Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Biogasprojekt hænger i en tynd tråd

Skrevet d. 28-03-2015 |
Rss-feed

Hele Ringkøbing-Skjern-modellen risikerer at falde til jorden, hvis ikke energi-styrelsen godkender Bioenergi Vest.

Peter L. Sørensen peso@bergske.dk

Hvad skal biogassen bruges til? Energistyrelsen i øjeblikket ved at undersøge, om Bioenergi Vest overhovedet må beskæftige sig med biogasprojekter.

 

Fordi Bioenergi Vest er ejet af Ringkøbing-Skjern Forsyning, der er ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune, skal over 50 procent af biogassen bruges til rumopvarmning.

 

Det kræver kommunalfuldmagten, der fastlægger, hvad kommuner må beskæftige sig med.

 

Da Bioenergi Vest skulle levere biogas til Skjern Fjernvarme, var der ikke noget problem, men nu, hvor biogassen i stedet skal føres til Arinco i Videbæk og Videbæk Energiforsyning, så skal Energistyrelsen afgøre, om projektet holder sig indenfor reglerne.

 

»Vi håber, at Energistyrelsen kommer med en udmelding efter påske, for jo længere tid der går, des mere får vi problemer med de statstilskud og tilskud fra EU, som projektet har fået,« fortæller Finn Jessen, direktør for ringkøbingskjern forsyning.

 

Ifølge Finn Jessen vil Energistyrelsen kun tage stilling til konkrete projekter, så det har ikke været muligt at afklare spørgsmålet på forhånd.

 

»Dette er jo et udviklingsprojekt, så vi har hele tiden sagt, at der var forskellige former for risiko involveret i projektet.

 

For eksempel kan vi første sende en låneansøgning afsted, når vi har fået tilladelse af Energistyrelsen,« forklarer Finn Jessen.

 

Et andet risikomoment er VVM-tilladelsen, der kan ankes til Natur-og Miljøklagenævnet.

 

Forholdt rygter om, at anlægget på Strømmesbølvej mellem Tarm og Ådum hænger i en tynd tråd, peger Finn Jessen på, at han har underskrevne leveringskontrakter med landmænd til dette anlæg.

 

Projektet med de tre biogasanlæg og biogasledningen har netop været på dagsordenen i teknik-og miljøudvalget.

 

Her vedtog et flertal, at forslag til lokalplaner og miljøredegørelser kunne sendes videre til vedtagelse i byrådet.

 

De indsendte indsigelser får nu et svar.

 

»Ved anlægget i Borris havde vi ønsket en venstresvingsbane ind til anlægget, men fordi der kan pumpes mere til anlægget, så opgiver vi kravet om en venstresvingsbane.

 

Omkring anlægget i Sdr. Vium så godkender flertallet, at hvis projektet overgår til andre, så kan de overtage godkendelserne, så papirarbejdet ikke er spildt,« forklarer formanden for teknik-og miljøudvalget, Ole Kamp (V).

 

Niels Rasmussen (SF) kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

 

»Jeg har hele tiden sagt, at den decentrale plan ikke var holdbar. I stedet for at bruge kommunale skattekroner eller forbrugerkroner på et udviklingsarbejde, så burde man vente på nogle erfaringer fra private anlæg. Der er skudt 41,5 millioner kroner i Bioenergi Vest, hvoraf de 25 millioner kroner er gået til Innovest, de penge risikere at være gået tabt. Det var OK, da kommunen i første omgang skød en halv million kroner ind i et selskab med landbruget og erhvervscentret, men nu er det for usikkert med den decentrale løsning,« mener Niels Rasmussen.

Gå tilbage til oversigten