Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Mærkesager

Mærkesager

Miljø og energi 
Trafik
Idræt
Børn og unge
Arbejdsmiljø
Udlicitering
Ældre
Sundhed

Handicap og Socialpsykiatri

Handicap og Socialpsykiatri er, efter kommunalreformen, blevet et nyt og betydeligt område for Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har sagt, ja, til at overtage alle bosteder samt aktivitets og samværstilbud indenfor handicap og socialpsykiatri fra det tidligere amt. Vi har tilkendegivet, at vi vil løfte opgaven mindst lige så godt, som det blev gjort tidligere. Det forpligter. Den forpligtigelse vil jeg leve op til!

Jeg vil arbejde for, at videreudvikle området med udgangspunkt i den handicappolitik vi har. Det skal ske i tæt samarbejde med Handicapråd og handicaporganisationer.

Indsatsen for borgere med psykisk lidelse og handicap skal ske ud fra princippet om lige muligheder for alle. Indsatsen skal være helhedsorienteret og sammenhængende.

Mit mål for socialpsykiatri- og handicappolitikken er at styrke og udvikle retten til en selvstændig tilværelse på egne præmisser. Det skal udføres med størst muligt indhold og kvalitet i livet for den enkelte og dennes pårørende. Alle personer med psykisk lidelse og psykisk lidelse og handicap skal ses som borgere med ressourcer, som kan og skal udvikles og bruges optimalt.

Det er min holdning, at den strategiplan der er vedtaget i byrådet skal implementeres fuldt ud. Strategiplanen er et vigtigt redskab i den forebyggende indsats, samtidig med at indholdet i tilbuddene til borgerne bliver mere kvalitativt og borgernært.

Jeg vil:

 At borgere med handicap skal fastholdes og integreres på arbejdsmarkedet i ordinære eller særlige stillinger.
 At tilgængeligheden til kommunens ejendomme er ens for alle borgere.
 At ansatte, der hjælper og støtter borgere med handicap og psykisk lidelse sikres ordentlige løn og arbejdsvilkår.
 At handicappede tænkes ind i alle forvaltningsområder.
 At borgere med psykisk lidelse tilbydes fleksible løsninger vurderet efter den enkeltes behov.
 At der skal være fokus på borgere med udviklingshæmning med henblik på integrering i de boligområder de bosætter sig i.