Miljøminister Conny Hedegaard var een af indlederne. Desværre kom der ikke noget klart svar på, hvordan hun mener, at affaldssektoren skal organiseres i fremtiden. Hendes forgænger ville mere marked og privatisering uanset hvad. På den ene side mener hun at vi har en god og billig affaldssektor, på den anden side mener hun at der er store besparelsespotentialer i sektoren. Så foreløbig er den sag sparket til hjørne.

12. april 2005
Spændingen er udløst. Vi har fået ny formand. Det blev ikke Frank Jensen, som jeg havde håbet. Han havde fortjent det. Hans store og dygtige arbejde i partiet gennem mange år, ville efter min opfattelse være det sikreste kort til regeringsmagten. Sådan skulle det altså ikke være. Jeg respekterer medlemmernes valg. Nu skal vi se fremad og koncentrerer os om det politiske.

11. april 2005
Et stort skridt videre. Det blev besluttet, at sogneforeningerne i Egvad Kommune arbejder videre med at få dannet et landdistriktsråd. Vi fik et inspirerende oplæg fra Carsten Blomberg Hansen, Landdistrikternes Fællesråd. Et af hans pointer var, at det er borgerne selv i landdistriketerne der skal gå foran, hvis man vi udvikling. Det har han fuldstændig ret i. Den samme pointe gælder for alle os, der bor i midt- og vestjylland. Vil vi udvikling - ja, så er det op til os selv !

9.april 2005

Skjern å dalen set fra Borris mod vest.Foto Niels Rasmussen
Sikke en tur. En fornøjelse at være med rundt i den østlige del, af det der gerne skulle blive til Skjern å Nationalpark. Sådan en dag opdager man for alvor, hvor meget skøn og varieret natur vi har i Midt- og Vestjylland. En natinalpark her vil være en attraktion, som vil trække mange mennesker til området. Efter sådan en dag ærgrer man sig over, at den tidligere Venstre Miljøminister ikke kunne se de samme kvaliteter. Men, han skal holdes op på udtalelser om, at Skjern å projektet indgår på lige fod, med de øvrige pilotprojekter, når den endelige udpegning af Nationalparker finder sted.

7. april 2005
Kredsrepræsentantskabsmøde. Evaluering af folketingsvalget - selvom det ikke gik som jeg havde håbet, var der stor enighed om at vi havde kørt en god valgkamp. Det bliver nu en overgangsfase for kredsen, indtil man finder ud af hvordan den nye kredsinddeling skal være. Jeg håber, at man finder frem til opstillingskredse der er mere jævnbyrdige, når det gælder antallet af vælgere.

6 april 2005
Foreningslivet vil høres og have indflydelse. Derfor var jeg, af DGI og Skjern Gymnastikforening, inviteret til debatmøde i Skjern Kulturcenter om de fremtidige muligheder for de frivillige foreninger. Det  var et rigtig godt møde, hvor der blev debatteret mange spørgsmål. Lige fra bredde til eliteidræt og at foreninger er andet end idræt - det er jo rigtig nok. Deltagerne kom frem til en fornuftig beslutning om at organisere sig, således at de kan komme igang med at få formuleret deres ønsker. Så må vi politikere få formuleret en poltik der lever op til disse ønsker!

4. april 2005
En god aften med for få deltagere. Pernille Blach Hansen kom med et godt oplæg til aftenens debat om folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Som sædvanlig meget inpirerende at høre Pernille. Hun har klare holdninger og får dem formuleret, så det er til at forstå. Den efterfølgende debat om disciplin, forældreansvar og om man skal bevare en skole uanset størrelse blev også livlig og god. Der blev noget at arbejde videre med for kandidaterne til kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

2. april 2005
Bare en rigtig god start. Til møde med de nyvalgte socialdemokratiske kandidater i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der blev knoklet på med at få lavet et arbejdsprogram, og vi kom langt. Dejligt at møde et stort engagement og initiativlyst. Det tegner godt for det videre arbejde, med at få formuleret nogle klare socialdemokratiske bud på, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune skal se ud og drives. Får vi magt som vi har agt, bliver det en meget attraktiv kommune at være borger i.

31. marts 2005
Ekstraordinær generalforsamling i den lokale partiforening. Opstilling af kandiddater til den nye Ringkøbing-Skjern kommune skulle gøres færdig. Jeg havde den glæde at blive valgt som spidskandidat for 14 dage siden. I dag kom der der yderligere tre kandidater på listen: Susanne Knak, Arne Bossen og Bjarne Juul Mikkelsen. Jeg glæder mig mig til samarbejdet og det arbejde der bliver med at vi får os gjort synlige i hele den nye kommunes område.

