Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Svar til Socialministeren

Skrevet d. 12-12-2004 |
Rss-feed
Socialministeren misinformerer
 

En stor buket roser til hjemmehjælperne, som trods nedskæringer gør en fantastisk indsats.
 
I sin iver efter at dække over nedskæringer indenfor hjemmeplejen forsøger socialminister Eva Kjer Hansen i et læserbrev her i JydskeVestkysten den 27. november at så tvivl om mine talkundskaber.
 
Hendes metode er den samme, som andre VK-politikere bruger, hver gang der bliver peget på VK- regeringens massive nedskæringer. Så siger de konsekvent, at der nemlig bare er tale om nye beregningsmetoder.
 
Nu er tal jo taknemmelige og genstand for megen fortolkning, men fakta kan ikke benægtes.
 
Der ER sket markante forringelser på ældreområdet i VK-regeringens tid.
 
Fakta over udviklingen på ældreområdet:
 
·        Færre får hjemmehjælp: Antal modtagere af hjemmehjælp faldt med 3.000 fra 2003 til 2004. Kilde: Danmarks Statistik. Udviklingen bekræftes af Ældresagens undersøgelse fra januar 2004, hvor de kortlagde, at godt 27 pct. af de ældre oplever at have fået mindre hjemmehjælp. 
·        Færre penge pr. ældre: Kommunernes enhedsudgifter pr. ældre over 67 år falder fra knap 33.000 kr. i 2002 til 32.500 kr. i 2004. Kilde: KL’s Budgetredegørelse 2004.
·        ½ mia. kr. på bureaukrati og papirnusseri: Regeringen vil i deres regeringsperiode bruge ½ mia. kr. (127 mio. kr. pr. år) på administration af frit-valgsordning på ældreområdet. Tallet kan være op til 1 mia. kr. Kilde: Finansministeriet.
·        Flere klager over hjemmehjælp: Et stigende antal ældre klager over den kommunale hjemmehjælp. I 2003 behandlede kommunernes klageråd 11 pct. flere sager end året før. Knap 1/3 får medhold. Kilde: Ankestyrelsen.
·        Færre ansatte til pleje af ældre. Fra 2002 til 2003 er omfanget af personalet i ældreplejen faldende – fra knap 100.000 ansatte til 99.500. Kilde: Danmarks Statistik. Regeringen hævder, at der er ansat 4.000 flere. Denne udvikling skete fra 2001 til 2002 på baggrund af SR-regeringens kommuneaftale.
 
Har du bemærkninger til svaret er du meget velkommen til at kontakte mig
 
 
De venligste hilsner
Niels Rasmussen
Svinget 8
6880 Tarm  
niels@niels-rasmussen.dk
www.niels-rasmussen.dk


Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 09.11.13 af  hZVOqBDm
These watches are the most highly-priced of your whole lot and may price the producer up to $30 or additional to produce Fake Tag Heuer Watches . fake hublot What sets the Swiss Rolex Replicas aside is their amazing focus towards the small specifics that other individuals get incorrect or just ignore Replica Watches for Sale fake Cartier Watches .
#2 | Skrevet den 06.01.14 af  HgVDuWHm
fake iwc watches Look that flat very well scuff marks replica montblanc watches . yet replica watch for sale price , You should invest a bit longer, In the event a a lot more or higher leading scrapes.