Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Kommunale bevillinger til Innovationscentret - ude

Skrevet d. 05-06-2013 |
Rss-feed

Min overraskelse var stor efter påskeferien, da Forsyningens direktør pludselig kunne meddele mig, at Ringkøbing-Skjern Kommune havde besluttet at bevillige 6,5 mio. kr. til Innovationscentret, og at finansieringen for centret dermed er på plads.

Beløbet er nemlig ikke på kommunens budget for 2013, og der har ikke været møder i Byrådet i 2013, hvor vi har drøftet at give en tillægsbevilling. Tværtimod har vi i marts 2013 besluttet ikke at sælge Skjern Byskole til fordel for projektet.

Måske har kommunaldirektør og borgmester glemt at læse den kommunale styrelseslov:

Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. ....

Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.

 

Bevilligen har IKKE været behandlet i Byrådet, men alligevel forsvarer Økonomiudvalget at det har man besluttet, - med henvisning til at man ved budgetaftalen ønskede at støtte Innovationscentret.

Har man da slet ikke respekt for folkestyret og styrelsesloven? Eller for Byrådets beslutning på mødet i marts?

Min konklusion er klar, Økonomiudvalget har ikke hjemmel til at meddele bevilling til Innovationscentret uden om Byrådet. Finansieringen er derfor heller ikke på plads, som en lokal revisor ellers har skrevet under på i de formelle erklæringer til bl.a. Forsyningssekretariatet.

Jo mere man roder i en lort, jo mere lugter den. Min tiltro til hele projektet er efterhånden at det er varm luft, og at det eneste reelle er, at forbrugerne i Forsyningen skal betale for Danmarks dyreste Domicil.

Jeg er ikke imod et Innovationscenter til gavn for erhvervsudviklingen, tværtimod, men det skal ske på reelle og realistiske vilkår på en ordentlig og ærlig måde. Det må meget gerne være under kommunal ledelse, så lokale interesser ikke tager overhånd. Der er rundt om gode bygninger, der måske kan anvendes for langt færre midler.

Nu ser jeg gerne at:

  • At Byrådet tager sagen op igen, og beder Forsyningen reducere deres behov til en normal størrelsesorden, og revurdere om de kan blive i de nuværende bygninger.
  • At Byrådet anmoder Forsyningen arbejde med, hvorledes man kan drive selskabet mere effektivt og driftsorienteret
  • At Byrådet beklager sagsforløbet og beslutter, at Forsyningen ikke skal deltage byggeriet af Innovationscentret som hovedinvestor. Dette må ske via en ekstraordinær generalforsamling i Forsyningsselskabet.
  • At Økonomiudvalget beklager "misforståelsen" omkring bevillingen til Innovationscentret på 6,5 mio. kr. uden om Byrådet

Først når alt dette er på plads, kan vi tage fat på at skabe et Innovationscenter på mere realistisk og ordentlig vis.

Min føljeton er slut. Jeg er ked af at dette indblik i den kommunale beslutningsverden giver et så nedslående indtryk i denne sag. Nogle personer er måske blevet så forblændet over mulighederne for at sætte sig et stort lokalt monument, at man har glemt lov og ordentlighed.

Jeg håber sagen vil mane til selvransagelse politisk og administrativt, og danne grundlag for en langt mere åbent og ærlig adfærd i fremtiden. Det er mit ønske, at borgerne i Ringkøbing-Skjern kommune skal opleve et ærligt og respektfuldt demokrati.Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 06.01.14 af  tZXINSfi
replica bvlgari watches online Rare to find any place else. faux rolex watches Takes a handful of month until it emits the reccommended synthetic version niche replica bvlgari .