30. marts 2005
Afgørelsens time for om vi ønsker, at Skjern å området skal være en Nationalpark eller ej nærmer sig. Derfor var det med nogen spænding, at jeg tog til møde i Borris her til aften. Her var alle arbejdsgrupper kaldt sammen for at koordinere områdeafgrænsningen for Nationalparken. Tæt ved målstregen, synes landbrugets ellers så positive indstilling at smuldre. Ærgerligt, hvis vi ikke kan komme med en enig indstilling. Men, vil landbruget ikke være med - ja, så må et flertal få sendt en ansøgning afsted. Det er vigtigt for vores områdes udviklingsmuligheder, at vi bliver udpeget til Nationalparkområde - det skal et enkelt erhverv ikke sætte en stopper for!  Læs mere om Nationalpark planerne her 

22. marts 2005
Til møde med grudejerforeningerne i sommrhusområderne. Som sædvanlig et godt møde, hvor der blev udvekslet synspunkter om, hvad kommunen og grundejerforeningerne kan gøre for, at sommerhusområderne bliver mere attraktive. Positivt, at foreningerne i Bork området vil være med til at bakke op om et privat initiativ så der bliver skabt nogle flere aktivitsmuligheder som f.eks. svømmebad/vandland. Jeg sendte et signal om, at kommende udstykninger skal være mere rekrativt udformet - det blev heldigvis taget meget positivt op. Èn af udstykkerne rigende således efterfølgende til mig og fortalte, at deres kommende udstykning vil tage højde for disse signaler - dejligt.

21. marts 2005
Møde i teknik- og miljøudvalget. Conny Hedegaard, miljøministeren, har givet os afslag på at udvide vores sommerhusområde i Bork og Skaven. Det er gjort med så tynde begrundelser, så hun kan forvente en anke mod denne afgørelse. Det er utroligt, at VK- regeringen kan sige, at der skal ske en ligeværdig udvikling i hele Danmark, når de gang på gang hindrer det kan ske. Der er langt fra ord til handling hos denne regering.

17. og 18. marts 2005
Et par dage med kommunalreformen på dagsordenen. Møde med amtet om de mange og store opgaver vi skal overtage fra dem. Det bliver noget af en mundfuld. Usikkert om økonomien følger med. Der er grund til nevøsitet på det område. Mødet i kommuneforeningen bar naturligvis også præg af reformen. Samarbejde mellem kommunerne bliver fortsat meget vigtig, hvis vi fortsat skal udvikle os. Selvom vi bliver meget større kan vi ikke klare alt selv.

16. marts 2005
Dejligt at møde tidligere kollegaer fra idrætsverdenen. Jeg havde fornøjelsen at skulle komme med et indlæg ved Dansk Idræts Forbunds generalforsamling. Vi havde efterfølgende en rigtig god debat om de udfordringer idrætten står overfor i forbindelse med strukturreformen. Vi drøftede også den opdragende forpligtigelse idrætten har overfor de unge. Idrætten modtager hvert år mange offentlige penge. Det får det offentlige meget ud af, men det betyder også, at det offentlige bør kunne stille krav til foreningerne om at medvirke til at lære de unge en ordentlig adfærd og lære dem at respektere andre mennesker.

15. marts 2005
En dag der kunne blive lang og blev det. Spænding om opstilling af kandidater til den nye Ringkøbing-Skjern Kommune. Jeg bebudede før folketingsvalget at det var sidste skud i bøssen. Lykkedes det ikke ville jeg satse på kommunalpolitik. Heldigvis endte dagen, som jeg havde håbet. Jeg blev valgt som spidskandidat for Egvad Kommune. Nu venter nogle spændende uger om ,hvem der bliver spidskandidat for Ringkøbing-Skjern Kommune. Det afgøres den 27. april eller ved en efterfølgende urafstemning.

14. marts 2005
Dagen stod i kommune sammenlægnings tegn. Først til møde i Den Poltiske Styregruppe. Det var stort set blot en opfølgning af, hvad der er sket i forskellige grupper siden sidst. Dog blev der sat turbo på for, hvornår topledelsen skal være på plads. Men der blev også drøftet informationsstrategi overfor forskellige borgergrupper. Om aftenen til møde i socialdemokraternes koordinationsudvalg. Her blev der drøftet dagsorden for mødet den 2. april med de nye kandidater. Det bliver spændende at komme igang med at samarbejde nye kandidat kollegaer.  

