Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Mens vi venter på EU-Kommissionen

Skrevet d. 18-09-2016 |
Rss-feed
Det vil tage endnu et stykke tid, og vi kommer måske et pænt stykke ind i valgåret 2017, før vi får svar på de klager, der er indgivet til EU-Kommissionen over kommunens bredbåndsudbud.Som byrådsmedlem står jeg ved, at jeg for ét år siden var med til at lave bredbåndsudbuddet, der som bekendt blev vundet af RAH-EnergiMidt. Klagerne gjorde, at jeg begærede aktindsigt i bredbåndssagen, og min gennemgang af mange tusinde sider fik mig til at tvivle så meget på lovligheden af vores beslutning, at jeg har fået en mindretalsudtalelse medsendt til Statsforvaltningen, som også skal vurdere, om vi som byråd har fulgt de love og regler, der gælder.Min tvivl er ikke blevet mindre, efter jeg netop har læst endnu mere om emnet, nemlig Erhvervsstyrelsens analyse af engrosmarkedet for bredbånd.  Erhvervsstyrelsen er den ansvarlige myndighed på området, og selv om de understreger, at de ikke har hjemmel til at vurdere lovligheden af beslutningerne i min kommune, så maner rapporten alligevel til en vis eftertænksomhed.Statsstøtte til bredbånd er omfattet af en stribe konkrete retningslinjer og skal ifølge Erhvervsstyrelsen også ”ydes efter en åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende konkurrencepræget udvælgelsesproces og følge princippet om teknologineutralitet.” Har vi så gjort det? Svaret er nej, fremgår det af rapporten. Erhvervsstyrelsen mere end antyder, at vores udbudsmodel begrænser eller ligefrem eliminerer al konkurrence på bredbåndsmarkedet i vores kommune i de næste mange år.  Den pris, som RAH-EnergiMidt går ud med, og vi som kommune har godkendt, er væsentlig højere end flere konkurrenter. Det gør jo ingenting, så længe der er konkurrence, og borgerne har frit valg til at bruge andre leverandører end RAH-EnergiMidt, ligesom vi også kan vælge, om vi vil handle dagligvarer hos den ene eller anden dagligvarekæde. Men hvornår står vi der, at du og jeg er tvunget til at købe bredbåndsforbindelser hos kun en eller måske to udbydere og altså betale den formentlig alt for høje pris, som de kræver?  Som politiker er jeg optaget af, at forbrugerne behandles ordentligt. Det er dog paradoksalt, at jeg som SF’er også skal forfægte den frie konkurrence, som jeg ellers troede, var en af grundstenene Venstre og altså borgmesterpartiet i Ringkøbing-Skjern Kommune.Erhvervsstyrelsen er statens eksperter inden for bredbånd, og jeg er sikker på, at de også kender EU’s konkurrenceregler til mindste detalje. Så rapporten kan være et varsel om, hvad der venter os fra embedsværket i Bruxelles. De politiske og økonomiske konsekvenser af en sådan dom om ulovligt statsstøtte, tør jeg slet ikke tænke på.

Gå tilbage til oversigten