Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Presseklip

Skrevet d. 09-10-2013 |
Rss-feed

Fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern og JydskeVestkysten

Rasmussens Innovest-klage afvist af Tilsyn

Byrådsmedlem Niels Rasmussen ( SF) får ikke opbakning til sine klager over processen med Innovationscenteret i Skjern.

Byrådsmedlem Niels Rasmussen ( SF) har fået afvist sin klage over byrådets handlen i forhold til etableringen af et innovationscenter i Skjern.

Niels Rasmussen havde i en klage til Statsforvaltningen, der fører tilsyn med de danske kommuner, anført flere kritikpunkter, og han havde blandt andet stillet sig tvivlende overfor, om kommunen via byrådet har tilskyndet Ringkøbing-Skjern Forsyning til at investere et trecifret millionbeløb i projektet, der nærmer sig det første spadestik.

For en af hovedpersonerne kom Statsforvaltningens afgørelse ikke som et større chok.

»Svaret fra Statsforvaltningen er ikke overraskende for mig. De skrev til mig, at spørgsmålene ikke skulle behandles dér. Jeg har nu rettet henvendelse til Forsyningssekretariatet, og de har oplyst mig, at et forsyningsselskab ikke må bygge ud over eget behov. Og dernæst afventer jeg også svar fra Miljøministeren og Indenrigsministeren,« siger Niels Rasmussen om Statsforvaltningen.

Udover at spørge ind til byrådets rolle og indflydelse på Ringkøbing-Skjern Forsynings ledelse og beslutninger har Niels Rasmussen spurgt ind til, om forsyningen må bygge større, end den reelt har behov for, om byggeriet af Innovest kan få indflydelse på bloktilskuddet samt om bestyrelsesmedlemmer i forsyningen kan gøres personligt ansvarlige for den store investering.

Valgmøde om psykiatri skød valgkampen i gang

RINGKØBING: Forleden holdt foreningen Bedre Psykiatri valgmøde, hvor fremtidens psykiatri var på dagsordenen.

Mødet var, ifølge Helle Hjøllund præget af livlig debat og masser af spørgsmål.

Oplægsholderne, Ebbe Henningsen, formand for Bedre Psykiatri, Bent Brodersen ( V) og Niels Rasmussen ( SF) kom hver især med et oplæg og med deres syn på psykiatrien nu og fremover.

Ebbe Henningsen kunne fortælle, at omkring to millioner danskere hvert år rammes af psykisk sygdom, enten som patient eller pårørende og at de ofte savner at se sammenhæng mellem behandlingssystemet og de øvrige myndigheder. Bent Brodersen understregede emnets alvor og talte om vigtigheden af at italesætte sygdommen, tage ansvar for eget liv og være åben omkring problemerne, samtidig med at ventietider skal kortes af, så man ikke taber nogen på gulvet.

Niels Rasmussen havde en stribe konkrete ønsker til en bedre psykiatri. Han ønsker, at man nu efter at have skåret på området i næsten syv år skal bruge penge på at give medarbejderne i sektoren et kompetenceløft. I 2017 vil der ifølge SF'eren mangle 21 millioner kroner på området, og derfor vil det være en god investering at inddrage de pårørende mere, slog han til lyd for.

Bent Brodersen var dog ikke enig i Niels Rasmussens syn på nedskæringer. Han mener tværtimod, at området er blevet tilført midler. Alligevel vil Niels Rasmussen afsætte flere ressourcer til området fremover, blandt andet ved at hæve skatten, så vi her i kommunen kommer på niveau med resten af kommunerne her i regionen.

Fra bugetdebatten

Niels Rasmussen slog på, at voksenhandicap og psykiatrien vil være underfinansieret med 48 millioner i de kommende år.

»Budgetter skal være realistiske, og det får man ikke med det budget, der bliver vedtaget her i dag.«.

Niels Rasmussen skød tilbage: »Jeg kan slet ikke forstå, at en politiker, der har siddet så mange år kan sige sådan noget.

Vi har hvert år skullet finde besparelser og været klar over, at strukturen ikke var rentabel. Men man har ikke villet forholde sig til det. Vi kunne fra år ét have sat en skat, så vi var på gennemsnit med regionen. Det har man haft syv år til. Vi kunne have været mere robuste og have leveret en bedre service til borgerne, hvis vi havde haft mod til at handle«.

Men det budget, som er vedtaget, holder ikke. Flertallet har bevidst underbudgetteret, lyder det fra SF'eren Niels Rasmussen, Tarm.

Han anslår, at det nye byråd skal finde yderligere besparelser på hen ved 200 millioner kroner.

Om skovrejsning for at tilgodese en spekulant

Niels Rasmussen ( SF) talte for et nej.

»Man vil plante 2-300 tønder land til med træer, men selv om jeg er glad for skov, har dette intet med et rekreativt område at gøre, Det er heller ikke rentabelt skovdrift man er ude efter. Det er en legeplads, også kaldet et jagtrevir, man er ude efter. Lad os nu gøre lidt for naturen, lad os beskytte heden derude for de visuelle gener, der er ved møller og skov«, sagde Rasmussen og spurgte, om Venstre vil give støtte til skovrejsning oveni, når der trækkes 2-300 tønder land ud af produktionen.

 Gå tilbage til oversigten