Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Statsforvaltning ser på innovationscenter

Skrevet d. 15-03-2013 |
Rss-feed
Investering. Nu vil Niels Rasmussen have garanti for, at der ikke er sket noget ulovligt.

Christian Baadsgaard chba@bergske.dk

SKJERN: »Som bestyrelsesmedlem i selskabet oplever jeg, at sagen vedrørende Innovationscentret nærmere bliver behandlet i kommunens ledelse, end i Forsyningens.« Ordene stammer fra det brev, som byrådsmedlem og medlem af Ringkøbing-Skjern Forsynings bestyrelse, Niels Rasmussen, har sendt til Statsforvaltningen omkring innovationscentret.

Han er bekymret for, om der er en adskillelse af kommunens interesser og forsyningens ditto, og undrer sig over, om det virkeligt kan være lovligt at forsyningen investerer i et byggeri i en størrelsesorden udover det, som de selv har behov for. I brevet anslår han, at forsyningen vil kunne klare sig i et byggeri til 20 millioner, mens innovationscentret, som forsyningen skal være en del af, løber op i 140 millioner kroner.

»Nu vil jeg have statsforvaltningens ord for, at det er lovligt. Jeg vil ikke have hængende over mit hoved, at jeg har siddet med en viden om noget, der muligvis er ulovligt,« siger Niels Rasmussen.

Han stiller da også spørgsmålet, om han som medlem begge steder kan blive draget til ansvar, hvis beslutningerne viser sig at være ulovlige.

Niels Rasmussen stiller sig tvivlende over for innovationscentrets grundlag.

»Hvad med den fremtidige drift? Hvem vil leje sig ind? Hvad med garantier om uddannelser? Man bør ikke gå i gang med at bygge, inden det er afklaret,« mener Niels Rasmussen, der finder hele timingen uheldig.

»Hvorfor bygge for 140 millioner kroner, når man kan nøjes med 20 millioner kroner.

I en tid, hvor der er skåret i kerneydelserne, skal man ikke gå ud og gamble med forbrugernes penge.«.


»Det vi gør, er OK«

At investeringen skulle være så høj, er forsyningens formand, byrådsmedlem Elmo Flaskager ikke enig i.

»Vi skal ikke investere for 140 millioner kroner. Det bliver et noget mindre beløb, som ikke er i nærheden af 140 millioner kroner,« siger Elmo Flaskager.

Han understreger samtidig, at det er enhvers ret at stille spørgsmålstegn ved dispositionerne, men at Statsforvaltningen nu skal give sin udtalelse, er ikke noget, der bekymrer ham.

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det vi gør, er OK.

Vi har haft jurister med i hele processen, og vi er jo et aktieselskab, hvor kommunen ejer alle aktierne. Vi bevæger os ikke ud i noget, der ikke er i orden,« siger Elmo Flaskager.

Omkring Statsforvaltningen, vil det ikke få betydning.

»Det ændrer ikke noget på den proces, der er i gang, og vi har en revisorerklæring på, at finansieringen er på plads,« siger Elmo Flaskager.

»Og der er ikke noget odiøst i, at et forsyningsselskab vil have sit eget domicil, og jeg kan love, at det ikke fører til forhøjede takster på vand og spildevand,« understreger Elmo Flaskager.

Det er netop blevet offentliggjort, at det efter en EU-licitation er blevet Århus-ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard, der skal stå for projekteringen af innovationscentret, som skal bygges efter den såkaldte DGNB-standard, hvilket betyder fokus på bæredygtighed.


Niels Rasmussens spørgsmål

Kan en forsyning lovligt investere i byggeri, udover det, den selv har behov for? Se Vejledning om tilknyttet aktivitet til vandsektorloven, stk. 4.2.2 Må kommunen tilskynde forsyningen hertil, direkte -eller er dette i modstrid med armslængdeprincippet og forbuddet mod instruktion af kommunalt ejede selskabsbestyrelser.

Kan kommunen risikere, at investeringen bliver betragtet som udlodning af overskud, begrundet i, at det reelt erstatter en kommunal investering? Og ville konsekvensen heraf være, at kommunen risikerer at blive beskåret med 60 procent af den byggesum, der anvendes til ikke-forsyningsrelevant aktivitet? Kan jeg som medlem af hhv. bestyrelse og kommunalbestyrelse blive ansvarlig for en ulovlig beslutning, eller hvem er ansvarlig herfor?.Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 15.11.13 af  ikAHCDxg
The bad information is that no one Fake Tag Heuer Watches , even your blind Aunt Millie will assume they"re authentic Rolex timepieces. You will come across these Chinese fakes getting offered around the road with strange names around the dials like Folex or Rolexx Fake Tag Heuer . Our assistance is always to keep away from these cheapos fake Cartier Watches . They are only very good for gag presents - at finest.
#2 | Skrevet den 03.01.14 af  OyMBsuKR
replica panerai watches That they can very much have a specific thing obvious. replica montblanc patek philippe fake watches The primary version got to be specific making tips. Real swiss wrist watches are constructed from real treasured pebbles while alloys although relojes gucci mujer