Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Budget 2009

Skrevet d. 16-09-2008 |
Rss-feed

Vi vil en anden vej med Ringkøbing-Skjern Kommune, end den, det borgerlige flertal, er på vej til at føre kommunen hen. Af debatten fremgik det tydeligt, at de borgerlige bakker op om visionen om en minimalstat. Jeg kom med dette indlæg:

 

Dagens Politiken bringer en artikel om, at Regeringen sjofler velfærdsamfundet til fordel for skattelettelser.

Under dette års budgetarbejde skal jeg ikke lægge skjul på, at vi har den samme opfattelse.

Det er umådeligt svært at få økonomien til at nå sammen. Vi synes selv, at vi har strakt os meget vidt for at nå til enighed om budgettet. Men efter vores opfattelser sker der, med det budgetforslag det ligger i dag, for omfattende nedskæringer på den service, vi giver borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Nogle få eksempler på serviceforringelser for borgerne:

 • F Budgettet for praktisk bistand og pleje beskæres næste år med 2,1 mio. + yderligere 65 timer/uge. Hvordan hænger det sammen med de kvalitetsstandarder, vi har? Et svar på det spørgsmål imødeses med spænding.
 • F Normering på dagplejeområdet er i dag underbudgetteret med 1,3 mio. Forslaget om, at komme op på det niveau, der i dag er gældende, er fejet af bordet.
 • F Uddannelsespuljer, udviklingspuljer og sundhedspuljer er barberet betragteligt.

Budgettet lever ikke plads til helt nødvendige ændringer på:

 • F Aflastningspladser. (Regionens beslutning i nat)
 • F Praktikvejlederområdet. (Evalueringsrapport)

Budgetforslaget giver heller ikke plads til de helt nødvendige anlægsinvesteringer, der skal foretages for at opnå de driftsbesparelser, der allerede er regnet ind i budgettet. Det gælder på bl.a.:

 • F Daginstitutionsområdet. Hvide Sande.
 • F Voksenhandicap og psykiatriområdet. ADHD.

Så mangler der en linie i budgetforslaget.

 • F Når der er afsat penge til renovering af svømmehallen i Ringkøbing. Hvorfor er der så ikke afsat penge til svømmehallen i Videbæk.
 • F Spjald skole, som trænger til en renovering, er efter voldsomme protester skubbet frem. Det hilser vi naturligvis velkommen. Men hvad med finansieringen?
 • F Så kan vi jo konstatere, at det ikke er nogen konsekvent udmøntning af de budgetbeløb, der afsættes. Herborg kan få ekstraordinært tilskud fritidsfaciliteter - det kan Ølstrup og andre ikke få.

Budget forslaget her, får slet ikke skabt et ordentligt grundlag for at Ringkøbing-Skjern Kommune kan blive en udviklingskommune. Det trækker derimod pinen ud og vil gøre ondt meget værre, når der skal lægges budget næste år. De mange høringssvar vi har fået, taler deres tydelige sprog.

 

Vi vil en anden vej:

 

Vi vil en kommune, hvor der plads til udvikling, uddannelse af vores personale, og hvor der plads til forbedret service for borgerne. Vi vil bedre normeringer på daginstitutionsområdet, reelt vejledende timetal til skoleeleverne, bedre normering på ældreområdet.

 

Derfor kommer vi med en lang række ændringsforslag til budgettets 2. behandling. Forslag, der vil skabe råderum udvikling og bedre normeringer:

 • F Vi vil komme med forslag til ændret struktur, hvor vi ikke nedlægger pladser, men samler dem i mere andre rammer, som udover at give bedre økonomisk drift og skaber mulighed øget faglig og udvikling af vores personale, til gavn for borgerne.
 • F Vi vil komme med forslag til øgede indtægter i form af øget skat og grundskyld. Vi har den næstlaveste skat vest for Storebælt. Serviceniveauet ligger 10 % under. Vi synes, at borgerne i Ringkøbing-Skjern skal have den samme service, som de får i andre kommuner.

Afslutning: Sikke en arrogance vi kommunalpolitiker mødes med fra venstres kommunalordfører, Erling Bonnesen

 

citet:»Det er det rene vrøvl, at kommunerne ikke har mulighed for at prioritere og lave de vigtige ting. Men måske man i nogle kommuner skulle vente med den nye skøjtehal og så få lavet skolerne,« siger Erling Bonnesen.

 

Det må være en noget virkelighedsfjern kommunalordfører det parti har.Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 17.11.13 af  aarWYLDt
Fake Hublot Watches Knockoffs -- These watches ordinarily cost the producer no greater than $40 to produce and are recognized for his or her cost to quality ratio rolex replica watches for sale fake Cartier Watches .
#2 | Skrevet den 07.01.14 af  mCvElVVf
trentonlofts.com/philippe.html The proof that Breguet was used through the kings and queens from the previous hundreds of years tells a good deal about the high quality in the timepieces replica tag heuer watches‎ patek philippe fake watches replica iwc watches cheap imitation watches patek philippe fake watches sale replica tag heuer watches‎ . Nonetheless the truth that in 2005 a Breguet watch has won two awards at two distinct occasions, says even more about this.