Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Er vi helt til grin i Stauning Lufthavn?

Skrevet d. 28-05-2021 |
Rss-feed
Niels Rasmussen, byrådsmedlem for SF, Svinget 8, Tarm
De første to møller er opstillet på Mærsk Velling som naboer til Stauning Lufthavn, men hvornår bliver der etableret et elektronisk landingssystem, ILS, på bane 27, som møllebyggerne har forpligtet sig til at betale.
Oprindeligt blev det aftalt med projektmagerne, at der skulle investeres over 11 millioner kroner til landingsanlæg til begge baner samt 400.000 kr. om året til driften af disse, hvis kommunen skulle godkende opstillingen af 2 møller. Lufthavnsformand John G. Christensen ændrede - uden at spørge lufthavnens reelle ejer, Ringkøbing-Skjern Kommune, at ændre aftalen til kun at omfatte ét landingsanlæg til bane 27, ligesom han fik presset en deraf følgende nedgradering af lufthavnen igennem.
Han har heller ikke haft større vilje eller lyst til at udlevere de dokumenter, som lufthavnen har liggende i sagen. Så, langt de fleste dokumenter har jeg fået via aktindsigt i Trafikstyrelsen og Kommunen. Her kan man blandt andet se, at lufthavnens tekniske rådgiver har presset igennem, at kravet om ILS i Stauning er, i oktober sidste år, blevet pillet helt ud af luftfartsmyndighedernes dispensation til de to møller. I Trafikstyrelsen oplyser man dog, at der fortsat er et krav om ILS på bane 27, og jeg har nu stillet supplerende spørgsmål til styrelsen, hvad der rent faktisk er gældende, og om landingssystemet i så fald burde have været etableret, inden møllerne blev opstillet.
Derudover mangler vi at få et komplet overblik over hele den politiske proces - eller mangel på samme!!!!
Kan det virkelig være rigtigt, at en egenrådig formand i et kommunalt ejet a.m.b.a, anpartsselskab med begrænset ansvar, kan træffe så afgørende beslutninger vedrørende lufthavnens drift, uden at man hverken inddrager eller orienterer det byråd, der har udpeget ham til posten i lufthavnens bestyrelse. Da en nedgradering af Stauning Lufthavn svarer til en værdiforringelse af lufthavnen, efterlader man skatteborgerne med et tab.
Kan det virkelig være rigtigt, at vi som byråd skal understøtte driften af Stauning Lufthavn med 2 millioner kr. om året og senest har givet en anlægsbevilling på nogle millioner kr. til at forbedre faciliteterne, når formanden samtidig giver frit slag for flere kæmpemøller i området og dermed begrænser både mulighederne og aktiviteterne i Stauning.
Det første spørgsmål har jeg tænkt mig at sende videre til Ankestyrelsen. Det andet ser jeg frem til at få svar på, når den af kommunalbestyrelsen udpegede Formand for Lufthavnen, som lovet, "får tid" til at give byrådet en grundig redegørelse, samt give os svaret på, om vi er helt til grin om Lufthavnen. Her tænker jeg ikke bare os skatteydere, men især på naboerne, der kan imødese store værditab og Stauning Lufthavn, som i mange år skal leve med generne fra høje vindmøller og lægge naboskab til møllekonsortie, som ikke bidrager med fem øre til kommunekassen.

Gå tilbage til oversigten