Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

SF-politiker klager til Rigsadvokaten

Skrevet d. 09-06-2017 |
Rss-feed

 

Byrådsmedlem for SF, Niels Rasmussen, har indgivet en 5-siders klage til Rigsadvokaten. Han vil have genoptaget efterforskningen mod borgmester Iver Enevoldsen og 2 ledende embedsmænd i Ringkøbing-Skjern Kommune, som han sidste år anmeldte for at have overtrådt loven om brevhemmelighed.

Byrådsmedlem Niels Rasmussen var og er fortsat rystet, fortørnet og vred over, at borgmester Iver Enevoldsen og to ledende embedsmænd ved Ringkøbing-Skjern Kommune iværksatte en gennemlæsning af 78 mails, som han havde sendt til en teleanalytiker og en journalist i sagen om kommunens ulovlige bredbåndsudbud.

Han stiller sig derfor heller ikke tilfreds med statsadvokatens beslutning om at standse efterforskning og afsendte torsdag aften et 5-siders klageskrift til Rigsadvokaten:

- Statsadvokaten har fuldstændig misforstået essensen i dette her og får det til at handle om, hvorvidt borgmesteren og hans embedsværk havde grundlag for at mistænke mig for at bryde tavshedspligten og derpå læse min post. Jeg skulle have været anmeldt til politiet, hvis de havde sådan en utilbørlig mistanke. Så havde jeg i det mindste været beskyttet gennem reglerne om retspleje, siger Niels Rasmussen og tilføjer:

- Denne sag drejer sig om en borgmester og ledelsen i en kommunal forvaltning i Danmark, der begår selvtægt og sætter sig over landets love, og det er det, som politiet og anklagemyndigheden skal forholde sig til. At borgmesteren har et horn i siden på mig og et klart motiv til at chikanere mig, hersker der heller ingen tvivl om.

For Niels Rasmussen kan en retssag desuden afklare nogle demokratiske principper og sikre, at politikere - og ikke mindst dem, der sidder i opposition - har en mulighed for at arbejde uden at blive kigget over skulderen.

1. Er det for eksempel rimeligt at blande et ansættelsesforhold ved kommunen sammen med personens borgerlige hverv som medlem af kommunalbestyrelsen og dermed praktisere særregler og begrænsninger for offentlig ansattes politiske virke?

2. Kan en kommunal direktion på egen hånd vedtage retningslinjer, der tilsidesætter byrådsmedlemmers ret til at kommunikere i fuld fortrolighed med borgere, journalister og gruppefæller?

3. Vil en kommunalbestyrelse overhovedet have hjemmel til at vedtage sådanne retningslinjer, når disse er i karambolage med straffelov og Grundloven?

- Sidst, men ikke mindst, finder jeg det meget betænkeligt, at statsadvokaten uden videre tager forklaringerne fra borgmesteren og hans embedsfolk for gode varer. Der er flere huller og løse ender, og vi får først klarhed over den rette sammenhæng, når forklaringerne afgives foran dommer og lægdommere, der kan vurdere på sandt eller falsk, siger Niels Rasmussen.

For yderligere oplysninger, kontakt Niels Rasmussen, tlf. 2140 1333.Gå tilbage til oversigten