Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

SF: Landmændene skal tage medansvar for oversvømme

Skrevet d. 16-02-2018 |
Rss-feed


Rekordstore mængder vand oversvømmer i øjeblikket en stor del af landmændenes marker. Men landmændene kan ikke alene forlange at stat og kommune løser problemet. Landmændene har også selv pligt til gøre noget, mener SF.
Niels Rasmussen, byrådsmedlem SF: "Man har som grundejer pligt til at vedligeholde de dræn som ligger på ens grund. Hvis de ikke er vedligeholdt, kan de være stoppede, gået i stykker eller ikke placeret dybt nok, så de tunge maskiner trykker dem i stykker. Derfor vil jeg bede kommunen tage kontakt til lodsejere, der har problemer med vand på markerne og bede dem sikre sig at deres dræn er vedligeholdt i overensstemmelse med vandløbsloven. Er de ikke det, må vi bede dem om at få bragt drænrørene i orden."

SFs Næstformand Signe Munk vil også have Folketinget til at hjælpe til med en løsning ved at genoprette ådalene, som kan suge vandet op. For at sikre at klimatilpasning tænkes ind i vandløbsloven vil SF gå til forhandlingerne om en revidering af vandløbsloven med et krav om at den fremover også har klimatilpasning som formål.

Regeringen lægger derimod op til, at landmændene skal have lov til at grave vandløbene dybere og bredere, samt fjerne vandplanter oftere, for at vandet kan komme hurtigt væk. Men SF mener man at det blot sender problemet videre.

SFs Signe Munk udtaler: "Vi løser ikke problemerne med oversvømmelser ved at grave vandløbene dybere, fordi vandløbene kommer til at fungere som motorvej, der leder vandet hurtigere ned af åen mod byerne, hvor det ender i folks kældre og haver længere nede af åen. Det vil blot flytte problemerne. Vi må give vores åer plads, så de igen kan blive det naturlige dræn, der giver landskabet mulighed for at suge vandet til sig, og transportere resten ud i havet. Det vil også gavne biodiversiteten og give os noget af den vilde natur til, som tiltrækker turister og tilflyttere."Gå tilbage til oversigten