Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Mindretals-nej til testmøller

Skrevet d. 30-06-2016 |
Rss-feed
VINDMØLLER Tre stemte imod, da området til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne blev sendt ud i høring i otte uger.

SDR. VIUM: Et flertal i teknik-og miljøudvalget har besluttet at sende planforslagene for tre testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne ud i høring.

Det er dog ikke et enigt udvalg, der står bag beslutningen; Søren Elbæk (S) og John G. Christensen (S) samt Niels Rasmussen (SF) stemte imod møllerne.

Mølleplanerne har været undervejs, siden byrådet i april 2014 besluttede at igangsætte planlægningen for tre testmøller på op til 150 meters højde samt en op til 110 meter høj måle-gittermast.

I sommeren 2014 blev der gennemført en foroffentlighedsfase, og den viste, at der lokalt var stor modstand mod møllerne.

Der kom således 169 underskrifter mod møllerne; indsigelserne vedrørte især generelt bekymring og modstand imod det ansøgte projekt.

Mange bemærkninger omhandlede bekymring for gener for omkringboende.

Flere frygtede, at projektet vil medføre en negativ virkning på lokalområdets fremtid, da det vil blive et mindre attraktivt sted at bosætte sig.


Planer gennemføres

Et flertal i udvalget mener ikke desto mindre, at man skal gå videre med projektet.

»Vi synes dog ikke, det projekt skal gå videre; der er møller nok i området, og man har nået et mætningspunkt.

Vi er tilhængere af grøn energi, og vi siger ikke nej til alle møller; men vi er nøjeregnende med, hvor vi er med på, at de stilles op, og vi går alle forslag igennem med tættekam, og dette projekt kan vi ikke gå ind for,« siger John G. Christensen.

Niels Rasmussen afviser også testmølleprojektet: »Vi ønsker en langt højere grad af lokal forankring, før vi siger ja til den slags projekter; de skal ikke bare tilgodese mølleentreprenørerne men også lokalbefolkningen.

For eksempel er der et projekt omfattende syv til 12 møller i Sdr. Vium, der har en anderledes lokal forankring.

Det kan jeg se et perspektiv i,« siger han.

Der vil blive holdt borgermøder om møllerne i offentlighedsfasen, der altså varer i otte uger.

»Vi ønsker en langt højere grad af lokal forankring, før vi siger ja til den slags projekter. NIELS RASMUSSEN, byrådsmedlem, SFGå tilbage til oversigten