Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Stem på borgernes mand

Skrevet d. 11-11-2013 |
Rss-feed

SYNSPUNKT

af Erik Knudsen, Amagervej 66, Skjern
Stem personligt på Niels Rasmussen, som i byrådet altid taler borgernes sag. Han arbejder for et højere serviceniveau for blandt andet ældrepleje, handicappede, børnepasning og skoler.
Desuden holder han et vågent øje med, om byrådets beslutninger gavner borgerne i hele storkommunen.
Pengene må ikke bruges til store visioner, varm luft og prestigeprojekter.
Fra 2006 - 2009 var han Socialudvalgsformand og stod for at " harmonisere" Ældre -og Handicap områderne i den nye storkommune.
Den vanskelige opgave med at få de 5 kommuners forskellige ældre -og handicapområder " ensrettet" løste han med stor respekt for borgere og personale på en menneskevenlig måde, så borgerne var tilfredse.
Niels havde styr på ældreområdets økonomi, og hjemmehjælpen var god. Problemet med manglende personalenormering efter plejetyngde til kommunens plejehjem nåede han ikke at løse, så personale og ledelse på plejehjemmene havde ikke gode vilkår på de plejehjem, der havde de svageste beboere.
Den nye socialudvalgsformand Bent Brodersen og Venstreflertallet har i denne byrådsperiode misrøgtet de ældre og de handicappede, så der nu er meget lave serviceniveauer på begge områder. De har i byrådsperioden interesseret sig meget for ældre-og handicapområdet.
Ikke for at forbedre det, men for at finde så store besparelser som muligt på et ellers meget lavt serviceniveau.
De har sparet hårdt på deres skrabede resurser og også fundet penge. Besparelserne er bare ikke brugt til ældreområdet, men hvert år er der derimod fra ældreområdets budget overført mange mill. kr.
til skoler, børnepasning mm.. Det præcise beløb taler man ikke om! Brodersen/ venstreflertallet har også ansvaret for, at der ved budgetopfølgningen i oktober er varslet et underskud på ca. 15 mio. kr. i Sundhed og Omsorg for 2013. Problemet med normering efter plejetyngde på ældrecentrene er heller ikke løst ! Hvordan er serviceniveauet nu på ældre-og handicapområderne i vor kommune? Kommunernes Og Regionernes Analyseinstitut ( KORA), har i august 2013 udarbejdet grundige statistikker og sammenligninger over alle kommuners serviceniveauer og produktivitetsniveauer ( evnen til at udnytte de penge, man bruger, til en høj service for borgerne og ikke til administrativt bureaukrati).
Statistikkerne er udarbejdet på alle kommunale områder.
Kommunen er sammenlignet med 62 andre kommuner. På ældreområdet er vort serviceniveau mindst 8% under normen og for voksenhandicapområdet 19% ! under normen. Begge områder er under Sundhed og Omsorg. Hvordan er produktivitetsniveauet på ældreområdet så i vor kommune nu? Det ligger meget lavt. I sammenligning med 62 andre kommuner ligger produktiviteten 28% under normen. Det vil sige, at mange administrative timer kan spares og dermed veksles til timer med flere " varme hænder" uden at bruge flere penge på ældreområdet.
Hvordan ser fremtiden så ud? Byrådsflertallets budget for 2014 indeholder ikke et realistisk budget for drift af Sundhed og Omsorg, hvorimod SF i sit alternative budget 2014 afsætter ekstra midler til Sundhed og Omsorg.
Det er til genoptræning, opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne, højere normering af sygeplejersker til at tage sig af tidligt hjemsendte sygehuspatienter og til Voksenhandicap og Psykiatri. Byrådsflertallet overlader derimod et underskud til det nye byråd for de næste 3 år på ca. en halv milliard. Det nye byråd skal afgøre, om nogle af de besparelser skal tages fra det hårdt trængte ældreområde, eller om man vil finde andre muligheder? Kan kommunens ældre regne med, at Venstre nu vil frede ældreområdet? NEJ! Ikke efter min mening.
Det vil være naivt at tro, at venstreflertallet, som er ansvarligt for lavt serviceniveau og dårlig effektivitet, nu vil frede ældre-og handicapområdet.
Men en stemme på Niels Rasmussen er en sikkerhed for, at han ved de truende besparelser i de næste år tager hensyn til det nuværende lave serviceniveau på ældreog handicapområdet. Niels er en troværdig og vidende politiker, der ser på sagerne med borgernes øjne.
Omkring innovationscentret er det ham, der peger på risikoen for, at borgerne risikerer højere priser på vand, varme og el, hvis det luftige projekt gennemføres. Det er også ham, der igen arbejder for en Nationalpark.
Ved kommunalvalg bør man stemme til gavn for kommunens borgere - ikke på bestemte landspolitiske partier, hvis politik styres af værdipolitiske myter.
Giv derfor trygt Niels Rasmussen din stemme til valget. Det er til gavn for alle borgere i kommunen.
Ikke bare for de ældre og handicappede!.Gå tilbage til oversigten