12. marts 2005
Sikke en dag. En bevægende kongres, hvor der blev taget afsked med Mogens Lykketoft. Mogens har gjort det godt for vores parti og vores land. Som Mette Frederiksen sagde i sin takketale, er Mogens nok den dygtigste statsminister Danmark aldrig fik. Kongressen vedtog at sende afgørelsen om hvem der skal være vores nye formand til urafstemning blandt medlemmerne. En flot beslutning. Det er første gang i Danmark, at et parti finder sin formand ved en afstemning blandt alle medlemmer. Jeg fik også holdt en tale ved kongressen, hvor jeg fik sagt tak til Mogens og anbefalt Frank Jensen som vores ny formand Læs den her

9. marts 2005
Midtvejsevaluering af undersøgelsesprojeket "Skjern å Nationalpark". Ca. 200 borgere var samlet på Bechs Hotel for at diskutere om vi skal være ansøger til at have en nationalpark i Skjern å dalen eller ej. De 5 nedsatte arbejdsgrupper kom alle med deres meget forskellige bud på indhold og afgrænsning. Der blev fremlagt utrolig mange spændende visioner og muligheder for indhold i en Nationalpark. Jeg håber ikke, at projektet strander på, at et enkelt erhverv ser for meget på begrænsningerne fremfor mulighederne. Læs mere

8. marts 2005
Til Kommunalbestyrelsesmøde, hvor vi fik gjort amtet opmærksom på, at vi ikke vil være økonomisk ansvarlig for deres zikzak kurs, når det gælder Ringkøbing Fjords tilstand. Det gav anledning til en herlig meningsudveksling med borgmesteren om fremtidige krav til næringsstofudledningen fra landbruget. Vi bliver nok ikke helt enige i den sag! Videre til generalforsamling i Kibæk, hvor jeg fik sagt TAK for den enorme indsats de gjorde for mig i valgkampen. Vi havde en god drøftelse af den aktuelle politiske situation og ikke mindst om formandsvalget.

7. marts 2005
Så er den politiske hverdag ved at vende tilbage. Møde i Teknik- og miljøudvalget. Vi drøftede organisering af området i den nye kommune. Et godt og konstruktivt møde, hvor vi fik sendt nogle klare signaler til de medarbejdere, der arbejder med at kortlægge opgaverne. Formands duel i Herning. Et rigtig godt møde med rigitg mange medlemmer til stede. Aftenens møde skabte ikke usikkerhed hos mig om, at Frank Jensen vil være den bedste til at lede vores parti. Franks argumentation "bunder" simpelthen meget dybere. Han kom med de klareste og mest troværdige bud på, hvordan partiet skal ledes. Han har gennem sin tid som MF'er og minister bevist, at han kan skabe resultater.

4. marts 2005
Så er det nye Danmarkskort ved at være tegnet færdig. Det er en kendsgerning at Holmsland kommer med i den nye Ringkøbing-Skjern Kommmune - ringen om Ringkøbing Fjord er næsten sluttet. Selvom Egvad, Skjern, Videbæk og Ringkøbing kommuner er godt igang med at planlægge den nye kommune, kan Holmsland sagtens nå at kommme med og få ligeværdig indflydelse på, hvordan den nye kommune skal organiseres.

2. marts 2005
Skjern å området skulle meget gerne blive Nationalpark - det vil for alvor bringe vores område på Europakortet. Det vil også være til gavn for landbrugserhvervet, som helt sikkert kommer til lægge deres drift om de kommende år. Jeg var til mit første møde i gruppen "Natur og landskab". Et meget veltilrettelagt møde. Gruppen har arbjedet et stykke tid med at afgrænse Nationalparken udfra natur og landskabsmæsige argumenter. Det er fantastisk spændende at være med. Der er mange interesser der skal forenes - lige fra de der ønsker at beskytte området mest muligt i rekrativ øjemed - til de der ønsker at benytte området til bl.a. intensiv landbrugsdrift. Der blev fundet et ganske fornuftigt kompromis at arbejde videre med Læs mere 

1. marts 2005
Til møde i Korsør om affaldsbranchens fremtid. Det er et vigtigt spørgsmål, som nok ikke har den store bevågenhed, fordi vi tager det som en selvfølge, at vi kan komme af med vores affald. VK regeringen vil gerne have liberaliseret/privatiseret affaldsmarkedet. Det vil efter min ofpattelse være en katastrofe. I Danmark har vi i forvejen europas billigste og bedste affaldssystem. Kommer de private til at sidde på det, er der ingen tvivl om at det bliver både dyere og dårligere - det ved vi fra udenlandske erfaringer.

24. februar 2005
Fælles byrådsmøde med Ringkøbing, Skjern og Videbæk. En god måde at lære hinanden at kende på. Festlig åbning med musikskolelederne og Willy Egemose. På mødet blev de drøftelser vi har haft i den politiske styregruppe vendt. Der er fortsat god opbakning fra alle sider, til det nye sundhedscenter i Tarm. Det sprængende punkt bliver økonomien, men det gør det jo med alt i den struktur. Læs mere

