Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Udvikling i Midt- og Vestjylland

Skrevet d. 31-01-2005 |
Rss-feed

 

Folketingsvalget har betydning for, om der i fremtiden skal ske en udvikling i Midt- og Vestjylland. Derfor skal der i den kommende folketingssamling satses massivt på:
 
F     Bedre uddannelse: Fundamentet for al udvikling er, at vi har en veluddannet befolkning. Vi bor i et område med mange løntunge virksomheder. Mange medarbejdere er derfor truet af virksomhedsudflytning. Vi skal ikke konkurrere på billig arbejdskraft, men vi skal i fremtiden klare os, fordi vi er bedre. Vi skal satse på produktudvikling frem for masseproduktion. Det kræver, at vi uddannes bedre. Uddannelserne på alle niveauer skal være bedre. Der skal satses meget mere på folkeskolen. Ikke kun flere penge. Et større engagement er vigtigt. Det gælder alle: elever – forældre – lærere og naturligvis de ansvarlige kommunalpolitikere. Ungdomsuddannelserne skal også have et løft. Skolepraktikken genindføres og skal være der, så længe virksomhederne ikke lever op til deres ansvar om elevpladser. Vi skal have genskabt de gode muligheder for efteruddannelse, der var under SR-regeringen.
 
F     Bedre miljø: Vi skal igen satse på alternativ energiformer som vindkraft, bølgeenergi, brintenergi m.m. Vort område har haft stor glæde af virksomheder som Vestas og Bonus. Det har givet mange arbejdspladser, givet landet store eksportindtægter og sat Danmark på verdenskortet med hensyn til produktudvikling. Turismen bliver et stadig større og vigtigere erhverv for vort område. Vi skal gøre det attraktivt at komme hertil. Det er en af grundene til, jeg hele tiden har arbejdet for, at Skjern å området bliver ophøjet til Nationalpark. I landbruget skal der skabes bedre miljø og bedre dyrevelfærd. Erhvervet skal i langt højere grad end de gør i dag, satse på produktudvikling og forædling af landbrugsvarer. Teknologien til gylleseparering og minimering af lugtgener er til stede. Hvorfor bruges den så ikke noget mere? Jeg tror, at der her kan opstå mange arbejdspladser.
 
F     Bedre infrastruktur: Det er af stor betydning for udviklingen, at infrastrukturen er på plads. Det gælder vejanlæg. A15, A18, og A11 bør udbygges til motortrafikveje. I et geografisk stort område som vores er det også vigtigt, at den kollektive trafik er i orden. Meget kan blive bedre med fleksible teletaxaordninger.
 
Den nuværende regering har i ord sagt, at de også ville satse på disse tre områder. 3 år har vist, at det kun er tomme ord. Der er sket massive nedskæringer på alle områder – det er dokumenteret.
 
Derfor er der behov for en ny regering. En regering, der i ord og handlinger vil sikre en udvikling i Midt- og Vestjylland.
 
De venligste hilsner
 
Niels Rasmussen
Folketingskandidat (S) i Ringkøbing amt


Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 15.11.13 af  PFKAZsnM
Duplicate Watches - At the greatest tier sits the Swiss made Rolex Replicas fake Cartier Watches Fake Hublot Watches for sale . Swiss refers to not the nation of manufacture Replica Rolex Watches for sale Fake Hublot Watches , but fairly towards the origin on the movement utilised in the view.
#2 | Skrevet den 03.01.14 af  DKodVjJJ
http://www.actoverco.com/bvlgari/ When one is getting a observe the factors like design and seems usually topic in a very 1st stand patek philippe fake watches sale. replica panerai watches Because of this fake panerai watches cheap replica watches for sale , duplicate wrist watches also have a excellent sort. In addition they are created through the eye-catching and quantity a designers of the planet have inventive passion and perception into professionalism. fake panerai watches Hence the subsequent is certainly heading to produce you crystal clear and about to the techniques of replica brand which can be working inside the market place replica bvlgari watches .