Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Nu må vi betale hvad det koster

Skrevet d. 31-10-2017 |
Rss-feed
 
Af Niels Rasmussen, byrådsmedlem for SF, Svinget 8, Tarm:
Underbudgettering på voksenhandicap- og psykiatriområdet førte tidligere på året til en merbevilling til social- og sundhedsudvalget. Vi har ganske enkelt fedtet os fra det, siden vi overtog ansvaret for disse områder fra amterne ved kommunalreformen for 11 år siden.
Antallet af voksne handicappede og borgere med invaliderende, psykiske lidelser er steget støt siden 2007, og kurven vil fortsætte i opadgående retning i de kommende år. Faktisk ved vi allerede nu, at der i Ringkøbing-Skjern Kommune, på trods af sommerens merbevilling, vil mangle yderligere 9 millioner kr. i 2021.
Det vil især være tilgangen af helt unge med psykiske lidelser, der vil presse os. Det er således ikke nok med penge til plaster og forbindinger. Vi skal også sætte massivt ind med forebyggende arbejde over for vores sårbare borgere, fra de er helt små.
En stor undersøgelse udarbejdet af Psykiatrifonden viser, at Region Midtjylland fra 2009 til 2014 topper blandt de danske regioner med 40 % flere patienter i voksen-psykiatrien, og at der her i regionen fra 2009 til 2012 har været en tilgang på 15 % inden for børne- og ungdomspsykiatri. Intet tegner til, at billedet ændrer sig.
Den nemme løsning er selvfølgelig at hyre et dyrt konsulentfirma til at udarbejde en rapport med lige dele smartness og varm luft som et bud på, hvordan vi kan gøre det hele meget bedre. Men den hopper jeg ikke på! Vores frontmedarbejdere har gjort et enestående stykke arbejde med de alt for få resurser, som vi har tildelt.
Det er og bliver os, der som politikere skal tage ansvaret. For mit eget vedkommende er grænsen for yderligere nedskæringer nået, også når det gælder sårbare borgere med handicap eller psykiske lidelser. Nu skal vi simpelthen finde de penge, der er brug for.
Handicap og psykiske lidelser kan ramme os selv, vores børn, én eller anden i omgangskredsen eller andre, som vi holder af. Hjælp mig og mine partifæller på valgdagen med at sikre, at vi hjælper handicappede og psykisk sårbare tidligere og langt bedre.

Gå tilbage til oversigten