23. februar 2005
Man behøver nødvendigvis ikke være stor for at kunne overleve og have et økonomisk fornuftigt landbrug. Det var det gode og positive budskab jeg fik med, da jeg var til generalforsamling i Familielandbruget i Ringkøbing amt. Jeg fik mange eksempler på landbrug, der klarer sig rigtig godt, selvom de kun har omkring 100 køer. Ærgerligt, at erhvervet ikke vil fortælle det noget oftere og noget tydeligere. Aftenen bød desuden på et spændende indlæg om forædling af landbrugsprodukter. I dette tilfælde om, hvordan man fremstiller koldpresset olier af raps og hørfrø. Oplægholderen Johannes Jensen, Nyborggaard, Vildbjerg kom med en meget tankevækkende pointe: Hvis nu industrien overtog vinproduktionen i Frankrig, ja så ville man hurtigt i rationaliseringens og standardiseringens navn, miste den variation og mangfoldighed der er i de franske vine. Alle de gode smagsstoffer vil simpelthen forsvinde - præcis som vi oplever det med danske mejeri og kødprodukter. Han har jo ret Læs mere 

22. februar 2005
Til møde i Sogenforeningen i Nr. Bork. En rigtig god oplevelse, hvor vi diskuterede lokale spørgsmål. Skal vi fortsat udbygge sommerhusområdet? Det blev tilkedegivet, at hvis der fortsat skal ske en udbygning, skal der laves mere varierede og spændende områder eks. med mere beplantning, flere legepladser, søer osv. Der blev også påpeget at der er behov for nogle muligheder for aktiviteter som f.eks. vandland. Naturligvis blev de trafikale forhold også nævnt. Der er behov for cykelstier til skole og sommerhusområdet - det har de fuldstændig ret i. En rigitg god og velarrangeret aften, hvor der "blev givet og jeg tror også taget". Bork bliver synlig også i den nye større kommune - det er jeg overbevist om.

21. februar 2005
Udvalgsmøde i Teknik- og miljøudvalget. En lang dagsorden, hvor vi kom vidt omkring. Der blev diskuteret vindmøller, saltholdighed i Ringkøbing Fjord - endnu engang, landdistrikt politk, jagtleje, udvidelse af sommerhusområde osv. Meget tid brugte vi på et nyt stort indkøbscenter på 15000 kvm. i Herning. Jeg begriber stadigvæk ikke, hvorfor de store bysamfund bare skal have lov til at udvide, mens vi får afslag på nye tiltag gang på gang. Amtet og regeringens flotte ord om ligeværdig udvikling og "Et Danmark i balance" er efterhånden ikke andet en tomme ord uden indhold.

19. februar 2005
Vinterferien er ved at være slut. Det har været nogle gode dage som er blevet brugt til at lægge valgkampen helt væk og "tage luft ind" til de kommende opgaver. Kampen om, hvem der skal være vores nye formand, er ved at tage form. Jeg ringede i går til Ekstra Bladet for at støtte Frank Jensen i hans bestræbelser på at blive vores nye formand. Jeg mener, at Frank gennem sit arbejde i folketinget og som minister har bevist, at han vil være et drifsikkert valg og jeg tror han kan blive en fremragende formand.

14. februar 2005
Godt nok er der vinterferie, men den politiske hverdag er ved at vende tilbage. Lige nu kører det på højtryk med kommunesammenlægningen og med at finde kandidater til den nye Ringkøbing-Skjern Kommune. Jeg vil gerne være med i den nye kommunalbestyrelse. Jeg tror, at det kan blive spændende og udfordrende at være med i hele sammenlægningsprocessen. I dag, havde vi møde i det socialdemokratiske koordinationsudvalg. Der er et godt samarbejde og det tyder godt for det videre arbejde mod at skabe en slagkraftig gruppe.

10. februar 2005
Desværre blev det ikke til valg. Det er naturligvis en skuffelse, men ikke større end jeg hurtig kommer over den og videre med andre opgaver. Dejlig at modtage mange anerkendende ord om den valgkamp jeg har kørt, fra såvel politiske modstandere som politiske venner. Det gør det lettere at fordøje valgresultatet. En fornøjelse at være til en velbesøgt generalforsamling i Videbæk. Jeg fornemmer, at man også her ser fremad -  fremfor at se tilbage og finde fejl og mangler ved det der er sket i valgkampen.

8. februar 2005
Så blev de dagen. Startede med et interview til Dagbladet om forventninger til dagen. Det blev der en god artikel ud af. Møde med jobklubben på TiB. Vi havde en rigtig hyggelig formiddag og en rigtig god diskussion. Herefter var jeg valgtilforordnet. Det gjorde bestemt ikke dagen kortere og spændingen mindre. Hvor var det dejligt med så mange positive tilkendegivelser. Stemmetallene blev talt op, samtidig med at jeg fulgte udviklingen på TV. Det var ikke nogen munter oplevelse. Personligt kan jeg være godt tilfreds. I Skjern Kredsen er jeg gået frem med ca. 500 personlige stemmer. Så afventer jeg blot de andre kredse. De må komme i løbet af onsdagen.

