Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Nu må Ankestyrelsen på banen!

Skrevet d. 30-06-2021 |
Rss-feed
Niels Rasmussen, byrådsmedlem for SF, Svinget 8, Tarm
Det er omtrent et halvt år siden, at byrådsmedlem og lufthavnsformand John G. Christensen, blev bedt om at give byrådet en redegørelse for den beslutningsgang, der nu er ført til, at vindmøllemagerne på Velling Mærsk ikke længere skal opføre ILS-landingsanlæg i Stauning Lufthavn overhovedet, og at lufthavnens status er blevet nedgraderet til 2C-niveau, så Stauning reelt ikke længere er andet end en flyveplads.
Redegørelsen har vi stadig til gode, og der er ellers masser af spørgsmål, som vi folkevalgte fortjener at få svar på. For det er jo ikke John G. eller Stauning Lufthavn a.m.b.a, men hele byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, der står til ansvar for den kommunalt ejede lufthavn, og at denne ikke længere er så operativ, farbar og driftssikker som tidligere.
Jeg har derfor anmodet Ankestyrelsen om at gå ind i sagen, så vi kan få et overblik over, hvad der rent faktisk er foregået under forhandlingerne mellem lufthavnsformand John G. Christensen og P.S. Tændpibe Vind, der med foreløbig 2 store møller på Velling Mærsk har gjort det endnu mere besværligt at beflyve Stauning.
For kan det være rigtigt, at formanden/bestyrelsen i en kommunalt ejet lufthavn uden videre kan halvere kompensationskravet til Tændpibe Vind, fordi møllekonsortiet vurderer, at driften af møllerne nok ikke ville være nær så profitabel, som de havde regnet med i første omgang. Det var jo reelt det der skete, da kravet om ILS-anlæg til i alt 11 millioner kr., samt betalingen af driften, på begge landingsbaner blev reduceret til et krav om ILS på kun 1 bane. Dette krav er også fjernet nu, efter at lufthavnen ved hjælp af en ekstern konsulent lagde pres på Trafikstyrelsen. Konsekvensen er, at vores lufthavn er blevet mindre værd, så skatteyderne er blevet pålagt et tab på Gud ved hvor mange millioner kroner.
Jeg kan heller ikke gennemskue omfanget af informationer, der er tilgået kommunens politiske og administrative ledelse om John G' besynderlige forhandlinger. Hvor meget vidste de på rådhuset og skulle der være grebet ind?
Men de 2 væsentligste spørgsmål i denne sag er som sagt:
Må en kommunalt ejet lufthavn halvere kompensationen fra en privat samarbejdspartner for at imødekomme samarbejdspartnerens indtjeningsmuligheder?
Har John G. Christensen misbrugt sit mandat som kommunalt udpeget formand for Stauning Lufthavn a.m.b.a. ved på egen hånd først at mindske og siden opgive ethvert krav om kompensation fra et vindmøllekonsortium, der opstiller vindmøller tæt på lufthavnen?

Gå tilbage til oversigten