Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Flere syge sendes hurtigere hjem

Skrevet d. 14-10-2015 |
Rss-feed
Nedskæring: Region Midtjylland har netop bekendtgjort, hvor mange der skal afskediges på sygehuse i Herning og Holstebro. Fyringer betyder pres på kommuner.

Poul Bülow, pob@jv.dk

Når der afskediges ansatte på regionens sygehuse, betyder det øget pres på sygepleje og hjemmehjælp i kommunerne.

 

- Gennem flere år har vi fået varsel om, at fremtidens sundhedsvæsen skal være " tæt på borgerne". Og det betyder i Christiansborg-sprog, at det er kommunerne, som skal have ansvar for behandling straks efter udskrivning fra sygehus, fortæller byrådsmedlem Niels Rasmussen (SF), Tarm, der er medlem af byrådets social-og sundhedsudvalg.

 

Foreløbig oversigt Tirsdag kunne Region Midtjylland offentliggøre konsekvenser af de nedskæringer, som Folketinget har besluttet.

 

Oversigten viser, at i alt 100 medarbejdere er varslet omplaceret til anden stilling, og at 170 medarbejdere er varslet påtænkt afskediget som følge af spareplanen.

 

Regionen skønner, at i alt omkring 550 stillinger er eller vil blive nedlagt i samme forbindelse.

 

- Oversigten er foreløbig, men tilbagemeldingerne fra hospitaler og administration er, at de med de iværksatte høringsprocesser næsten er i mål med de planlagte besparelser. Indenfor Psykiatri og Social påbegyndes varslingsprocesserne først til november, fortæller Jørn Mørup, afdelingschef i Koncern HR, Løn-og Personale.

 


FAKTA

 


Konsekvens i vest

 

Det kan forventes, at regionen vil afskedige personale på sygehusafdelinger i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Her er der aktuelt 3800 ansatte. I den fyringsrunde, som nu er i gang, er der varslet afsked med mellem 60 og 80 ansatte.

Gå tilbage til oversigten