7. februar 2005
Så er det blevet dagen før. Startede på VGT med at dele rundstykker ud med sædvanlig ihærdig hjælp fra TiB'er. Derefter kørte jeg lidt rundt i amtet for at sondere terrænet. Her til aften var jeg i Brande til et "Open by Night" arrangement. Stor og god opbakning fra partiforeningen. Vi fik delt mange aviser og foldere ud. Efter arrangementet var vi samlet i 3F's lokaler, hvor vi drøftede muligheder for at vinde valget og selvfølgelig også mine muligheder. Det bliver spændende!

6. februar 2005
To timers radiodabat i Radio Aadalen med alle opstillede partier i Kredsen. Der kom ikke mange nye emner på bordet - og dog. Nogle er tilsyneladende bange for, at Skjern å projektet er blevet så stor en succes, at der vil komme restriktioner på lokalbefolkningens udfoldelsesmuligheder. Derfor begynder de tilsyneladende nu på en ny skræmmekampagne. Mon ikke lokalbefolkningen har set, hvor meget de blev snydt sidst, da en lignende kampagne kørte - det tror jeg. Ellers er dagen gået med at finpudse de sidste aftaler til arrangementerne mandag og tirsdag. Og så har jeg trykt nogle flere foldere. Jeg kan mærke, at pulsen stiger, jo tættere vi kommer på tirsdag.

5. februar 2005
Skarrild og Stakroge blev besøgt på valgturen. Tre byrødder fra Åskov - Mogens, Leif og Knud - samt formand Jens Christian var med hele vejen. Som sædvanlig en rigtig god opbakning af partikollegerne i Åskov.
Herning Folkeblad kom, jeg blev interveiwet, og der blev taget mange billeder. Det kan du læse mere om i mandagens udgave af Herning Folkeblad.
Det var en god tur, hvor vi fik talt med nogle, der endnu ikke har besluttet sig. Forhåbentlig er der mange, der endnu ikke har det, således at meningsmålingerne tager fejl, som de gjorde det i 1998.

4. februar 2005
Rundstykker til elever og ansatte på Teknisk Skole. Vi fik en meget positiv modtagelse. På grund af et rambuktyveri i en naboejendom til bageren, blev vi lidt forsinket - men vi nåede det. Godt hjulpet af en ihærdig indsats af Peter fra TiB. Tak for det.
Debatmøde i centercafeen med Hanne Severinsen. Ikke det store tillløbsstykke, men vi havde en rigtig god debat og et et spørgelystent publikum.
Mens debatten kørte, blev der delt mange roser ud i centret. Dejligt at mærke positive og hjælpsomme partikammerater. Så går det igen frem i meningsmålingerne - dejligt. Vi kæmper videre for at få det 3. mandat til Ringkøbing Amt.

3. februar 2005
En rigtig god dag. Uddeling af rundstykker på Handelsskolen. Glade, positive elever tog imod friske rundstykker med en bemærkning om, at dem de fik af Venstre var meget tørre.
Videre til Brande, hvor Anette og Emma var med rundt i byen. Det blev til et interview på Vejle Amts Folkeblad og til et par store annoncer. Vi fik delt rigtig mange aviser ud.
Videre til Videbæk, hvor Christa gav en rundvisning på deres nye, flotte, fremtidssikrede folkeskole; efterfulgt af en tur på gaden.
Dagen sluttede med et vælgermøde på hotellet. Det mest velbesøgte vælgermøde jeg har været til. Det var i det hele taget en rigtig god aften, hvor der blev flyttet stemmer til min fordel. 

2. februar 2005
Så kom turen til DRMidtvest. Tyge Dinsen og Karl Horslund var de kritiske journalister, der spurgte Jens Peter Vernersen, Jens Chr. Lund og mig ud om vores valgprogram. Det var utrolig spændende at være med til. Efter de reaktioner der kommet i løbet af dagen, gik det vist ret godt.
Motor Magasinet, hvad det så end er, ringede og fik et interview om de 15.000 tons bilskrot, vi i Egvad Kommune er ejere af. Det bliver spændende at se, hvad bladet får ud af det.
Ellers var jeg rundt på gaderne i valgkredsen og talte med en del vælgere. Fik mange positive tilkendegivelser om vores politik. Nu må meningsmålingerne da vende?

1. februar 2005
Jeg var til 3 valgmøder. Teknisk Skole i Skjern havde samlet godt hundrede HTX'ere til valgmøde med V, C, SF og S . Eleverne stod selv for hele arrangementet. Det gjorde de rigtig godt. Temaerne i mødet var uddannelse og Irakkrigen.
Derefter gik det videre til det Kristne Gymnasium i Ringkøbing, hvor 8 partier var indbudt. En flok meget engagerede elever, der havde forberedt mange spørgsmål. Emner var udover de gængse også nogle lidt anderledes: vielse af homoseksuelle, abort, kunstig befrugtning, folketingskandidater der ikke kan finde ud af hænge plakater op i den rigtige højde osv.
Dagens sidste møde var i Brande. Et møde med alle opstillede partier i kredsen. Emnerne var: uddannelse, beskæftigelse, ældrepleje eller mangel på samme, miljø og landbrug. Der var stor spørgelyst og det var en aften langt over forventning. Jeg havde nok heller ikke ventet mig så meget af dette møde. Jeg glæder mig til at se avisernes indtryk fra aftenen.

