Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Mølleprojekt falder til jorden

Skrevet d. 23-04-2014 |
Rss-feed

Der kommer ikke flere vindmøller på Lønborg Hede i denne omgang. Samtidig skal konsekvenserne af testmøller ved Sdr. Vium undersøges nærmere.

Jacob Svendsen, jsv@jv.dk
RINGKØBING/ SKJERN: Der kommer ikke 13 nye vindmøller op på Lønborg Hede.
Det blev resultatet af tirsdagens byrådsmøde.
14 stemte for og 14 stemte imod projektet, og ved stemmelighed skal et forslag ifølge reglerne falde.
Derfor blev der ikke givet tilladelse. Venstres 14 medlemmer af byrådet stemte for. Resten stemte imod.
Samtidig blev det besluttet, at der skal laves en vvmundersøgelse af projektet med de tre testmøller ved Sdr. Vium. Et flertal bestående af Venstres 14 medlemmer samt Kristian Bøgsted (DF) stemte for undersøgelsen.
Resten af byrådet inklusiv Bente Kronborg Flensted (DF) så helst, at testmølleprojektet døde helt.
Undervejs i debatten blev det påpeget, at vindmøller er vigtige for kommunen, fordi de blandt andet er med til at skabe arbejdspladser.
- Derfor er det rigtig vigtigt i det her område, hvor vi har vindmøllefabrikanter, at vi er med på vognen, og derfor vil vi gerne anbefale, at vi går videre med de her testmøller, sagde Kristian Ahle (V) blandt andet.
Det er Niels Rasmussen (SF) som sådan enig i.
- Selvfølgelig skal vi vise, at vi også gerne vil have møller op. Det har vi sådan set også vist, og jeg er med på, at vi skal have vindmøller, men det er sket alt for spredt og tilfældigt, siger Niels Rasmussen.

FAKTA

Socialdemokrat forhindret
Grunden til, at der kunne blive stemmelighed ved byrådsmødet tirsdag eftermiddag var, at byrådsmedlem Helle Stærk Olesen (S) var forhindret i at deltage i mødet.Gå tilbage til oversigten