Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Medieomtale / Avis

Skatten stiger ikke

Skrevet d. 08-10-2009 |
Rss-feed

Efter to timers debat vedtog byrådet tirsdag aften budgettet for 2010

Af Evan Johansen evajoh@herningfolkeblad.dk

Ringkøbing-Skjern Som ventet bliver der ikke tale om en skatteforhøjelse på en procent fra 24,4 til 25,4 i 2010 i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det besluttede et flertal bestående af Venstre med undtagelse af Jytte Møgelgaard, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne på tirsdagens byrådsmøde.

Der var ellers på forhånd enighed i byrådet om, at en forhøjelse på en procent ville være en god løsning for at undgå en række besparelser til næste år. Men så hørte enigheden også op. Det to fløje var dybt uenige om, hvordan budgettet skulle skrues sammen.

På budgetseminariet tidligere på året havde et flertal bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indgået et budgetforlig for 2010, der indebar en forhøjelse af skatten på en procent.

Op mod andenbehandlingen i byrådet tirsdag aften havde S og SF fremsat forslag om ændringer til budgetforslaget, der også indebar en forhøjelse af skatten på den ene procent for at sikre en række tiltag i de kommende år.


Konservative fastholdt

Inden mødet havde flertallet trukket forslaget om en skattestigning, da borgmester Torben Nørregaard (V) ikke kunne få landets øvrige borgmestre og Kommunernes Landsforening til at godkende en forhøjelse af skatten i Ringkøbing-Skjern.

På den baggrund havde Venstres byrådsgruppe trukket sig ud af budgetforliget og stillet ændringforslag om en uændret skatteprocent. Her fik de følgeskab af Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

De konservative fastholdt en skattestigning, som var indeholdt i budgetforliget, og de fik følgeskab af Jytte Møgelgaard (V), der fastholdt det forlig hun havde været med til at indgå.

Det kunne dog ikke rokke ved, at budgetforslaget blev vedtaget. Finanseringen af det skatteprovenue, der derved mangler, dækkes ind via optagelse af lån og ved at bruge af kommunens kassebeholdning.

Uansvarlighed

Oppositionen bestående af S og SF havde drøje hug til specielt Venstre for håndteringen af budgetsagen. Flere kaldte budforslaget for uansvarligt og forudså, at det allerede i det kommende år ville give store problemer omkring økonomien i kommunen, ligesom man slet ikke turde tænke frem mod 2011 og 2012.

Med vedtagelsen af budgetforslaget vil der komme en række besparelser på flere områder i kommunen. Fagudvalgene skal derfor i gang med at finde de nødvendige besparelser på deres områder for at få tingene til at hænge sammen.

- Alle får jo indflydelse på besparelserne, fordi det er udvalgene, der skal i arbejdstøjet, så der kan man gøre sin indflydelse gældende. Jeg forstår ikke, at S og SF skyder så hårdt mod budgetforslaget. De har jo haft alle muligheder for at sætte deres aftryk. Med deres nej til budgettet er det tredje år, at de sætter sig udenfor for ansvaret for budgettet. Det virker uansvarligt, fremførte venstres gruppeformand Niels Chr. Poulsen.


En glidebane

Han blev straks modgået af S og SF.

- Vi har ikke vist uansvarlighed. Alle årene er vi kommet med vores forslag til budgettet. Det kalder jeg ansvarlighed, men at man så ikke har lyttet på os, er jo en helt anden sag, sagde Niels Rasmussen (S) og fortsatte:

- Med vores forslag til budget for 2010 har vi netop taget vores ansvar alvorligt og forsøgt at tilgodese en lang af de områder, der er vigtige. Vi går ind for en skatteforhøjelse, og jeg er ikke så bange for, at vi vil blive straffet af regeringen, hvis vi sætter skatten op, selvom vi ikke har fået lov. De andre år, er det blevet ved truslerne fra regeringens side, så vi tør godt. Men desværre er der jo ikke vilje til det fra Venstres side.

- Vi er på vej ind på en glidebane med det budgetforslag, der bliver foreslået i dag. Vi tænker fremadrettet og har kigget nogle år frem. Det er afgørende, at vi ikke bare kigger på næste år som det forslag, der nu ligger. Med flertallets forslag stiller vi det nye byråd i en meget dårlig situation, idet de vil få meget store problemer, når de skal i gang med budgetlægningen for 2011. Det bliver svært, sagde Niels Rasmussen .

Udfordringen tages op

Der var bred enighed i byrådssalen om, at man må tage den økonomiske udfordring alvorligt, men så holdt enigheden også op.

Peder Sørensen (SF) var meget bekymret for fremtiden, især fordi de nødvendige besparelser blandt andet vil ramme de svage i kommunen.

- Vi kan ikke undgå at presse de folk, der i forvejen har det svært, og udsigterne for de kommende år er ikke særlig gode. Vi får svært ved at få tingene til at nå sammen, når der skal lægges budget for 2011 og de kommende år. Jeg er sikker på, at vores serviceniveau, som i forvejen er lavt, bliver endnu ringere, sagde han.

Iver Enevoldsen (V) delte ikke helt pessimismen.

- Det er da klart, at vi står over for en række udfordringer i kommunen. Men vi må bare tage dem op. Der ligger en stor opgave foran os, men vi skal nok komme videre. Jeg er overbevist om, at Torben Nørregaard har gjort, hvad han kunne for at overbevise sine kollegaer om, at vi skulle have lov til at forhøje skatten. Det lykkedes ikke, men handler vi i trods, tror jeg mulighederne forringes væsentlig for at finde en løsning i Kommunernes Landsforening fremover, sagde Iver Enevoldsen.

Marianne Kamp (A) delte dog ikke optimismen og udtrykte bekymring for, at budgetvedtagelsen ville betyde en beskæring af blandt andet timetallet i skolerne, og samtidig forudså hun flere skolelukninger. Dette blev dog afvist af såvel formanden for børne- og familieudvalget Bent Dyrvig (V) og Niels Chr. Poulsen (V).

Debatten bølgede herefter frem og tilbage, men det hele endte op i, at budgettet blev vedtaget.Gå tilbage til oversigten