31. januar 2005
En dag med mere indadvendte aktiviteter. Jeg fik lavet en del læserbreve, ryddet op på hjemmesiden, talt med nogle af dem, der skal hjælpe mig de kommende dage, og jeg har haft kontakt til pressen. I dag bragte TVMidtVest indslaget, hvor jeg er i praktik som landmand. Du kan se det her. Sidst på aftenen bragte TVMidtVest et indslag med mig om udbygning af A11 se her. (Vises ca. midt i programmet.)

30. januar 2005
Dagen blev brugt til at trække luft ind til slutspurten. Jeg var sammen med min familie en tur ved Vesterhavet. Det blæste meget, og jeg mærkede virkelig modvinden, da vi gik ned til havet - ligesom den modvind jeg mærker vi har i meningsmålingerne pt. Jeg håber og tror, at den medvind, jeg mærkede, da jeg gik fra stranden, kommer nu. Der dukker nu hver dag nye afsløringer op om regeringens fup og svindel med tal og fakta. Regeringens skønmaleri må krakelere inden valget, ellers fortsætter vejen mod minimalstaten med endnu større styrke.

29. januar 2005
Valgbussen bemandet med 3 dygtige, engagerede DSU'ere, var rundt i kredsen i dag. Vi startede i Kibæk, kørte derefter til Videbæk og sluttede af i Tarm/Skjern området. Der blev delt roser og valgmaterialer ud, ligesom der blev tid til at husstandsomdele nogle af vore gode valgaviser. Et godt initiativ partikontoret har taget med at sende busser rundt i landet. På den måde møder vi mange vælgere på gaden og får en god politisk snak med dem. Dejligt, at mange medlemmer er parate til at give en hånd med - det varmer på sådan en hamrende kold dag. Tak for det!

28. januar 2005
En kanon spændende dag. En landmand, Jens Kirk (V), skulle være folkeskolelærer, og jeg skulle være landmand. Det var både spændende og interessant at blive vist rundt og prøve forskellige ting på gården. Den mest spændende udfordring var, da jeg skulle øremærke en 3 dage gammel kalv. Jeg var virkelig nervøs for, at jeg skulle gøre skade på kalven, så jeg fik sagt pænt undskyld til kalven og håbede, at jeg ikke gjorde den fortræd. Heldigvis gik det godt. I det hele taget fik jeg en grundig gennemgang af hverdagen på en gård, men også om de problemer, landbruget står med i dag. Alt i alt en god, spændende og lærerig dag med et kamera helt oppe i hovedet det meste af tiden. Udsendelsen kommer engang i næste uge på TVMidtVest, formentlig tirsdag eller onsdag.

27. januar 2005
Frokost-tv på MidtVest. I dialog med CD og DF. Emnerne var struktur, udlændinge, hjemmehjælp eller mangel på samme og børns læsefærdigheder. En god debat, hvor vi fik markeret forskellen mellem DF og os. Se udsendelsen her
Efter udsendelsen blev spurgt, om jeg ville være med i en lidt "alternativ" udsendelse, som hedder "På udebane". Jeg skal i morgen være landmand hos Jens Kirk (V). Det glæder jeg mig meget til. 
Endvidere har jeg været i radiodebat med Venstre og KD i Radio Aadalen. Derefter til et møde om misbrugsproblemer i Skjern/Egvad området. Det er desværre et stort problem. Forhåbentlig blev der i aften lavet afsæt til, at der nu for alvor kommer gang i det forebyggende arbejde.  

26. januar 2005
Vestjysk Gymnasium Tarm var rammen om denne dags vælgermøde. 8 partier og 300 engagerede elever. Vi havde en god debat om især uddannelse. Men der kom også nye emner på banen. Det var spørgsmål om EU og Tyrkiets optagelse. Spørgsmålet var  foranlediget af en studerende fra Tyrkiet, som stillede spørgsmålet på dansk - godt gået. Irakkrigen blev også berørt med et kritisk spørgsmål om vores deltagelse i denne krig. Der er heldigvis langt fra forståelse for, at vi gik ind i krigen. Se billede fra vælgermødet her
I morgen er det så TVMidtvest mod bl.a. DF. Jeg glæder mig, især efter aftenens indslag på TV2 om den manglende hjemmepleje.

