Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Ældreplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Skrevet d. 17-01-2008 |
Rss-feed
Ældreplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune
Foranlediget af læserbreve her i Dagbladet af Ole Pedersen og KB Nielsen, samt udtalelser i DR Midtvest, vedrørende ældreplejen i Ringkøbing området, vil jeg komme med par bemærkninger.
På mødet på Rindum Plejehjem gav jeg tilsagn om dialog om, hvordan man får det bedste ud af rammerne. Jeg vil også gøre opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget har iværksat analyse af normeringer mv., hvor vi indhenter erfaringer fra medarbejdere og pårørende i egen kommune og hvor vi sammenligner os med andre kommuner. Denne analyse vil give afsæt til, hvordan vi gennem læring og inspiration kan høste alle de bedste erfaringer fra kommunens plejehjem. Jeg er sikker på, at der er gode erfaringer at give fra fx Rindum Plejehjem, men forhåbentlig giver analysen også inspiration til, hvordan Rindum Plejehjem kan drives endnu bedre, så alle beboere og pårørende også bliver tilfredse der.
Jeg er ikke enig i, at det er drastiske nedskæringer, der er foretaget i Ringkøbing-området, men jeg er enig i, at man i Ringkøbing-området som følge af harmonisering har et lavere serviceniveau end der var før kommunesammenlægningen. Der er dog ikke tilnærmelsesvis tale om så stor en reduktion, som Ole Pedersen og KB Nielsen indikerer. På hjemmeplejeområdet er der endda sket det, at der samlet set er tildelt flere timer, end der var i Ringkøbing Kommune.
Det har været en udfordring at harmonisere de 5 kommuners ældrepleje. De 5 tidligere kommuner har på hver deres måde ydet en kvalificeret og god pleje, men med vidt forskellige økonomiske rammer. Udfordringen er ikke blevet mindre af, at nogle af de tidligere kommuner havde store overskridelser af ældreområdets budget – herunder Ringkøbing Kommune. Overskridelser, der også skulle tages med ind i harmoniseringen.
Selv om jeg kunne ønske mig og har stillet forslag om et højere niveau end vi har i dag, så er der mulighed for at yde en ordentlig ældrepleje – også i Ringkøbing.
Ole Pedersen ved fra sit tidligere arbejde godt, at Byrådet fastlægger de økonomiske rammer for, hvor mange penge der skal bruges til ældrepleje, og at jeg ikke med et fingerknips kan ændre disse rammer.
Derfor er jeg ked af at høre Ole Pedersen udtale, at jeg ikke var lydhør overfor de oplysninger jeg fik ved mødet på Rindum Plejehjem. Heldigvis har jeg fra andre deltager på mødet fået at vide, at det var en godt og konstruktivt møde - at jeg var villig til en dialog om at gøre forholdene bedre.
Det er korrekt, at der på ældreområdet, såvel som mange andre steder, har været en kompliceret budgetlægning. For en god ordens skyld skal jeg præcisere, at der er tilført plejehjemsområdet 7 mio. kr. mere end der var i de gamle kommuner som følge af den budgetlægningsfejl, som Ole Pedersen og KB Nielsen omtaler. Jeg skal præcisere, at disse penge fortsat er i området og altså ikke skal spares. Men det ændrer selvsagt ikke ved, at jeg kunne ønske mig, at der kunne tilføres flere penge til området, men dette ønske har man jo også inden for skoler, daginstitutioner mv., og da kommunens muligheder for at udvide serviceniveauet er begrænsede, er det ikke så enkelt at udvide rammerne til ældreområdet, som Ole Pedersen og KB Nielsen indikerer. Men jeg er enig i ønsket.
Med venlig hilsen
Niels Rasmussen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Ringkøbing-Skjern Kommune


Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 04.01.14 af  AxqWlTpw
That they can very much have a specific thing obvious. patek philippe replica replica watches quality The primary version got to be specific making tips. patek philippe fake watches Real swiss wrist watches are constructed from real treasured pebbles while alloys although relojes gucci mujer