Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Udsatte unge fortjener bedre.

Skrevet d. 14-09-2004 |
Rss-feed
Udsatte unge fortjener bedre.

Indsatsen over for udsatte børn og unge er for dårlig og forfejlet. Derfor er tiden inde til at sadle om i det forbyggende arbejde med børn og unge. I mange år har dagplejere, pædagoger og lærere kunnet udpege et barn, der var i risikozonen for at blive én af de unge, der ville få en noget mindre meningsfuld tilværelse. Desværre går der fortsat alt for lang tid, inden der bliver grebet ind med hjælpeforanstaltninger over for barnet og dens familie.

Ansvaret for de udsatte børn og unge skal derfor i langt højere grad end i dag placeres hos de folk, der er mest i kontakt med barnet/den unge. Det er her, der er mulighed for at gribe ind, før det udvikler sig i en uheldig retning. Det gøres ikke uden en omprioritering af de økonomiske ressourcer, der i dag anvendes på det forbyggende arbejde. Jeg mener, at der skal flyttes ressourcer til dagplejere, pædagoger og lærere, således at de får mere tid til de udsatte børn og unge, ligesom der kræves ressourcer til uddannelse.

Samarbejdet mellem Skole, Social og Politi (SSP) trænger visse steder til en modernisering. Glædeligt er det, at der i nogle kommunerne finder et meget aktivt opsøgende arbejde sted med de udsatte unge. Det sker for at forhindre de unge i at komme ude i store misbrugsproblemer, men også for at hjælpe de unge i gang med en ordentlig tilværelse gennem arbejde og uddannelse. Desværre er der fortsat kommuner der vender det blinde øje til og som derfor endnu ikke er kommet op i det helt rigtige gear. Jeg mener derfor, at SSP samarbejdet skal gøres mere forpligtigende for alle parter.

Efter mange års kamp mod den sociale arv, er der fortsat alt for mange børn og unge der lever en udsat tilværelse. Det kan det danske samfund ikke være bekendt over for disse børn og unge. Årsagen er oftest at forældrene ikke har formået at give dem de opvækstvilkår, børnene virkelig fortjener. Årsagerne til denne omsorgssvigt kan være mange: misbrugsproblemer, dårlig økonomi, psykiske problemer, fortravlede forældre osv. Problemerne har i takt med samfundsudviklingen ændret karakter. Nu er det ikke længere kun en problem for børn og unge fra storbyer og fra økonomisk dårligt stillede hjem. Børn og unge fra mindre samfund og fra økonomisk velstillede hjem lider i høj grad i dag også under denne omsorgssvigt.

De venligste hilsener

 Niels Rasmussen

 Folketingskandidat (S) Skjern KredsenGå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 12.11.13 af  feOsEECm
These watches are the most highly-priced of your whole lot and may price the producer up to $30 or additional to produce Fake Hublot Watches fake Cartier Watches Fake Tag Heuer . Replica Rolex Watches What sets the Swiss Rolex Replicas aside is their amazing focus towards the small specifics that other individuals get incorrect or just ignore.
#2 | Skrevet den 06.01.14 af  roLbrvzp
http://petalumafarmersmarket.com/tag-heuer.html‎ The sole bit of jewellery men actually adore sporting are their timepieces nice replica cheap watches. replica bvlgari watches online It truly is crucial for a man to display a major observe on his vacant hand since it provides his strong and strong personality. Less accessories rolex copies for sale , replica iwc watches the classier you look. Just a present of observe tends to make a guy look aristocratic as a result guys happen to be observe fanatics given that ages. replica montblanc watches Mens watches happen to be an item displaying their style and personality. Leading designers and watch moguls have spent their lifestyle articulating and honing their expertise in generating watches for guys replica bvlgari watches .