Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Sundhedscentret i Tarm

Skrevet d. 16-05-2006 |
Rss-feed
    
Derfor er det vigtigt at have et sundhedscenter i Ringkøbing-Skjern Kommune!
 
Er den overskrift jeg har fået.
 
Den vision, der blev formuleret for sundhedscentret, da der skulle søges om statslige forsøgsmidler, giver meget præcis svaret på, hvorfor det er vigtigt, at vi skal have et sundhedscenter i Ringkøbing-Skjern Kommune – visionen er formuleret således:
 
Visionen for Det Vestjyske Sundhedsfyrtårn er, at borgerne i den fremtidige kommune får:
* Tryghed gennem sundhedsydelser af høj kvalitet
* En bred vifte af sundhedsydelser i lokalområdet
* Sammenhæng og helhed i kontakten med sundhedssystemet
* En kompetent vejleder til sund levevis i alle livets faser
* En vækstplads for nytænkning og udvikling af sundhedsydelser af høj kvalitet.
 
Det er det det drejer sig om. Så derfor er det vigtigt at vi får et sundhedscenter i kommunen.

Desuden er det er ambitionen at være i front nationalt såvel som internationalt på felter inden for sundhedsfremme og mestring af livet. Derfor skal der foregå en kontinuerlig udvikling og udbygning af sundhedscenterets tilbud.
Sundhedscenteret er i sig selv et udviklingsprojekt, hvor selve konceptet skal udvikles og blive model for, hvad et sundhedscenter kan og skal være.
 
Nu, hvor kommunalreformen er gennemført, står det klart at kommunerne får et væsentlig større ansvar på sundhedsområdet. Det synes jeg er positivt fordi,
 
F     Jeg er sikker på, at det giver borgerne hurtigere og lettere adgang til sundhedsvæsnet.
F     Det vil motivere kommunerne til i langt højere grad at tænke i forbyggende. Vi får nemlig også det økonomiske ansvar. For Ringkøbing-Skjern Kommune er der regnet med et budget på godt 130 millioner kroner. De 60 millioner er forhåndsreserveret til et grundbidrag til regionen. De sidste godt 70 millioner er til aktivitetsbestemte ydelser. Og det er her der er noget at hente. ( eks. med KOL – rygerlunger patienter – indlæggelser halveres)
F     Mindsker gråzonerne – hvem, er det nu lige der har ansvaret. Der kan fortsat være nogle gråzoner mellem kommunen og regionen.   
 
 
 
Jeg er overbevist om, at Sundhedscenteret vil blive en vækstplads for nytænkning og udvikling af sundhedsydelser af høj kvalitet. Vi er godt på vej det vil Ulla Svendsen komme ind på i det næste indlæg.
 
Men, at være en vækstplads for nytænkning og udvikling kræver at der er masser af aktivitet i huset. Derfor skal vi som kommune sikre, at der er meget aktivitet. Udover de kommunale aktiviteter håber jeg, at det lykkedes at finde en løsning med at flytte de praktiserende læger i Tarm til lokaler. Ligesom at vi får regionen til at fastholde aktiviteter i huset. Meget tyder på at det vil lykkedes.


Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 20.11.13 af  rOlCrtel
Replica Watches for Women Knockoffs -- These watches ordinarily cost the producer no greater than $40 to produce and are recognized for his or her cost to quality ratio Replica Rolex Watches Replica Rolex Watches for sale .
#2 | Skrevet den 06.01.14 af  IVazUlkF
replica montblanc watches replica patek philippe Rare to find any place else. patek philippe replica watches sale Takes a handful of month until it emits the reccommended synthetic version niche.