25. januar 2005
Så kom der gang i vælgermøderne. En god start på Skarrildhus, hvor ca. 100 tillidsrepræsentanter for lærerne var samlet. Debatten var naturligvis om folkeskolen og de udfordringer, vi står overfor der. Forskellene på VKO og os kom heldigvis tydeligt frem på mødet. Strukturreformen blev også vendt. Også her er der mærkbar forskel på VKO og os. Jeg tror simpelthen ikke, at VKO har overblik over økonomien i den strukturreform. Det kan blive katastrofalt for vores velfærdssamfund.
Sidst på eftermiddagen på gaden i Skjern sammen med gode partifæller. Vi mødte megen sympati for vores politik - underligt at det ikke slår igennem i meningsmålingerne.
Det var herligt at se reportagen fra Brøndbyhallen på TV - Mogens gjorde det godt. Når han kan få karakteren 9 af en Venstremand..... så har det været rigtig godt!

24. januar 2005
En dag med arbejde i kulissen, hvor jeg fik lavet forberedelse til de kommende dages mange vælgermøder. I morgen gælder det tillidsrepræsentanter for Danmarks Lærerforening - det glæder jeg mig meget til. Det er første gang, at jeg deltager i et vælgermøde i den kreds. Mange telefonopkald blev besvaret, læserbreve/synspunkter blev forberedt og der blev besvaret mange mails. Havde et møde på Teknik og Miljø forvaltningen om byudvikling. Og så kom kredsformanden med valgavisen: 10000 stk. - kom bare igang.

23. januar 2005
God dag på messen i Tarm. Vi fik i dag udleveret ca. 500 roser og var i dialog med rigig mange mennersker. Dejligt at høre så mange, der har sympati for vores politik, men også en del frustrationer over de mange valgløfter der bliver givet. For - hvor skal pengene komme fra? Mange af de andre partier var også tilstede. Det gav en rigitg god stemning og publikum mulighed for at tage stilling. Her til aften har jeg så set "Krøniken". En god fortælling netop i denne valgtid. Den fortæller på glimrende vis en god historie om velfærdssamfundet i sin vorden. Godt stof til eftertanke over, hvad vi socialdemokrater har udrettet. Håndboldkampen mellem Danmark og Grækenland kan blive et godt billede af vores valgkamp. En elendig første halvleg - og så glider det i 2. halvleg og vi vinder.

22. januar 2005
Så er valgkampen for alvor gået igang. Hobby og Aktivitetsmesse i Idrætscentret i Tarm. Partiforeningen har fået lavet en rigtig flot stand, hvorfra der uddeles roser, balloner, bolcher, gulerødder og naturligvis foldere. Jeg havde en god snak med mange af gæsterne og fik forhåbentlig talt godt med nogle af dem, der endnu ikke ved, hvor de skal sætte deres kryds. Jeg blev også interviewet af lokal-tv. Se billedet. Derefter kørte jeg til TV Midtvest for at få lavet præsentationsvideo. Det bliver spændende at se resultatet - men det kunne nu nok gøres bedre.

21. januar 2005
Sidste dag på skolen. Herefter er det 100 % valgkamp. Til møde med LO'erne i Rinkøbing Fjord området. Vi havde en rigtig god snak om valgkampen og hvor vigtigt det er, at vi kommer ud og får markeret forskellen på os og den nuværende regering. Det bliver op ad bakke, men vi er enige om, at der skal køres på den store "klinge". Sidst på eftermiddagen var jeg i Sdr. Felding for at dele roser ud. Det var en kold fornøjelse, men det varmede at få en god dialog med mange vælgere. Herligt at få opbakning fra byrødder og partiforeningen i Åskov. 

20. januar 2005
Rigtig god start på valgkampen. En fornøjelse at møde et halvt hundrede TiB efterlønnere og pensionister i bowlingcentret i Tarm. Efter kaffen fik jeg mulighed for fortælle, hvad jeg ville gøre for at forbedre vores samfund. Jeg talte om bedre børnepasning og en bedre folkeskole. At uddannelse er vigtig hele livet igennem. Forholdene for de ældre fik også et par ord med på vejen. Vi skal have en mere menneskevarm behandling af de ældre fremfor stop-urs-tyranni. Ellers har dagen været hektisk ved telefonen og computeren - så valgkampen er fra i dag sat op i næste gear.

19. januar 2005
Min valgkamp er nu sat på skinner. En god aften med partiforeningerne i kredsen, hvor hele valgkampen blev planlagt mere detaljeret. Det er dejligt, at folk kommer, når der bliver kaldt og ikke mindst, at så mange er parate til at gøre en stor indsats for at få mig valgt. Det skal nok blive en rigtig god valgkamp. Du kan følge med i mine aktiviteter her.

