Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Vi kan, hvis DU vil

Skrevet d. 01-03-2009 |
Rss-feed
 

Beretning for Socialdemokraterne i Ringkøbing-Skjern Kommune 2009.

Embargo. Det talte ord der gælder.

Det er den sidste beretning i denne byrådsperiode og det er på sin plads at gøre status over, hvad vi har nået i de forgangne 3 år. I valgprogrammet for 2005, skrev vi i indledningen:

 • F Målet for Socialdemokraterne i Ringkøbing-Skjern kommune er at få skabt rammerne om den bedst mulige
  livskvalitet for den enkelte borger. Et sted, hvor mennesker har lyst til at leve og slå sig ned. Vi ønsker en
  kommune, hvor familien trives i et attraktivt miljø i grønne omgivelser... og vi skrev... I en kommune med 59.000 indbyggere er det vigtig, at tænke i helheder.
  På vores valgplakat skrev vi: Vi lægger op til et opgør med vanetænkning!

Hvor langt er vi så kommet i Ringkøbing-Skjern Kommune?

 

I Byrådet, var vi - det første år - meget enige om målene for kommunens udvikling. Men efter vi selv fik det økonomiske ansvar skiltes vore veje. De borgerlige gik deres vej. Vi gik vores vej.

 

Selvom vi ved sidste budgetforhandlinger, gjorde et ihærdigt forsøg på at nå tilbage på sammen vej, lykkedes det ikke. Vore veje skiltes - de gik deres vej - vi gik vores vej.

 

Derfor må vi konstatere, at vi ikke er kommet ret lang ad den vej, vi vil gå.

 

Men det har ikke slået os i byrådsgruppen ud. Vi har et fantastisk godt samarbejde, hvor vi supplerer og støtter hinanden rigtig godt og holder kampgejsten oppe. Vi vil gerne benytte lejligheden til her at takke de mange der har deltaget i vore gruppemøder. De har været gode med meget indholdsrige og givende debatter. Tak skal I ha'

 

For vi ved, at borgerne vil den vej, vi vil. Det vidner tilkendegivelser fra institutioner, bestyrelser og råd om. Borgerne udtryk for at de vil vores vej, når vi møder dem. Erhvervscentret læserbrev fortæller, at virksomhederne vil vores vej.

 

Nogle af Venstres mange borgmesterkandidater, har endda givet udtryk for, at de vil vores vej. Det ville de i hvert fald under deres interne valgkamp.

 

Hvilken vej Venstre vil nu, ved vel ingen?

 

Den vej kommunen er kører på nu, bliver etableret at en grønthøster, der kører foran og baner vej. Præcis den samme grønthøster, som kørte sidste år. Problemet for grønthøsteren i år er, at der ikke så meget "græs" at slå i som tidligere. Visse steder er der intet græs, så grønthøsteren skærer ned i den golde jord. Grønthøsterens knive sløves af de mange sten der rammes.

 

Hvad oplever grønthøsteren så på sin vej:

 

Børn og Familie:

 • F Tiltagende utilfredshed fra ansatte, organisationer og forældre vedr. generelt meget lave normeringer / tildelinger
 • F Uvidenskabelige tilfredshedsundersøgelser
 • F Meget stramme budgetter
 • F Mangel på kontinuitet og for stor arbejdsbyrde i forbindelse med sagsbehandlingen på børneområdet.
 • F For få penge til forebyggelse
 • F Ikke alle børn i kommunen får det vejledende timetal
 • F Flere børn undervises ikke af uddannet personale. Pr. 1 januar 2009 var der 80 % flere ikke uddannede. En forkert udvikling, når vi vægter kvalitet og faglighed højt.

Vores indsats:

 • F Vi har kæmpet for bedre / større budgetter og øget rationalisering (ved inst.-sammenlægninger)
 • F Vi har kæmpet for bedre normeringer / timetal
 • F Vi har kæmpet for flere vuggestuepladser
 • F Vi har kæmpet for flere penge til forebyggelse.....

Kultur og Fritid:

 • F Fortsat ingen spillesteder til de unge i Ringkøbing (Gasværket)
 • F Manglende konsekvens i tilskud til fritidsfaciliteter. (Videbæk)
 • F Manglende planlægning af idætsfaciliteter i Ringkøbing

Vores indsats:

 • F Vi vil have svømmehal/vandland (Søndervig realiseres ikke) og fodboldbaner placeret samlet.
 • F Større tilskud til musikskoleelever
 • F Afsætte midler til et spillested i Ringkøbing

Teknik og Miljø:

 • F Miljøtilsynene på landbrugsbedrifter blev ikke helt gennemført som det skulle
 • F Støjproblemerne ved Kvickly er ikke løst

Vores indsats:

 • F Tilsyn på Landbrugsbedrifter skal gennemføres efter reglerne i 2009.
 • F Der skal findes en løsning på problemerne ved Kvickly. De slags dårlige og arrogante sagsbehandling vil vi ikke finde os i, én gang til.
 • F Stille forslag om midlertidig stop for miljøgodkendelser til husdyrbrug, indtil vi kender den nye lovgivning
 • F Politianmeldelse for ulovlig udvidelse af husdyrbrug

Økonomi og Erhverv:

 • F Økonomien er under pres, hvilket medfører at de enkelte udvalgsområder selv må klare at "høste, hvor høstes kan"
 • F Personalepolitikken er ikke "ordentlig" Det så vi under den organisationsændring der netop er vedtaget. Hvorfor dette hastværk med organisationsændringen? Hvad med den politiske organisation? Kunne de ikke følges ad? Medarbejdernes høringssvar blev først efter pres taget med i økonomiudvalget! Var der noget at skjule? Ja! Medarbejdernes konstruktive ændringsforslag - færre enheder. Afskedigelse af personale.

