Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Byrådsmedlem klager til menneskerettighedsdomstole

Skrevet d. 03-09-2017 |
Rss-feed

 

 

Byrådsmedlem Niels Rasmussen (SF) har brugt sommeren på at nærlæse Den Europæiske

Menneskerettighedskonvention. Han vurderer ud fra praksis i tidligere sager, at mailsagen fra Ringkøbing-Skjern Kommune står så stærk, at menneskerettighedsdomstolen kan rejse en sag mod Danmark. 

Byrådsmedlem Niels Rasmussen indgav søndag en klage for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg med henblik på at få domstolen til at reagere imod den krænkelse, han blev udsat for, da borgmesteren og to ledende embedsmænd i Ringkøbing-Skjern Kommune gennemlæste 78 af hans mails.  

Sagen ligger tilbage i juni 2016, hvor borgmester Iver Enevoldsen var under konstant pres i sagen om det bredbåndsudbud, som til sidst blev kendt ulovligt af EU's konkurrencemyndigheder. Udover pres fra medier og klagere var han også synlig irritereret over, at SF'eren Niels Rasmussen konstant stillede kritiske spørgsmål til sagen. Spørgsmålene blev besvaret på lukkede byrådsmøder og affødte nye spørgsmål fra Niels Rasmussen.  

-                            Til sidst valgte borgmesteren og to ledende embedsmænd at gennemlæse 78 mails, som jeg havde sendt til og modtaget fra en teleanalytiker og en journalist. Man sagde ligeud, at man mistænkte mig for at have lækket fra møderne, men brud på tavshedspligten er omfattet af straffeloven og skal efterforskes af politiet.  - Jeg har på intet tidspunkt set, hvad der konkret skulle være lækket fra byråd eller økonomiudvalg, hvor jeg slet ikke er medlem, så jeg er nået til den erkendelse, at det hele nok bare var en politisk straffeaktion for at få mig til at tie stille eller finde noget, som de kunne hænge mig op på, siger Niels Rasmussen.  

Det er den danske stat, som er indklaget for dommerne i Strasbourg, fordi rigsadvokaten har afvist at retsforfølge det kommunale trekløver for brud på brevhemmeligheden. Rigsadvokaten mener, at borgmesteren har givet en god begrundelse for sit lovbrud, og han mener endvidere, at det er legalt at gennemse Niels Rasmussens politiske mails, når de sendes til den samme mailbox, som kommunen også bruger i forbindelse med Niels Rasmussen ansættelse som lærer i Tarm.  

-                            Kapitel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention siger helt klart, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Nu er jeg hverken jurist eller

menneskerettighedsekspert, men da jeg pløjede mig igennem fortolkningerne af kapitel 8, stødte jeg på flere afgørelser fra domstolen, hvor der kan trækkes paralleller til min sag. Der hersker heller ingen tvivl om, at krænkelser som følge af politisk arbejde i det offentlige rum også er omfattet af denne paragraf, siger Niels Rasmussen. 

-                            Jeg regner dog ikke med, at min klage munder ud i en dom. Når Strasbourg først indhenter yderligere dokumentation og henvender sig til Justitsministeriet med spørgsmål, er der sikkert en eller anden, der forklarer rigsadvokaten, at han ikke skal lave politiske sonderinger i sagerne, men bare holde sig inden for juraens smalle rammer. Herefter må domstolene afgøre, hvad det skal koste at krænke brevhemmeligheden, siger Niels Rasmussen.  

For yderligere oplysninger kontakt Niels Rasmussen, tlf. 2140 1333Gå tilbage til oversigten