Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Beretning 2008

Skrevet d. 25-03-2008 |
Rss-feed
Beretning er en fortælling om noget der er sket. Og I byrådsgruppen må vi sande, at der er meget at fortælle om i det forgangne år.

Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været og fortsat er en meget stor og vanskelig opgave, at harmonisere 5 kommuner. Ikke kun at harmonisere den daglige drift, men også de forskellige politiske kulturer, er en udfordring i sig selv, at få harmoniseret..

Regeringen og Dansk Folkeparti er også en udfordring, vi må forholde os til. De er godt i gang med at fratage kommunerne den sidste selvstændighed gennem detailstyring og indsnævring af det økonomiske råderum. Formentlig for at tilgodese det private erhvervsliv og især privatforsikringsbranchen. Man kan god grund sige at: Sammenhængskraften i vores samfund er for alvor sat under pres både lokalt og nationalt.

Heldigvis har vi et rigtig godt samarbejde i vores gruppe. Der er en god arbejdsdeling og vi drøfter åbent med hinanden de forskellig problemstillinger der er på tværs af udvalgene. Vi har hele tiden meget fokus på, hvad vi gik til valg på. For: Hvad vi siger før valget, vil vi også gerne gennemføre efter valget! Men her må vi unægtelig erkende, at vi har et lille problem. For vores 5 mandater kan ikke gennemføre alt det vi gerne vil.

Det er 2008 et helt tydeligt bevis på.

Vi har fokus på de 2 væsentligste parametre:

* Kvalitet frem for kvantitet. Det betyder, at det ikke er antallet af institutioner der er afgørende, men at den service vi yder borgerne, er af en kvalitet, vi kan stå inde for. For os er det vigtigt, at de ældre får den pleje og omsorg de har brug for. For os er det vigtigt at børnene og de unge får en undervisning, så de rustet, mindst lige så godt som andre, når de skal uddanne sig videre i livet. At vores personale har et godt og udfordrende arbejde med gode udviklingsmuligheder. At de fysiske rammer vi tilbyder borgerne er gode og fremtidssikrede.
* Orden i økonomien. Det betyder, at driften som minimum løber rundt og at der bliver skabt råderum til nødvendig investeringer i fremtiden. Med det økonomiske pres, der bliver lagt fra regeringens side betyder det, at vi der bor i de tyndt befolkede egne af landet, må lukke flere institutioner for at kunne opretholde kvaliteten.


Vi har mere end meget svært ved at se, hvordan man med det budget, der er vedtaget for 2008, skal kunne leve op til en ordentlig kvalitet og orden i økonomien.

Derfor - har vi valgt, at stå udenfor det budgetforlig, der er indgået mellem de borgerlige partier. Vi kom med vores helt eget forslag til budget. Et forslag som dels tager fat om de nødvendige strukturtilpasninger og som ville skabe det nødvendige økonomiske råderum. Skal kommunen komme ordentlig fra start er det vigtigt at få orden i eget hus nu. Alt andet vil bare gøre ondt meget værre. De borgerlige partier komme snart til at erkende, at den strukturtilpasning de har gennemført indtil nu, bliver en "ommer"
Vi har, i det forgange år, fremsat vore forslag og markeret vores holdninger på alle udvalgsområder. Det vil føre for vidt at komme ind på alle forslag - men her er et lille udpluk:

Samling af administrationen - sparket til hjørne af en borgmesteraftale. Ikke engang undersøgelse om nye måder at holde møder vil man være med til. Det er for dyrt med 5 enheder - det har andre kommuner indset. 15 - 20 mio. kan formentlig spares og som kan bruges meget bedre til de kerneydelser vi giver.

Paradoksalt nok er man indstillet på at investere i nyt kursuscenter i Hanning. Vi stiller spørgsmål ved det økonomisk rentable i det. Er det Ebberød Bank. Desuden har vi jo i forvejen ganske mange udmærkede kursussteder i vores kommune, som vi kan benytte.

Skolestruktur, hvor vi ikke nåede i land, et efterslæb,(timetal, efteruddannelse, uv. midler)

Den nye Ringkøbing Skole kommer under pres. Er der råd til det vi gerne vil? Det skal der efter vores opfattelse være. Vi vil en moderne fremtidssikret skole. Det samme gør sig gældende, når der i de kommende år skal investeres i daginstitutioner

Planområdet - Der mangler overordnet set en plan for planlægningen i vores nye kommune. For mange hovsa planer er allerede blevet lavet. Kvickly, Amagervænget, Campingpladsen, boligområder i Ringkøbing. Vindmølleplanerne blæser i vinden i mystiske vindretninger. Noget bliver hurtigt besluttet, mens andre kommer til at ligge i en syltekrukke, trods et grundigt forarbejde er gjort.

Master/vindmøller

Kultur- og fritid. Svømmehalsproblematikken placering i Ringkøbing. Vi har fået genrejst debatten ved at foreslå den placeret i forbindelse med ROFI og den nye skole.

Hal tilskud - der skal gøres op med tidlig tiders toiletaftaler. Ens regler.

Et område der skal satses på. Gasværket som spillested. De fik ikke en reel chance. Vi vil gerne forfølge mulighederne for, at Gasværket kan blive de unges spillested.

Miljøområdet og planlægning i det åbne land. Lov til at udvide erhvervs virksomheder i åbne land - en forkert retning. Også her mangler der en plan for planlægningen.

Miljøinvesteringer på 100 - 150 mio. kroner de kommende år for at leve op til miljømålslov.

Ældreområdet - flere hænder, bedre normeringer, mere tid til de ældre. Strukturen ikke på plads for små plejehjem, som ikke giver mulighed for faglig udvikling og er som er meget dyre at holde i gang.

Beskæftigelsesområdet. Det er stort set lovbundne opgaver - der skal dog findes effektivisering på10 mio. kr. Dette bliver mere end svært - da effektiviseringen er ensbetydende med færre personale, der har mere end rigelig at se til. Samtidig er der stor udskiftning i personalegruppen. Oven i det, er de lokalemæssige faciliteter slet ikke i orden her.Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 06.01.14 af  mFkglezX
replica montblanc watches copy panerai watches N well prepared and as well as distinctive website published by partners in this area people individuals who else engagingly recount their specific sports intrusions replica watches quality ,--Catalogue log