Vores indsats:

 • F Vores budget forslag ville give det nødvendige råderum til en kvalitativ drift og mulighed for udvikling
 • F Følger op på organisationsændringen og de afskedigelser der er sket.

Planlægning:

 

 • F Vindmølleplanen i høring. Spændende, når der skal lokalplanlægges for projekterne, om de borgerlige står ved den ambitiøse plan om at være selvforsynende med alternativ energi
 • F På campingpladsgrunden kan der nu bygges boliger
 • F Manglende planlægning for Ringkøbing

Vores indsats:

 • F Efter debatfasen, er vi klar til at sætte det antal møller op, der skal til, således vi kan leve op til vores målsætning om at være selvforsynende med alternativ energi
 • F Arbejder for at få lavet en masterplan for Ringkøbing

Beskæftigelse:

 • F Stor overskridelse på sygedagpengeområdet. Vi har hele tiden sagt, at den effektivisering der er langt ind på hele beskæftigelsesområdet kan blive meget svære at nå. Mangel på personale til at følge op.
 • F Vi har haft en del klage sager mennesker der falder ned mellem to stole og mister der forsørgelses grundlag. Det er dog lovgivning fra "Borgen ", der er hovedårsagen hertil.
 • F Finanskrisen - den øgede arbejdsløshed

Vores indsats:

 • F Selvom meget er lovbunden på dette område, gør vi en indsats for at få ansat mere personale til at behandle de mange sager hurtigere, til gavn for borgerne og kommunekassen.
 • F Følger udviklingen nøje, med henblik på forslag til justeringer af budgettet på grund af store ekstra udgifter i forbindelse med finanskrisen.

Social og Sundhed:

 • F Lave normeringer rammer især den mindre hjem, som mangler 1,6 mio. for at kunne levere en anstændig pleje
 • F En for kortsigtet organisationsændring til 7 enheder
 • F For få timer i hjemmeplejen

Vores indsats:

 • F Budgetforslag om bedre normeringer
 • F Foreslog 3 enheder
 • F Forslag om rehabiliteringspladser med højere normering og fag kompetent personale.
 • F Penge til en større forebyggende indsats på sundhedsområdet.

Handicap og psykiatri:

 • F En strategiplan der ikke bliver gennemført. En plan, som ellers blev vedtaget af et enigt byråd i september 2008. Det medfører manglende rationaliseringsgevinst på sigt. Medfører formentlig også ventelister og dårligere service overfor borgere som har brug for hjælp.

Vores indsats

 • F Kæmpede for at strategiplanen gennemført - ved budget og da planen blev behandlet ved januarmødet.

Afslutning:

 

Der er en anden vej, end den de borgerlige vil. Vi vil en anden vej!

 

Nogle vil sige: "Det er ufinansieret overbudspolitik". Det er det ikke. Vi har finansieret hver eneste forslag vi er kommet med, samtidig med at vi vil gøre kommunens økonomi så robust, at der er plads til udviklingsinitiativer. Vi vil samle vores administration på langt færre enheder. Det giver mindst 2 store fordele:

 

 • F Frigørelse af økonomi til at gøre kolde hænder varme
 • F Opfylde personalets store ønske om en mere sammenhængende arbejdsplads til gavn faglig udvikling og større kvalitet i den service borgerne skal have.

Vi vil:

 

Ringkøbing-Skjern skal være en kommune med tilbud af kvalitet, en robust økonomi, hvor der er råderum til udvikling. Det vil få flere borgere/skatteydere til at flytte til kommunen - til gavn for udviklingen af og fællesskabet i kommunen.

 

At gå vores vej kræver politisk lederskab. Det stiller vi os gerne i spidsen for. Vi kan, hvis DU vil.Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 16.11.13 af  MuUmxsJW
Fake Tag Heuer Watches Replica Watches for Women You have a look at the chain and it can be stamped 18K and is conveniently worth ten instances the quantity that this determined compulsive gambler is asking. fake Cartier Watches Fake Hublot Watches Really should you get it Fake Hublot Watches ? Replica Watches for Women In case you do you can likely be the 3rd mark she has suckered that night. Shes not a compulsive gambler plus the 18K chain isn"t genuine both Fake Hublot Watches .
#2 | Skrevet den 06.01.14 af  qFVAZTpR
Look that flat very well scuff marks. yet, You should invest a bit longer faux rolex watches , patek philippe replica In the event a a lot more or higher leading scrapes replica tag heuer watches‎ .