Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

SF-byrådsmedlem lægger mailgate i skrivebordsskuff

Skrevet d. 31-07-2018 |
Rss-feed
PRESSEMEDDELELSE
 
Folketingets ombudsmand vil ikke kritisere Rigsadvokatens afgørelse i den såkaldte mailgate-sag fra Ringkøbing-Skjern Kommune, og der skal føres en langvarig og dyr sag ved de danske domstole, før Menneskerettighedsdomstolen evt. går ind i sagen. Så byrådsmedlem Niels Rasmussen (SF) har besluttet at lægge sagen i skuffen.
Den tidligere borgmesteren sidder på bagerste række sin byrådsgruppe, og de ansvarlige embedsmænd, en kommunaldirektør og en jurist, er gået på pension. Desuden har Folketinget efterfølgende vedtaget en lov, der forbyder borgmestre og regionsformænd samt deres embedsværk at snage i de enkelte politikeres elektroniske post.
Den såkaldte Mailgate-sag fra Ringkøbing-Skjern Kommune fik således vidtrækkende konsekvenser, men stod det til den forurettede, byrådsmedlem Niels Rasmussen (SF), skulle både den daværende borgmester Iver Enevoldsen og to ledende embedsmænd også være tiltalt og dømt for at overtræde Grundlovens og straffelovens bestemmelser om brevhemmelighed.
Dette ønske er dog blevet afvist af både Statsadvokaten i Viborg og Rigsadvokaten, og i sidste uge meddelte Folketingets Ombudsmand, at han tiltrådte anklagemyndighedens vurdering af sagen, fordi sagen efter ombudsmandens opfattelse er undersøgt godt nok".
"Jeg er stadig ikke imponeret over politiets grundighed i efterforskningen, og derfor gik jeg til Menneskerettighedsdomstolen. De vil dog først behandle min sag, når den er behandlet ved alle instanser i Danmark. Jeg kontaktede derfor Folketingets Ombudsmand, og hvis jeg skal videre, skal jeg investere en masse tid og penge i en retssag ved de danske domstole. Det vil jeg ikke. "
"Sagen har dog ikke været forgæves. Der er gået 3 år siden, at de læste min post, og jeg har i forløbet fået bekræftet det, som jeg sagde fra starten, at det var mig og ingen andre de gik efter for at få mig til at klappe hælene sammen og rette ind i sagen om vores ulovlige bredbåndsudbud, siger Niels Rasmussen.
Han hæfter sig samtidig ved, at den ulovlige gennemlæsning af post har haft mærkbare konsekvenser for de implicerede. Embedsmændene er gået på pension, og den tidligere borgmester er henvist til en plads på bagerste række i Venstres byrådsgruppe.
"Vi har efter valget oplevet en anderledes og åben kultur i den politiske og administrative ledelse til gavn for borgere og den demokratiske proces. "
"Sidst, men ikke mindst er jeg yderst tilfreds med, at økonomi- og indenrigsminister Simon Emil AmnitzbøllBille fremlagde og fik vedtaget et lovforslag, så hverken borgmester og regionsformænd samt deres embedsværk er i tvivl om, at også elektronisk post til politikere er omfattet af brevhemmeligheden, " siger Niels Rasmussen.

For yderligere oplysninger, kontakt Niels Rasmussen, tlf. 2140 1333.

Gå tilbage til oversigten