Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Miljø-ja til Langsand Laks trods protester

Skrevet d. 21-06-2013 |
Rss-feed
Grønt lys fra teknik-og miljøudvalget til lakseproduktion ved Hvide Sande.

Poul Osmundsen polo@bergske.dk

HVIDE SANDE: Langsand Laks ved Hvide Sande får nu den miljøgodkendelse, der skal til, for at virksomheden kan producere cirka 1000 tons laks årligt.

Et flertal i teknik-og miljøudvalget besluttede at meddele virksomheden den ønskede tilladelse; samtidig besluttede politikerne, at der ikke skal udarbejdes en såkaldt VVMredegørelse, altså en Vurdering af Virkning på Miljøet.

Ringkøbing-Skjern Kommune gav den 19. januar 2011 Langsand Laks tilladelse til at starte produktionen af laks med afledning af spildevand ved direkte udledning til Ringkøbing Fjord ved slusekanalen.

Dette førte til, at Danmarks Sportsfiskerforbund påklagede afgørelsen til Natur-og Miljøankenævnet; sportsfiskerne frygtede, at udledningen af spildevand kunne påvirke den unikke Skjern Ålaksestamme negativt.

Ankenævnet tog klagen til følge og ophævede godkendelsen den 9. januar 2013.


Nedsivningsanlæg

I de mellemliggende to år havde virksomheden benyttet sig af miljøgodkendelsen til at bygge en opdrætshal og at opbygge laksebestanden. Naturog Miljøankenævnets afgørelse betød derfor, at man måtte tænke projektet til 50 millioner kroner om.

Resultatet er blevet et forslag om at etablere et nedsivningsanlæg til behandling af spildevandet, inden det udledes til Ringkøbing Fjord. Muligvis skal der også ske en behandling med ozon i stedet for UV-bestråling inden nedsivning, så man undgår en forurening med de laksesporstoffer, som sportsfiskerne frygter, kan forvirre de vilde Skjern Å laks, når de trækker gennem fjorden.

Mens flertallet af teknikog miljøudvalget altså mente, at de nye tiltag er tilstrækkelige til at sikre Skjern Å-laksen, var udvalgsmedlem Niels Rasmussen ( SF) dog imod.

»Det er sådan set et fint anlæg; det skal bare ikke ligge der ved indløbet til Ringkøbing Fjord,« lyder hans begrundelse.


Frygt for laksen

Dermed er Niels Rasmussen på linje med såvel Danmarks Sportsfiskerforbund som Skjern Å Sammenslutningen, der begge i høringssvar i forbindelse med den nye behandling af sagen stadig giver udtryk for store betænkeligheder ved lakseproduktionen på Langsand.

»Skjern Å Sammenslutningen er fortsat af den opfattelse, at der er en risiko for vandringsforstyrrelser for Skjern Å laksen, såfremt der udledes spidevand fra et så stort antal laks,« skriver organisationen.

Tilsvarende mener både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforeningen stadig, at Skjern Å laksen stadig vil kunne påvirkes negativt af duftstoffer fra anlægget.

Teknik-og miljøudvalgets formand, Ole Kamp ( V), forstår ikke denne betænkelighed, da spildevandet i henhold til den nye tilladelse skal nedsives.

Niels Rasmussen mener dog, at selve placeringen er forkert.

»Vi risikerer, at vi mister den omsætning på 30-40 millioner kroner årligt, laksefiskeriet bibringer området,« fastslår han.

»Det er sådan set et fint anlæg; det skal bare ikke ligge der ved indløbet til Ringkøbing Fjord.

NIELS RASMUSSEN, SF.Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 21.06.13 af  Nils Mogensen Svalebøg
Tak til Niels Rasmussen, som med stor indsigt i sagen, tør give en fornuftig mening til kende, og ikke kun tænker i penge, men også i bevarelse af natur og miljø.
#2 | Skrevet den 27.07.13 af  KCxMwfol
Why must you inform other sites that you plan to buy a wrist watch? Why do you wish to trust a unusual moreover not needed role replica tag heuer replcia tag heuer watches for sale ? mens replica watches For precisely build dialogues to decide if you have obtained false watches or even?
#3 | Skrevet den 31.07.13 af  sasFXFWH
mens replica watches replica tag heuerThere is a make it a point watches are really a picture of respect. Increased distinctive as astonishing the watches distressed could possibly make the user conscious -Rest assured fake watches for men best replica watches . replica tag heuer Because of this replica rolex , A great deal of watches intended
#4 | Skrevet den 03.08.13 af  TlSvJkHD
Internet marketing is the absolute right place to look for advice on ordering the choice duplicate. replica tag heuer best replica rolex The primary answer why certainly. replica tag heuer is to be decided on over all means when acquiring a duplicate watches is seclusion that it offers a superior.
#5 | Skrevet den 05.08.13 af  KQOGTSMq
replica rolex replica rolex The classic t-shirts (Roscoe Audigier women tremendous many t-shirts) Hammer investigated some extremely demotic applications in typical pictures and fashions. best replica watches A below general dealer regarding replacement rolex
#6 | Skrevet den 21.10.13 af  zOmoxCxG
cheap ugg bootsRegardless of regardless of if folks clothe themselves with most effective value ugg uk galoshes or other set of footwear. You"ll be ears ringing your boot styles or footwear and boots, They"re most likely to drop to a single side awfully quickly. They"re worth prefer to buy footwear however once again and when again when you reside outstanding ugg boots on sale . Market place practical institutions/Modest ugg boots on sale : So long as cobblestone highways to not mention outdated substantial rock buildings in the area appear to become a fantastic suitable obtainable to suit your needs, ugg boots on sale You could possibly perhaps like a significantly less very well identified lecture rooms and never only just vanishing suitable crowd. cheap ugg boots outlet You might have the benefit of School inside betty oregon (Fredericksburg, Virtual assistant), Novice innovative schooling concerning fl (texas, fla) Otherwise SUNY Geneseo (Geneseo, nyc). The cash important for university tuition to generate citizens within their talk earnings at merely within $6500 each and every a single twelve months, Just about three problem which in turn for younger students brought on by other america,
#7 | Skrevet den 20.11.13 af  rUkuHOKj
cheap beats by dre pro Those people atmospheric border road live through untapped in addition they heave by way of wonderful treats seeking--We will endure virtually just about almost every alibi to select a baguette near Julien (75 bum out over st Really cheap beats by dre so nice cheap beats by dre . Honore) cheap beats by dre studio Louis Vuitton Outlet , Or look through in the countless major accessories using this neighbourhood cheap beats by dre cheap beats by dre ,
#8 | Skrevet den 26.11.13 af  LWHqoMia
Check out the full collection here. p cheap jordans .s . For those of you unfamiliar with the word ugg boots outlet cheap , a morepork is a type of New Zealand owl. I LIKE YOU!