18. januar 2005
Så blev valget som forventet udskrevet. Foran står nu 3 ugers hektisk aktivitet med masser af kontakt til borgerne i Ringkøbing Amt, valgmøder, gadearrangementer, debatter, kontakt til presse osv. Allerede her den første dag har der været hektisk travlhed med at arrangere møder, uddele plakater, forbedre hjemmesiden og give interviews. Valgtemaerne, der er meldt ud, er gode. De passer som fod i hose til de emner, jeg har som mærkesager, nemlig børn og unge, folkeskolen. Når vi skal diskutere mere lokalt, er jeg sikker på, at miljøet også vil være på dagsordenen. Jeg ser frem til de kommende ugers valgkamp med glæde og naturligvis spænding. 

17. januar 2005
Jeg var til endnu et positivt møde i den politiske styregruppe for den nye Ringkøbing-Skjern Kommune. Det tegner godt for den nye kommune, at vi er langt med at diskutere indholdet i kommunen. Der var bordet rundt frustration over, at vi ikke kender de økonomiske betingelser for kommunesammenlægningen. Læs mere her. Ellers har dagens store spørgsmål været: Bliver der udskrevet folketingsvalg i morgen? Jeg tror det..... og godt for det. Jeg har været klar længe. Iøvrigt dejligt at mærke, at annoncekampagnen har virket. Det har jeg kunnet mærke gennem utrolig mange positive tilkendegivelser og en ganske pæn stigning i antallet af besøgende på min hjemmeside.

13. og 14. januar 2005
Hvad er meningen? Skolerigsdag for folkeskolen. Jeg deltog i en spændende konference om folkeskolen fremtid. Ingen tvivl om, at folkeskolen står overfor nogel store udfordringer de kommende år. PISA undersøgelsen der viser, at 17% ikke har lært at læse på et tilfredstillende niveau - er ganske enkelt ikke godt nok. Det skal vi have gjort noget ved. Svaret er ikke flere test, men en bedre individuel tilrettelagt evaluering, som der naturligvis skal følges op på. Vi er også nødt til at se på rammerne i folkeskolen. Her tænker jeg på den holdning, der til at gå i skole. Alt for mange tager ikke skolen alvorlig nok.Det viser sig bl.a. ved dårlig opførsel, pjækkeri, forældre der tager deres børn ud af skolen, fordi de skal på ferie etc. På konferencen kom det frem, at Finlands gode resultater skyldes den - "etohs" - holdning befolkningen har til skolen. Her ligger det dybt i befolkningen, at en god skolegang er forudsætningen for et godt liv. Vi skal have den samme holdning frem hos danskerne.

11.januar 2005
De sidste dage har været præget af det lokalpolitiske. På Kommunalbestyrelsesmødet i dag, skulle der træffes 2 interessante beslutninger: 1) Om vi var indstillet på at få flere vindmøller op i kommunen. Et flertal sagde heldigvis ja til 3 nye og store møller ude mellem Hemmet og Sdr.Vium. Jeg synes det er en god beslutning - for dermed er vi med til at få saneret mindst 6 gamle møller, som har en uheldig placering. Men vi bidrager også til, at vi får mere vindbaseret energi. Som en sidegevinst er det Vestas der vil opstille møllerne - de har skabt mange arbejdspladser i vores område. 2) Der blev bevilliget penge til at få ERC scredderaffaldet kørt til Skive, hvis der da ikke findes en løsning, hvor scredderaffaldet kan genbruges. Se mere her et indslag i TV midtvest.

6. januar 2005
Aktie dag. Jens Winding ringede for nogle dage siden, for at høre om han kunne købe nogle aktier. Naturligvis kunne han det. Idag var jeg så nede ved ham - han købte en god portion - Tak for det. Dejligt at mærke en positiv reaktion på den annonce kampagne der er gået igang. Min hjemmeside kan også mærke det i form af et betydelig øget besøgstal.

3. - 5. januar 2005
Så er det blevet hverdag igen. Mandag var jeg i Herning for at indtale nogel reklamespots, som kommer til at køre i uge 3 og 4. Dejligt at møde professionelle folk i mediehuset i Herning. Tirsdag prøvede jeg for første gang at være med til en åstedsforretning. Det var i forbindelse med, at vi skal erhverve en ejendom for at kunne lave Vandtorvet. Om aftenen var jeg til nytårstaffel på vores gode lokale TV station -  MidtVest. Her blev banen kridtet op til det kommende folketingsvalg. Jeg synes, de har lavet en god plan for dækning af valget. TV MidtVest vil give mulighed for at så mange politiker som muligt kommer på skærmen, men også i en form der gør udsendelserne seværdige. Onsdag til uddanelsesmøde i København. Et rigtig godt møde, hvor fundamentet til en solid socialdemokratisk uddannelsespolitik blev lagt. Vi var meget enige om, tydligere at markere de holdninger og værdier vi står for og ikke være tilbageholdende med at vælge side.