Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Klagenævn underkender Miljøstyrelsen

Skrevet d. 17-12-2011 |
Rss-feed

af Jonna Odgaard

BORRIS: Udledning af fem kilo kvælstof mere pr. hektar pr.

år til Ringkøbing Fjord.

Det er kærnen i en kompliceret og principiel sag, hvor Natur-og Miljøklagenævnet har underkendt en vejledning fra Miljøstyrelsen til kommunerne om behandling af miljøgodkendelser.

Ringkøbing-Skjern Kommune gav i maj 2010 miljøgodkendelse til svineproduktionen på Højbyvej 3 i Borris, ejet af Flemming og Jørgen Holk Nielsen.

Ifølge miljøgodkendelsen må bedriften udlede 67,6 kilo kvælstof pr. hektar pr. år til Ringkøbing Fjord.

Men så blev miljøgodkendelsen påklaget til Natur-og Miljøklagenævnet af Det Økologiske Råd.

Nu er afgørelsen faldet. Den giver klageren medhold.

»Udvaskningen af kvælstof fra rodzonen skal nedbringes til maksimalt 62,3 kilo kvælstof pr. hektar pr. år,« lyder den.


Miljøstyrelsen underkendt

»Afgørelsen går stik imod en vejledning fra Miljøstyrelsen fra marts 2011,« siger Anne-Marie Svendsen, faglig koordinator for landbrug, Ringkøbing- Skjern Kommune.

Det hele handler om, at Ringkøbing Fjord er Natura 2000 område, det vil sige omfattet af Habitat-direktivet.

Ifølge det direktiv må der ikke ske en øget udledning af kvælstof til fjorden.

Kvælstofudledningen afhænger af husdyrtrykket i oplandet.

Miljøstyrelsen mener i vejledningen, at en forøgelse af husdyrtrykket på under fem procent ingen væsentlig betydning har. Men det mener Natur-og Miljøklagenævnet.

Og da nævnets afgørelser har juridisk vægt som domme, er Miljøstyrelsen nødt til at rette ind. Og det er kommunerne også.


Får konsekvenser

Afgørelsen får derfor konsekvenser for fremtidige miljøgodkendelser i hele landet.

»Vi afventer en reaktion fra Miljøstyrelsen. Men indtil videre er vi nødt til at behandle de foreliggende sager efter afgørelsen,« siger Anne-Marie Svendsen.

Sagen er derfor sat på teknik-og miljøudvalgets dagsorden på mandag den 19. december.

I Det Økologiske Råd siger cand. agro. Hans Nielsen, der har udformet klagen: »Afgørelsen er et kæmpe fremskridt for naturen. Den betyder, at når ansøgere om miljøgodkendelser udleder til et Habitat-område, hvor der er stigning i husdyrtrykket, skal de reducere belastningen med kvælstof.«.


Rigtig træls

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Flemming og Jørgen Holk Nielsen, men deres konsulent, miljøkonsulent Helle Borum, Heden & Fjorden siger: »Det er en rigtig, rigtig træls afgørelse. Det er ikke i orden, at den ene statslige myndighed underkender den anden. Afgørelsen får betydning for alle miljøgodkendelser i oplandet til Ringkøbing Fjord, så vi skal sikkert til at regnen på mange sager igen.« Byrådsmedlem Niels Rasmussen ( løsgænger), Tarm glæder sig over afgørelsen: »Der er brug for klare retningslinier.

Naturen bliver taber, når der er fortolkningsmuligheder.

Det er godt, at vi skal nedbringe udledningen til fjorden mest muligt.«.Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 17.11.13 af  NKXeCOgz
Fake Tag Heuer Watches for Sale Classic watches are viewed as being a stunning bit of treasure fake Cartier Watches fake Cartier Watches . Nevertheless, Fake Tag Heuer Watches fake Cartier Watches the genuine items are extremely expensive that it introduced rise to lots of phony counterparts. Fake Tag Heuer Watches Phony classic pieces are getting sold a great deal less costly even though it copies the picture or genuine watches. Classic watches would be the most valued form due to its workmanship and design and style as an alternative to its principal function of time maintaining. These expensive watches include mechanical parts and runs by means of the energy produced by its spring components. Replica Rolex Watches A number of these include expensive gems. Other individuals are gold plated.
#2 | Skrevet den 07.01.14 af  wvPmOXJh
replica tag heuer watches‎ mens imitation watches N well prepared and as well as distinctive website published by partners in this area people individuals who else engagingly recount their specific sports intrusions swiss patek philippe replica ,--Catalogue log