Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Stop debat om lukning af bibliotek

Skrevet d. 14-11-2010 |
Rss-feed

DEBAT SYNSPUNKT

Byrådsmedlem Niels Rasmussen , valgt for Socialdemokraterne, Svinget 8, Tarm, skriver planen for etablering af Skjern-Tarm - én by, blandt andet: Målet bør være én by. Det vil efter min opfattelse være til fordel for alle. Der er for mig ingen tvivl om, at vi vil komme til at stå langt stærkere i den fremtidige udvikling, hvis vi går sammen.

Men fundamentet skal være i orden. Befolkningen skal være med. Derfor nytter det ikke noget at trække noget ned over hovedet på folk.

Ringkøbing-Skjern kommune kan som kommune gøre meget for at skabe rammerne for en konstruktiv samling af de to bysamfund.

Borgerne må så aktivt arbejde for at udfylde rammerne, med det for øje, at vi vil være én by.

I » direktørrapporten « er der provokerende ideer og forslag, hvor kommunen og lokalbefolkningen ikke har beslutningskompetencen.

Lad os ikke bruge tiden og energien til at køre ud af det spor, hvor det er andre, der bestemmer. Lad os i stedet samles om de mange gode forslag, der er i rapporten og finde tilbage på sporet.

Et af de gode forslag er at gøre et af landets bedste Sundhedscentre endnu bedre. Her bør vi samle alle de funktioner, der har med sundhed at gøre. Det betyder blandt andet at kommunens samlede sundhedsindsats koordineres herfra. Det betyder at flere læger, speciallæger, fysioterapeuter, den kommunale tandpleje og andre sundhedsfaglige grupper knyttes til Sundhedscentret.

Dermed får vi skabt en arbejdsplads, hvor sundhedsområdet får gode og attraktive muligheder for at være på forkant med udviklingen - til gavn for borgerne i byen, men også for kommunens øvrige borgere.

Der bør skabes en fælles byprofil. Uanset hvorfra man kommer til byen eller er i byen, skal det bære præg af at du er i én by. Det betyder blandt andet at, der skal gøres noget ved indfaldsvejene til byen, så de får et mere ensartet præg, kiltningen i byen ensrettes, der skabes spændende byrum og udvikles oplevelsesmuligheder Der er dog et sted, hvor jeg mener vi skal prøve grænserne af. Det drejer sig om etablering af Skjern å Centret. Selv med den nye lovgivning og pæne ord om bedre udviklingsmuligheder i det såkaldte udkants Danmark, tyder meget på, at vi ikke kan få lov til at bygge centret.

Kommunen må snarest få sendt en ansøgning om dispensation til at bygge, til miljøministeriet. Et så visionært projekt skal vi ikke bare opgive uden kamp.

Der har været en rimelig hed debat om, hvor biblioteket skal ligge. Jeg mener, vi bør stoppe op i den debat, trække vejret og tænke langsigtet. Der sker så ufattelig meget på biblioteksområdet, netop i disse år.

Biblioteker ser ganske givet helt anderledes og har sikkert flere og andre funktioner, om blot få år. Det kunne være en god fælles opgave for kommunens bibliotek, borgerne i Skjern og Tarm, at få udviklet fremtidens bibliotek i byen.

Det vigtigste er at befolkningen er med. Og det er rigtig mange allerede. Handelsforeningerne, håndværk og industri, mange foreninger har gennem de seneste år haft et fortrinligt samarbejde. Jeg mener, vi skal lade dette samarbejde fortsætte og udvikle sig yderligere.

 Gå tilbage til oversigten

Kommentarer

#1 | Skrevet den 13.11.13 af  tjKasLbX
You"ll find two points that i adore about duplicate watches. The very first is that they may be way less costly then the authentic plus the second is the fact that it really is very unlikely that individuals will notice it"s a phony. The average person is not going to to able to distinguish involving your replica plus the original. Replica Rolex Watches Only a view expert using a keen eye will probably be able to observe the slight differences amongst unique and replica watches. Now, try to remember which you won"t be capable of get an excellent high-quality duplicate view for $50 to $100 bucks. Fake Hublot Watches Should you do discover some for that price rolex replica watches for sale , it"s going to not be of superior top quality. Replica Rolex Watches for sale Superior top quality duplicate watches will cost you a few hundred dollars. Fake Hublot Watches Fake Hublot Watches I fell that Swiss and Italian produced reproduction watches are of most effective good quality for your income. An excellent excellent reproduction view ought to final for a lot of many years to come. So save your funds and have a good good quality replica view in lieu of a expensive genuine.
#2 | Skrevet den 07.01.14 af  NXheCaPC
replica bvlgari watches Rare to find any place else. cheap replica watches for sale Takes a handful of month until it emits the reccommended synthetic version niche cartier replica watches for men under 100 .