Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Ældre får alle værdighedsmillioner på nær én enkel

Skrevet d. 01-04-2016 |
Rss-feed
ÆLDRE Et flertal i Socialudvalget har besluttet, at kommunen kun tager én ud af de 11,3 millioner. Ældrerådsformanden kalder det en foreløbig sejr, men vil kæmpe videre for også at få den sidste million.

Lars Kryger lklk@dagbladetringskjern.dk

RINGKØBING-SKJERN: Der er kommet en afgørelse i kampen om de 11.328.000 kroner, som Ringkøbing-Skjern står til at modtage af værdighedsmilliarden.

 

Et flertal i Socialudvalget har netop besluttet, at kommunen ' kun' skal lægge beslag på en million ud af de 11,3 millioner. Den ene million skal bruges til at finansiere ansættelsen af de to myndighedspersoner på fagområdet Sundhed og Omsorg, som har med de ældre at gøre.

 

Det betyder, at politikerne opgiver at score de 8,6 millioner ud af de 11,3, som det oprindeligt var planen.

 

Ved budgetforliget for 2016-19 tilførte byrådet 2,4 mio. til ældreområdet og 4,2 mio. til handicap-og psykiatriområdet, men med den klausul, at kommunen så at sige lagde de 6,6 millioner ud og ville tage pengene igen fra det beløb, Folketinget måtte bevilge kommunerne til de ældre.

 

Tilmed har Økonomiudvalget sagt ja til at bruge en million kroner på at ansætte to sagsbehandlere til Handicap og Psykiatri og to sagsbehandlere til Sundhed og Omsorg, fordi afdelingerne har brug for ekstra folk. Kommunens plan har derfor været, at bevillingen på 6,6 millioner plus de to millioner til de fire sagsbehandlere skulle hentes hjem fra værdighedspuljen. I så fald vil der være brugt 8,6 af de 11,3 millioner.

 

Nu giver politikerne så afkald på det hele undtagen den ene million.

 


Varme hænder

 

Ældrerådsformand Iver Poulsen kalder det en lille sejr.

 

»Det er positivt, at de andre ting er pillet ud. Vores holdning har hele tiden været, at pengene skal anvendes på varme hænder ude ved de ældre.

 

Det forventer vi, men når det så er sagt, er det positivt, at der nu kun er en million tilbage, som vi ikke er enige med socialudvalget om.« Iver Poulsen vil fortsat kæmpe for, at også den sidste million kommer til at blive brugt på varme hænder og ikke på ansættelsen af to myndighedspersoner.

 

Dette slagsmål kommer til at stå i arbejdsgruppen, hvor man formulerer kommunens kommende værdighedspolitik.

 

»Hvis kommunen skal have held med at beholde den ene million, så skal det jo formuleres, at det er værdighed at kunne nedbringe ventelisten på visitationer af de ældre.

 

Det er jo dét, de to personer ansættes til. Det vil være baggrunden for, at vi kan få pengene frigivet fra ministeriet.

 

Det må vi jo se, om vi kan blive enig om i arbejdsgruppen.

 

Dernæst skal det godkendes som en en del af værdighedspolitikken i ministeriet, før pengene kan udbetales. Så jeg tror, der er et stykke vej, indtil de penge kan udbetales til de to myndighedspersoner,« siger Iver Poulsen.

 


Million givet godt ud

 

Socialudvalgsformand Karsten Sørensen (S) er glad for resultatet og anser den ene million til de to myndighedspersoner for givet godt ud: »Der har været meget snak om klausuleringer i budgettet, men dem bliver vi fri for. Vi får det fulde beløb til de ældre. Jeg mener, at ansættelsen af de to myndighedspersoner kommer de ældre til gode.« »Jeg ser ikke sådan på det, at der går en million fra ældreområdet.

 

Alle penge går til de ældre. De to myndighedspersoner er med til at gøre sagsbehandlingen mere smidig.

 

Jeg ved godt, at folk siger, vi kun skærer på varme hænder, men det passer ikke. Der er afskediget i administrationen, og det boner ud nu med lange sagsbehandlingstider. Derfor skal vi have de myndighedspersoner ansat. Det er en del af serviceniveauet. Jeg vil ikke sige, man løber rundt som hovedløse høns derude, men der skal være nogen til at holde retning.«, siger Karsten Sørensen.

 

Niels Rasmussen (SF) vil som den eneste i socialudvalget i stedet hente millionen til de to myndighedspersoner fra økonomiudvalgets budget.

 

De to andre sagsbehandlere, som ansættes på handicap-og psykiatriområdet, finansieres af det overskud, der er opstået ved, at ældrecentrene er lukket før det planlagte tidspunkt i forbindelse med besparelserne i RKSK 3.0.

 

Når arbejdsgruppen kommer med sit forslag til, hvad værdighedsmillionerne skal bruges på, skal først Socialudvalget og dernæst byrådet tage stilling det.

Gå tilbage til oversigten