Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Personligt / Politik

Politik

Medlem af SF fra 1.maj 2012
Ekskluderet af Socialdemokratiet i november 2010
Medlem af repræsentantskabet i RenoSam 

Medlem af repræsentanskabet i naturgasselskabet HMN 

Medlem af forretningsudvalget i renovationselskabet ESØ 

Bestyrelsesmedlem i Ringkøbing-Skjern Forsyning 

Medlem af social- og sundhedsudvalget fra 2010 

Medlem af Teknik- og miljøudvalget fra 2010 

Formand for social og sundhedsudvalget fra 2007

2. viceborgmester fra 2007
Formand for Sundhedscenter Vest fra 2007
Formand for produktionskøkkenet Åkanden fra 2007

Næstformand i Regionens Udviklingsråd fra april 2007

Næstformand i Handicaprådet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Valgt til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune med 1264 personlige stemmer.

Medlem af Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland fra 2006

Niels Rasmussen er: Borgmesterkandidat i Ringkøbing-Skjern Kommune 2005.

I bestyrelsen for Kommuneforeningen i Ringkøbing Amt 2005

Formand for teknik- og miljøudvalget i Egvad Kommune fra 2002.

Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Skjern-kredsen, Ringkøbing fra 1994 - 2005.
Været i Folketinget som suppleant i foråret 1997, i foråret 1999, i efteråret 1999, i foråret 2000 og i foråret 2001.

Medlem af socialdemokratiets centrale udvalg for uddannelse og arbejdsmarkedspolitik.

Medlem af kommunalbestyrelsen i Egvad Kommune siden 1990.
Næstformand i Renovationsselskabet ESØ
Medlem af focusgruppe under Kommunernes Landsforening ifb. med Strukturkommissionen.
Tovholder i Ringkøbing Amt for socialdemokraternes nye principprogram.
I principprogramudvalget ved kongressen i 2004
Medlem af den Politiske styregruppe i Ringkøbing - Skjern Kommune fra november 2004.

Niels Rasmussen har i den periode været medlem af følgende udvalg:
-teknik/miljø
-socialudvalget
-børne- og kulturudvalget
-børne- og ungeudvalget
-økonomiudvalget

Niels Rasmussen har desuden haft forskellige bestyrelsesposter, bl.a. i boligselskabet, idrætscenteret, bowlingcentret, frivilligt socialt arbejde, børnehaver, ungdomsskole mm.